Frk. Annette Hage (1814-1857) viser sin brodersøn Hother Hage (1849-1904) en bog med planteafbildninger

Title: Miss Annette Hage is showing her nephew Hother Hage a book of plants Date: 1856 Type of work: Painting Materials/technique: Oil on canvas Net size: 76 x 84 cm Signature: f.o.t.h.: W.M. 1856
Museum:
Nivaagaards Malerisamling, inv. nr. 0123NMK
Acquisition: Overdraget, 1908 Provenance: Værket blev overdraget til Nivaagaards Malerisamling den 7. oktober 1908, hvor stifteren Johannes Hages (1842-1923) private kunstsamling blev godkendt som selvejende institution.
Foto af værk