Hieronimo Miani

Biography

Hieronimo Miani blev indkaldt til Danmark for at arbejde i Christian VIs tjeneste. Han var virksom ved udsmykningen af Christiansborg, hvor hans arbejder brændte i 1794 og kun kendes gennem mindre udkast, der, ligesom raderingen af kronprins Frederik, giver indtryk af, at han især havde evner for den dekorative side af kunsten. M. fik indflydelse som leder af det tidlige kunstakademi i København, der var stiftet 1738 og fra 1744 havde til huse ved Gammel Strand, hvor M. logerede.

Author: Emma Salling (E.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.