Ingeborg Frederiksen

Works by the artist in Danish museums

Number of artworks: 48

Sort the results by clicking the column headers
Photo Title Date Type of work Museum
Tegninger af lille fluesnapper (1) hortulan (2) bjergirisk (3), stor korsnæb (4) han, hun (5) ungfugl (6) samt vipstjert han (7) og hun (8)
1951 Watercolour
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Tegninger af mallemuk, plettet rørvagtel, lille skallesluger han og hun, sorthalset lappedykker, samt rødhovet and
1901-1976 Watercolour
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Tegninger af ravn, nøddekrige og pirol han og hun
1901-1976 Watercolour
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Tegninger af sjagger, silkehale og vindrossel
ca 1924 Watercolour
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Tegninger af sortgrå ryle, kærløber, dværgryle, krumnæbet ryle, tredækker, odinshane, og thorshane, sommer- og vinterdragt
1901-1976 Watercolour
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Tegninger af sortklire (1) pomeransfugl sommer (2) og vinter (6) sandløber (3) stor kobbersneppe (4) og lille præstekrave (5)
1901-1976 Watercolour
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Tegninger af sædgås, grågås med dununger- og urfugl, han og hun
1929 Watercolour
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Tegninger af tårnfalk, han og hun, og spurvehøg, han og hun
1930 Watercolour
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
<< First | < Previous | 1 2 3 4 5 Print