Search for information about artists and artworks in Denmark


Artists

Kunstneroversigt

Kunstindeks Danmark

om kid About Kunstindeks Danmark
Database of artworks in Danish state-owned and state-subsidised museums

Museums

Museumsoversigt

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbach

Latest additions

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Et Blad har regnet ud, at Københavnerne tilbringer 70 Millioner Timer om Aaret i Sporvogne. Man har opgivet Udregningen af de Timer, de tilbringer ved Stoppestederne, 1943 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)

Syberg, Fritz: Pløjende bondemand, 1922-1924