Willy Ørskov

Weilbach information

Genealogy

Ørskov (Andersen), Willy (Villy), 1920-1990, billedhugger. *21.12.1920 i Århus, ?12.6.1990 i Helsingør. Forældre: Butiksindehaver Harry Malthe Ø.A. og Clara Ingeborg Pedersen Kragballe. ~6.10.1965 i Kbh. med kunsthist. Grethe Ida Grathwol, *30.12.1936 på Fr.berg, datter af grosserer Kaj Robert G. og Erna Margrethe Sillmann Christensen.

Biography

Willy Ørskov bosatte sig i Göteborg i begyndelsen af 1950erne, hvor han underviste i og arbejdede med keramik. Samtidig studerede han ved Valands Konstskole. Ø.s tidlige skulpturer som Bymiljø og Gående er abstraktioner over mennesker og storbyen. Disse plastisk formede skulpturer, hvor overfladen står med spor efter bearbejdningen, modsvares af den mere konstruktivistisk prægede Jernskulptur (1957) med bevægelige dele og polykrom bemaling. En inddeling i formkategorier som væggen, blokken, tremmekassen m.m. dannede grundlaget for de tidlige skulpturer. Ø. arbejdede med en funktionel sammenhæng i værkerne, hvis formdele "indgår som gensidig nødvendige for sammenhænget", som han udtrykte det i sin bog Aflæsning af objekter. Ø.indledte i 1961 sit livslange arbejde med at udforme en samtidig skulpturteori. Her fremkom han med synspunkter, som kunne danne grundlag for en ny skulpturopfattelse. Skulpturerne fra 1960erne havde beskrivende titler som Væg med udløbere eller Blok i stadium af opbrydning, betegnelser, der henfører til skulpturen som form uden associationer til afbildninger af f.eks. den menneskelige figur. Formsproget udvidedes i perioden fra 60erne til Ø.s død i 1990, hvor skulpturens rumlige relationer og forskellige materialer gennemarbejdedes. Materialeegenskaber så han som tekniske forudsætninger, hvoraf det transformerede værk fremstår. For Ø. var skulpturerne tingsliggjorte, afmytologiserede værker, logisk sammenkædet med en samtid, hvor nye verdensanskuelser umuliggjorde brugen af klassiske motiver. Han opfattede ikke skulpturen som udtryk for psykologiske tilstande, men drog en parallel mellem skulptur og filosofi, idet begge var "en iagttagelse af og en refleksion over forhold mellem tid, rum og stof og heroverfor krop og bevidsthed", som han udtrykte det i To vildveje. Ø. greb tilbage til en forenklet, oprindelig formoplevelse som spredte pinde, stabling og andre materialeorganiseringer for at opnå en høj grad af objektivitet. Disse simple organiseringer var en slags urformer, men samtidig forbundet med områder i storbyers udkant, hvor civilisation og natur mødes i et ingenmandsland, terrain-vague. I sin afsøgning af forskellige materialers muligheder skabte han i 1965 Sommerskulptur af plastrør og oppustede, pudelignende voluminer, der udtrykte syntaktiske funktionsprincipper på samme måde som værker i mere traditionelle materialer som bronze og marmor. Han udførte sideløbende med sin øvrige produktion mellem 1967-85 Bøjninger, en række pneumatiske, oppustelige skulpturer. De er rørcylindre, udført i lufttæt stof, nogle så store, at de danner arkitektoniske broer, andre mindre, der rejser sig som søjler eller, med et mindre lufttryk, kan have et knæk, således at objektets funktionsprincip som oprejsning og nedbøjning aflæses. Med et udvalg af disse skulpturer skabte Ø. 1971 i Randers, Nakskov og København 3 forestillinger Skulpturhandlinger, under hvilke 2 aktører gradvist udformede rummet, idet de pustede pneumatiske skulpturer op til de af Ø. fastlagte former. I løbet af en forestilling blev tilskueren vidne til rejsningen af skulpturerne, men også til formens nedbrydning ved handlingens afslutning. Ø. var blandt de første, der udførte store monumentaludsmykninger, bl.a. ved Lyngby-Tårbæk Stadsbibliotek, hvor 4 bemalede metalskulpturer repræsenterer forskellige formkategorier. Ved Sydskolen i Albertslund skabte han en skulpturel udsmykning i samspil med omgivelserne. De store kalligrafisk-formede tegn på muren danner selv, som arkader, et arkitektoniske element. Idet man passerer skabes en rigdom af formudtryk, afhængig af synsvinklen. Ø.s intellektuelle tilgang til det skulpturelle var påvirket af fransk strukturalisme og den filosofiske fænomenologi. Han forfægtede sine synspunkter med stærk personlig overbevisning og fik gennem sine værker, sine skulpturteorier og professorgerningen på Akademiet stor betydning for dansk kunstliv.

Education

Valands Konstsk., Göteborg 1954-60.

Travels

Studieophold i Paris 1959-60; Grækenland, Italien i slutn. af 1950erne; senere rejser i Europa, USA, Canada, Nordafrika, Mexico; bosat i Frankrig 1960-65; i Italien og Frankrig 1965-78; i Danm. 1978-88; i Italien 1989- 90.

