H.B. Storck

Artworks

Egne arbejder: Gartnerhus på Vedbygaard (1868); ishus smst. (1870); Garnisonssygehus i Viborg (1874); Sophiendal ved Venge (1876-78); Forpagtergård, Vedbygaard (1877-78); Landmandsbanken: Fr.borgg. 11, Kbh. (1881-83); Holmens Kanal 14 (1897-99); Gl. Kongev. 116, Fr.berg (1907, pr., facade nu forvansket); Lighus og kirkegårdsportal i Glostrup (1884-85, portal ombyg.); Abel Catrines Stiftelse, Kbh. (1885-86); Hellig Korsk., Kapelv., Kbh. (1886-90); præsteboligen til samme (1892); Løveapoteket i Svendborg (1887-88); Den Soldenfeldske Stiftelse, Kbh. (1894); Skt. Hans Kapel i Ringsted (1900-1901, senere ombyg. til bibl.); Hirschsprung, Kbh. (1908-11). Projekter: Nat.mus. på eksercerpl. ved Rosenborg (1878-80); Rådhus i Roskilde (1882, 1. pr.); Kirke for enden af Ny Kongensg., Kbh. (1886); Ombygn. af Prinsens Palais til Nat.mus. (1891, 1897, 1899); Kunstsk. i Østre Anlæg, Kbh. (1903). Restaureringer: Fuldf. af restaur. af Viborg Domk. og inventar til samme; ombygn. af Viborg Tugthus til sindsygehospital (1872-78); tårn, Sdr. Sogns K., Viborg (1876); Helligaandsk., Kbh. (1878-80); Vor Frelser K., Horsens (1879-89); Stubbekøbing K. (1881-82); Hee K. (1882- 84); Sæby K. (1882); Skarp Salling K. (1884, 1890-91); Helligaandshuset i Næstved (1885); Ledøje K. (1887-92); Klosterk., Horsens (1888-92); Maribo Domk. (1890-92); Nikolaj K., Svendborg (1891, planer fra 1886); Bjernede K. (1890-92); Tveje Merløse K. (1892-95); St. Heddinge K., koret (1894-95); Helligaandshuset, Kbh. (1894-96); Skt. Olai K., Helsingør, spiret; Landmandsbanken (Peschiers Palæ), Holmens Kanal 12, Kbh.; Fjenneslev K., tårnene (1898); Graverboligen, Assistens Kgrd., Kbh. (1899-1900); Ringsted K. (1900-09); Præstø K. (1902-03); Stege K. (1907-09); Karmelitterhuset, Helsingør (1908). Restaureringsprojekter: Ribe Domk. (1876-81); Viuf K. (1882); Skt. Nikolaj, Kolding (1882, udf. stort set efter S.' planer af L.A. Wiinstrup og V. Ahlmann 1885); Vestervig K. (1884); Venge K. (1892); Mølleporten i Stege (1909). Dekorative arbejder: Inv. til N.S. Nebelongs Viborg Domk.; Helligaandsk., Kbh.; inv. og dekorationer til Landmandsbanken: Fr.borgg., Kbh.; Holmens Kanal 14-16; Hirschsprung; alterdekorationer: Bjernede K. (s.m. Joakim Skovgaard); Tveje Merløse K. (s.m. samme); altertavle i Skarp Salling K. (s.m. Th. Bindesbøll); monument til eget gravsted, Vestre Kgrd., Kbh. (1908, fjernet 1985). Tegninger: Nat.mus., Kbh.; Kunstakad. Kbh. Skriftlige arbejder: Tegn. til Ældre Nord. Ark., 1.-6. Saml., 1872-1919; Om den buede Tagform i nogle Jydske Landsbykirker i: Aarb. for nord. Oldkyndighed og Hist., 1891; s.m. V. Koch: Kirkerne i Nørre Herred i Salling, 1893; s.m. Jacob Helms, V. Koch, Erik Schiødte: Da. Tufstenskirker, 1894; s.m. V. Ahlmann og V. Koch: Grenaa Egnens Kridtstenskirker, 1896; s.m. V. Ahlmann og V. Koch: Jydske Granitkirker, 1903; Skt. Bendts K. i Ringsted før og efter Istandsættelsen, 1909; s.m. Jacob Kornerup: Roskilde Domk., 1909; Da. Vaabenbog, 1910 (afbildn. til A. Thiset og P.L. Wittrup: Nyt da. Adelslex.); Da. Teglstenskirker med tekst af Mogens Clemmensen (1918).

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.