Romerske borgere forsamlede til lystighed i et osteri

Title: Roman citizens gathered for the merriment Date: 1839 Type of work: Painting Materials/technique: Oil on canvas Net size: 74 x 97 cm Signature: f.n.t.v.: W. Marstrand, Roma
Museum:
Nivaagaards Malerisamling, inv. nr. 0182NMK
Acquisition: Købt med tilskud, 1998 Provenance: Købt med tilskud fra Staten, Ny Carlsbergfondet og Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond 1998. Det blev bestilt af den velhavende, københavnske vinhandler Christian Waagepetersen.
Foto af værk