Et søstykke. Kysterne af Rügen set i aftenrøden efter en stormfuld dag

Artist:
Dahl, J.C.
Title: A Seascape. The coast of the Island of Rügen in Evening Light Date: 1818 Type of work: Painting Materials/technique: Oil on canvas Net size: 37 x 58,5 x - cm. Signature: JDahl 1818
Museum:
Statens Museum for Kunst, inv. nr. KMS6852
Acquisition: Købt, 25-03-1975 Provenance: Af maleren bestemt til den danske prins Christian Frederik (Chr. VIII), afsendt fra Dresden medio november 1818; maleren modtog betaling 14. feb. 1819 (jf. Bang 1987). Arvet af Frederik VII, straks skænket til grevinde Danner. Solgt på auktionen efter Frederik VII, 7. okt. 1864, kat.nr. 43.
Foto af værk