Vandmøllen

Title: The watermill Date: 1662 Type of work: Painting Materials/technique: Oil on wood Net size: 57 x 72 cm Signature: f.n.t.v.: M Hobbema F 1662
Museum:
Nivaagaards Malerisamling, inv. nr. 0028NMK
Acquisition: Overdraget, 1908 Provenance: Værket blev overdraget til Nivaagaards Malerisamling den 7. oktober 1908, hvor stifteren Johannes Hages (1842-1923) private kunstsamling blev godkendt som selvejende institution. Ifølge Frederik Peter Grünwaldts rejsedagbog købt hos Steinmeyer, Köln, 23. februar 1904. På auktionen efter enkedronning Caroline Amalie solgtes det 24. april 1882 til vekselmægler R. Henriques. Billedet har efter meddelelse fra fabrikant G. Budde Lund tilhørt kammerråd og tolder i Nyborg, Claus Chr. Bergs samling, og solgtes 1825 til Kronprins Christian Frederik (Christian VIII).
Related artworks:
Foto af værk