Romerinde med et barn Studie til Skt. Antonius-festen i Rom

Title: Roman with a child Date: ca 1838 Type of work: Painting Materials/technique: Oil on pasteboard Net size: 26 x 15 cm Signature: Ikke bet.
Museum:
Nivaagaards Malerisamling, inv. nr. 0095NMK
Acquisition: Overdraget, 1908 Provenance: Værket blev overdraget til Nivaagaards Malerisamling den 7. oktober 1908, hvor stifteren Johannes Hages (1842-1923) private kunstsamling blev godkendt som selvejende institution.
Foto af værk