Italiensk bjerglandskab med tilgroede klipper

Title: Italian Mountain Landscape with Overgrown Rock, probably near Olevano Date: 1832-1835 Type of work: Painting Net size: 39 x 47,1 x - cm.
Museum:
Statens Museum for Kunst, inv. nr. KMS8152
Acquisition: Købt, 26-05-2000 Provenance: Blandt kunstnerens efterladte arbejder; fra ca. 1838 kunstnerens søster og svoger Augusta og Gottlieb Collin; ... ; kunsthandler Carl Walther Thomsen, Aarhus (jf. upubliceret fortegnelse over dennes samling, kat.nr. 59); dennes enke Barbero (død 1999). Topographical motif: Italien
Related artworks:
Foto af værk