Italiensk vaskeri-scene

Title: Italian laundry scene Date: ca 1870 Type of work: Painting Materials/technique: Oil on canvas Net size: 65 x 121 Signature: bet. på rammen med metalplade: Viggo Wørmer 1846-1878 Italiensk vaskeri-scene
Museum:
Museet for Thy og Vester Hanherred, inv. nr. 4811x0001
Acquisition: Købt med tilskud