Occupations

Lærer i keramik, Göteborg 1950erne; censor for KE 1965; medstifter og fmd. for Frie Billedh. 1966; prof. ved Kunstakad. Kbh. 1978-84; kunstn. kons., Høje Tåstrup 1979 (s.m. Kasper Heiberg).

Scholarships

Carl Nielsen 1968; Eckersberg Med. 1969; Kai Nielsen 1971; Thorvaldsens Med. 1973.

Exhibitions

KE 1957-59; Valands Skulpturlåda, Göteborg 1958-60; Ny västsvensk skulptur, Göteborgs Konsthall m.fl. 1959-60; Återblick 60, Moderna Mus., Sth. 1960; Aspect 61, Liljevalchs Konsthall, Sth. 1961; Salon de Mai, Paris 1962; Å-udst. 1963, 1965; Decembristerne 1963-64; Dokument av svenska skulptörer med nord. gäster, Skissarnes Mus., Lund 1964; Jysk Kunstgal., Den frie Udst. bygn. m.fl. 1965; Den frie Udst. 1965-73, 1975-76, 1981-84; Sommerudst., Den frie Udst. bygn. 1965-66; Kinetik, Ars Studeo, Århus 1969; Flexions, sculptures pneumatiques, New Smith Gal., Bruxelles l970; En bro over sundet, Malmö Konsthall 1970; bien., Venezia 1972; Art da. 1945-73, Grand Palais, Paris 1973; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen. Kbh. 1976; De frie kunstnere, Den frie Udst. bygn. 1978; bien., Middelheim, Antwerpen 1979; Skulptur i parken, Stadsparken, Kalmar 1983; Skulptur Nu, Århus Kunstbygn. 1984; Charl. Eft. 1984; De danske, Liljevalchs Konsthall, Sth. m.fl. 1984-85; Art fibres 85, Mus. des Arts Decoratifs, Paris 1985; Skulpturelle synspunkter, Kunstforen. Kbh. m.fl. 1986; Skulptur, Veksølund 1989-91; Tendenser i da. skulptur, Århus Kunstbygn. 1989; Nord. 60-tal, Brandts Klædefabr. m.fl. 1990; 100 år -100 mesterværker, Stat. Mus. for Kunst 1996; Da. Skulptur i 125 år, da. mus. og udst.steder 1996-97; Når plast bli'r kunst, Danm. Tekn. Mus., Helsingør 1998. Separatudstillinger: Gal. Birkdam, Kbh. 1960 (s.m. Vincent Lerche); Lilla Gal., Sth. 1960 (s.m. Erland Melanton); Gal. Kbh., Kbh. 1961; Gal. Blanche, Sth. 1964; Louisiana m.fl. 1964 (s.m. Quinto Ghermandi, Shinkichi Tajiri og Jørgen Haugen Sørensen); Det da. Hus, Paris 1968; art & project, Amsterdam 1969- 70; Gal. Apollinaire, Milano 1969; Randers Kunstmus. m.fl. 1971; Louisiana 1975; bien., Venezia 1976; Århus Kunstbygn. 1977; Glyptoteket 1979; Den frie Udst. bygn. 1981; Køge Skitsesaml. 1982 (s.m. Kasper Heiberg); Kobberstiksaml. 1982; Göteborgs Konstmus. m.fl. 1982-83; Gal. Moderne, Silkeborg 1985; Nord. Konstcentrum, Helsingfors m.fl. 1987-88; Gal. Meende, Vejle 1988, 1991, 1996; Gal. Mikael Andersen, Kbh. 1991, 1993; Terrain- vague, Stadsbibl., Lyngby 1992 (s.m. Grethe Grathwol); Overgaden, Kbh. 1993; Nordjyll. Kunstmus. 1994; Sophienholm 1994; Gal. Specta, Kbh. 1997-98.

