Rudolph Rothe

Biography

Rudolph Rothe var en meget kundskabsrig gartner, der både i praksis og i teori arbejdede for udbredelsen af de landskabsgartneriske principper. Han fik gennem sit engagement for det gartneriske stor indflydelse på forholdene her i landet, både praktisk og æstetisk, ligesom han blev en af datidens betydeligste fagmænd inden for landskabsgartneriet og landets første kongelige haveinspektør. Det såkaldte kunst- eller skøngartneri, var allerede formålet med hans første studietur, hvor han bl.a. påvirkedes af P.J. Lenné og Fr.L. von Skell i Tyskland. Ud over en række bøger og artikler var han i 1834 med til at stifte Selskabet til Haveculturens Fremme, ligesom han var aktiv i det af selskabet udgivne tidsskrift, Have-Tidende (1835-43). Det blev landets første tidsskrift om havevæsen, og dets erklærede mål var at "udbrede Sands for og Kundskab om Havedyrkningen". Hans foredragsvirksomhed og litterære virke afspejler den havekunstneriske udvikling fra stemningsmageri til det rene landskab. Bregentved, Fredensborg Slotshave og Søndermarken hørte til hans største landskabsgartneriske opgaver. Hans sikre sans for og vurdering af de enkelte havers væsentligste værdier kom bl.a. til udtryk i omlægningen af Fredensborg Slotshave, med bibeholdelse af alleerne som det bærende motiv, af Marienlyst Slotshave, hvor udsigten friholdtes, af Jægersborg Dyrehave, hvor udsigter skabtes gennem betydelige udhugninger, eller af Frederiksborg Slotshave, hvor han i en betænkning anbefalede genskabelsen af J.C. Kriegers kaskade. Det skete først ca. 150 år senere. Hans betænkning om bestyrelsesforholdene for de offentlige lysthaver (1872-73) er i bemærkelsesværdig grad fuld af oplysninger af både historisk og principiel karakter, hvorfor den i lighed med hans skrifter forekommer at være en væsentlig kilde til forståelse af hans og tidens havekunstneriske idealer.

Author: Lulu Salto Stephensen (L.S.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.