Search for information about artists and artworks in Denmark


Artists

Kunstneroversigt

Kunstindeks Danmark

om kid About Kunstindeks Danmark
Database of artworks in Danish state-owned and state-subsidised museums

Museums

Museumsoversigt

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbach

Latest additions

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Gud ske Lov, vi har Tag under Fødderne, lille Far!, 1913 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Kjøbenhavnerliv - Filmens Sejrgang. - Gode Hr. Lærer, undskyld, at Peter kommer for sent - men han optræder hver Morgen i en Film - han spiller Napoleon som Barn, 1913 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)