Jæger med bøsse og hund. ( Allegori på "Luften")

Title: Hunter with his Gun and Dog. (Allegory of "Air") Date: 1639-1687 Type of work: Painting Materials/technique: Oil on canvas Net size: 97,7 x 72,4 x -
Museum:
Statens Museum for Kunst, inv. nr. KMS7392
Acquisition: Købt, 13-01-1987 Provenance: Ifgl. Minna heimbürger, 1988: - Prins Wilhelm af Hessen (dennes samling kat. 1007) - 1920, 5.-6. okt.: auktion Rud. Bangel, Frankfurt a.M., akt. nr. 31 (som Juseppe de Ribera) [Auktionen er opført som fra 1929, men indskrevet før 1921 i den gamle bog. Auktionsåret angives som 1920 under pendanten] - 1921, 18.-19. nov.: Auktion Prestel, Frankfurt a.M., kat. nr. 60 (som Francisco de Herrera d.æ.) Placeringshistorie: - 1987: Museet
Related artworks:
Foto af værk