Landskab ved Arresø

Title: Landscape at Arresø (Lake Arre) Date: 1838 Type of work: Painting Materials/technique: Oil on canvas Net size: 64 x 86,5 cm
Museum:
Ny Carlsberg Glyptotek, inv. nr. MIN 2856
Acquisition: Gave, 1966 Provenance: Har tilhørt kunstnerens broder, krigsminister, oberst C.C. Lundbye (1812-1873) og senere hans enke oberstinde E.C. Lundbye (1901). Fru Agnete Broge. Grosserer H.C. Broge. Fru Paula Broge. Erhvervet fra dennes dødsbo af Ny Carlsbergfondet i 1966 og overdraget til museet samme år.
Foto af værk