Artworks

Bymiljø (jern, 1956-57); skulptur (jern, bevægelige dele, 1957, Herning Kunstmus.); Gående (messing, 1958, Moderna Mus., Sth.); skulptur (jern, 2 dele, 1958, smst.); skulptur (jern, 1959, Göteborgs Konstmus.); væg i tre planer (bronze, 1960, Stat. Mus. for Kunst); Interiør (bronze, 1961, smst.); skulptur (aluminium, 1962, Konstkansliet, Sth.); blå jernskulptur, rød jernskulptur (begge 1965, Fyns Kunstmus.); Sommerskulptur (plastrør og oppustede voluminer, 1965, Nordjyll. Kunstmus.); skulptur (polykrom plastic, 1965, Aarhus Kunstmus.); skulptur (polykrom plastic, 1965, Glyptoteket); Bøjninger, pneumatiske skulpturer (lufttæt stof, 1967-85, Stat. Mus. for Kunst; Nordjyll. Kunstmus.; Louisiana); Væg med udløbere (aluminium, 1968, Stat. Mus. for Kunst); multiskulptur (karton, 1968, bl.a. Fyns Kunstmus.); skulptur (marmor, 1972, Herning Kunstmus., tidl. Kbh. Univ.); skulptur (bronze, 1972, Louisiana); skulptur (bronze, 1974, Esbjerg Kunstmus.); skulptur (granit, 1976, Sønderjyll. Kunstmus.); skulptur (marmor, 7 dele, 1976, Sygehuset Øresund, Helsingør); skulptur (bronze, 1979-80, Louisiana); skulptur (glas, 1983, Stat. Mus. for Kunst); trappe (zink m.m., 1984, Göteborgs Konstmus.); skulptur (1987, Vejle Kunstmus.); skulptur (1988-89, Nordjyll. Kunstmus.); endv. repr. på Randers Kunstmus.; Skive Kunstmus.; Kastrupgaardsaml.; tegn. i Kobberstiksaml.; Vejle Kunstmus.; Louisiana. Udsmykninger: Rødkilde Gymn., Vejle (bronze, 1963); Polishuset, Lund (bronze, 1965-67); Lund Gymn., Göteborg (aluminium, 1966-68); H.S.B., Borås, Sverige (bronze, 1968); Rådhustorvet, Herning (kobber, 1970); Lyngby Stadsbibl. (4 skulpturer, rustfrit stål, 1972-73); Esbjerg Handelssk. (marmor, 1974); Odder Rådhus (3 skulpturer, bronze, 1973-74, granit, 1974, bronze, 1974); Marstal Navigationssk. (sort belgisk sten, 1975); Århus Kunstbygn. (granit, 1976); Sydsk., Albertslund (corten stål, 2 dele, 1977); Grenå Handelssk. (marmor, 1978); Skatteforvaltningen, Viborg (bronze, 1984-88); Enklaven (beton), Labyrinten, (bøgebuske), Fontænen (beton, cortenstål, alle 1985, Rådhusparken, Næstved); Ålborg Univ.center (bronze, 1989). Skriftlige arbejder: Det afmytologiserede billede, i: Kat. Gal. Kbh., 1961; Det oönskade motivet, i: Paletten, 2, 1961, 44f; Åbent brev til kunstkritikerne i Kbh., i: Kunst, 4, 1961, 103f; Objekt-modellen, i: Nuancer, 2, 1967; Billedkunst, 3, 1967; Skulpturens billedfunktion, i: samme, 1, 1968; Objekterne proces og tilstand, 1972; Terrain-vague og simple organiseringer, i: Kat., bien., Venezia 1977; North Inf., 24, 1977; Lighed og identitet, 1978; kat., Akademiet og de skønne kunster, Sophienholm 1979, 84-88, 96-101; Rapport om en mulig helhedsplan for integrering af billedkunst i et byudviklingsområde, 1981 (s.m. Kasper Heiberg); Konsten i reservatet och livet utanför, Konstcentrums tidning, 1-2, Sth. 1984; To vildveje, i: Kat., Gal. Moderne, Silkeborg 1985; Terrain-vague, 1992; Organiseringer, 1993; Samlet, 1999 (genoptryk af udvalgte tekster); endv. indlæg i Inf.; Pol.; Jyll.p.

Literature

Paletten, 1, 1961; 4, 1961, 140; 1, 1963, 24f; 2, 1965, 85; Ejgil Nikolajsen og Giuseppe Marchiori i: Kat., Ghermandi, Tajiri, Haugen Sørensen, W.Ø., Louisiana 1964; kat., Den frie Udst. 1965; Inf. 5-6.11.1966; Grethe Grathwol: Om W.Ø.s oppustelige skulpturer, 1968; Vagn Steen og Grethe Ørskov (Grathwol) i: Kat., W.Ø., Det da. Hus, Paris 1968; Folke Edwards: W.Ø., 1976; Ejgil Nikolajsen i: Kat., bien., Venezia 1976; Jan Würtz Frandsen: Nogle da. kunstnere efter 1945, 1977, 48, 52-55, 74-76, 81; Grethe Grathwol i: North Inf., 25, 1977 (Sydsk., Albertslund); samme i: Kat., sep.udst., Århus Kunstbygn. 1977; kat., De frie kunstnere, Den frie Udst. bygn. 1978; North Inf., 100, 1981; Jan Garff: W.Ø. 36 nye tegninger, Lommebog 22, Kobberstiksaml. 1982; Grethe Grathwol i: Kat., De danske, Liljevalchs, Sth. 1984-85, 75f, 85; kat., Skulpturelle synspunkter, Kunstforeningen 1986; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989; Anneli Fuchs i: Kat., Nord. 60-tal, Brandts Klædefabrik m.fl. 1990; Ejgil Nikolajsen i: Cras LIX, 1991; kat., Sophienholm 1994; Ann Lumbye Sørensen i: Skala, 30, 1994, 26-34; Pol. 10.6.1994; Lars Kiel Bertelsen i: Passepartout, 3, 1994; Marianne Barbusse i: Kat., bien., Venezia 1995; Mikkel Bogh: Da. skulptur i 125 år, 1996; samme: Billedets fysik, arb.papir, Inst. for Litt.videnskab, Kbh. 1996; samme i: Anders Troelsen (red.): Synsvinkler på skulpturen, 1996; Berl. Tid. 4.7.1998.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.