Victor Qvistorff

Weilbach information

Genealogy

Qvistorff, Viktor (Victor) Hugo Vilhelm, 1882-1953, maler. *21.4.1882 i Århus, ?1.5.1953 i Kbh., begr. på Hell. Kgrd. Forældre: Gæstgiver Johan Marinus Q. og Eleonora Vilhelmine Schobius. ~med Gudrun Christensen, ?1924.

Biography

Victor Qvistorff var selvlært som maler, men blev omkring 1924 kunstner af profession, opmuntret af L.A. Ring og H.A. Brendekilde. Sin livsstil som verdensmand med forretningssans forlod han dog ikke. Q. malede inden for alle genrer i en let impressionistisk stil, men det var hans skibsbilleder, der slog an, og i 1931 blev han i det maritime månedsskrift Vikingen introduceret som marinemaler. Q.s farveholdning, der begyndte som lidt dyster efter hans erklærede forbillede Sally Philipsen, slog over i det noget grelle, men i løbet af 1930rne fandt han sin karakteriske palet til de små billeder af skibe i Københavns havn, der gjorde ham kendt i datiden. Mønjemaleren kaldte man ham, fordi de rustbrune skibssider blev fremhævet i harmoni med yndlingsfarverne sort, blå, grå og okkergul. Andre kaldte Q. for dampskibenes maler. Motiverne opsøgte han selv i havnen, gennem en årrække i egen motorbåd. De store rederier og skibsværftet B&W bestilte portrætter af deres nybygninger hos Q., der ud fra et skibs konstruktionstegning kunne fremstille det i fart i rum sø. Q. var meget produktiv, og de små billeder, som han selv kaldte frimærker, blev ofte malet på pap.

Education

Kontorudd. i Ø.K.; som maler autodidakt.

Travels

Mange forretningsrejser, bl.a. til Indien.

Occupations

Dir. for Hasselbalchs Forlag o. 1920- 24. Annoncechef, forretningsmand indtil o. 1924.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1924; Salonen, Paris 1927; DSB plakater gennem 50 år, Sammenslutn. af da. kunstforen. 1983-84. Separatudstillinger: Ole Haslunds Hus, Kbh. 1932; mindeudst., Århus 1953.

Artworks

Stilleben (udst. 1924); Skibe i Kbh. Havn (1929, Handels- og Søfartsmus.); Marine, Skodsborg (1934); S/S Kronprins Frederik (1935); M/F Storebælt (1938); Udsigt mod B&W, Kbh. (1951).

Literature

Vikingen 1931, hft. 1, 30; 1932, hft. 4, 32; 1948, hft. 4, 11f; Berl. Tid. 8.5.1953 (nekr.); Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Hanne Poulsen: Da. Skibsportrætmalere, 1985, 63, 66, 127f.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.