Landskabsparti fra Rom, Villa dei Quintili ved Via Appia

Title: Landscape from Rome, Villa dei Quintili near Via Appia Date: 1870 Type of work: Painting Materials/technique: Oil on canvas Net size: 37 x 50 cm Signature: f.n.t.v.: HJ, Roma Vecchia October 1870
Museum:
Nivaagaards Malerisamling, inv. nr. 0205NMK
Acquisition: Købt med tilskud, 2007 Provenance: Erhvervet på Bruun Rasmussen auktion 770 for midler af testamentarisk arv fra direktør Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen med tilskud fra Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner 2007.
Foto af værk