Album, 36. årgang, 1948 1. Hver Gang jeg ser dig med den Hat, kommer jeg til at le! - Naa - saa skal jeg huske at ta' den paa, naar du faar Regningen - ! 2. Den er fra Sydhavsøerne. - Det er vi osse - vi er fra Nakskov!

Title: Album, 36th year, 1948 Date: 1948 Type of work: Drawing Materials/technique: Indian ink and pencil on paper Net size: 450 x 166 mm Signature: 1.Sign. f.n.t.h.: Storm P. 2.Sign. f.n.t.v.: Storm P.
Museum:
Frederiksbergmuseerne - Storm P. Museet, inv. nr. SPM03309
Copyright: Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond. Copyright: Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel, 2000 Frederiksberg Acquisition: Overdraget, 01-01-1982 Provenance: Museets samling af Storm P.’ s ”Album” stammer fra Storm P.’s og siden hans enkes bo.
Foto af værk
© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk
Photo © Storm P. Museet