Vielgeschreys genvordigheder, scene fra L. Holbergs "Den stundesløse", 1. akt, 6. scene (skitse)

Title: Vielgeschrey's hardships, scene from L. Holberg "Den stundesløse," Act 1, Scene 6 Type of work: Painting Materials/technique: Oil on canvas Net size: 31 x 39 cm Signature: Ikke bet.
Museum:
Nivaagaards Malerisamling, inv. nr. 0112NMK
Acquisition: Overdraget, 1908 Provenance: Værket blev overdraget til Nivaagaards Malerisamling den 7. oktober 1908, hvor stifteren Johannes Hages (1842-1923) private kunstsamling blev godkendt som selvejende institution.
Related artworks:
Foto af værk