Carl Bonnesen

Weilbach information

Genealogy

Bonnesen, Carl Johan, 1868-1933, billedhugger. *26.5.1868 i Aalborg, ?13.12.1933 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Skibsbygm. Lambert B. og Maria Dorothea Sophie Langbein. ~20.11.1906 i Kbh. med senere husejer Laura Flora Cathinca Eugenia Lønholdt, *1.10.1877 smst., ?18.6.1957 på Fr.berg, datter af grosserer Carl Georg August Valdemar L. og Jenny Hansine Emilie Thrane.

Biography

Carl Bonnesen afslørede allerede i sine tidlige arbejder en eksotisk motivkreds med figurgrupper af barbarer, hunnere, asiater o.a., en emneverden, som i 1898 yderligere forstærkedes af en rejse til Egypten og Østasien. Tidens interesse for "primitive" typer var fransk inspireret og fik et af sine mest afklarede udtryk i B.s fremstilling fra 1891 af Kain, der i dyb resignation ruger over menneskets skæbne. Selvom B. havde haft Th. Stein og C.C. Peters som lærere på Akademiet, ses i valget af primitive typer og dramatiske situationer en klar sammenhæng med Stephan Sinding, og B. havde da også under sit ophold i Paris 1894-95 haft kontakt med kredsen omkring denne. B.s produktion er stor og alsidig, og med sin frodige fantasi og håndværksmæssige kunnen skabte han en række værker, hvor han næsten trodser skulpturens statiske væsen og med stor dygtighed driver sin skulptur ud til naturalismens yderste grænse. Der er voldsom bevægelse og dristig komposition i f.eks. gruppen af de Ridende hunnere, i Thorgruppen, Døden og Amor og En rasende. B. søgte i højere grad et idealiseret end et realistisk formsprog, og der er et udpræget anekdotisk element i mange af skulpturerne, hvor dramatikken og bevægelsen prioriteres højt. Interessen for bevægelsen genfindes i flere af B.s ofte spidsfindige fremstillinger af danserinder. B. var desuden en dygtig dyreskulptør, både i fremstilling af dyr alene og i samspil med mennesker. Mange af hans dyreskulpturer og danserinder er i statuetteform. Som andre af epokens billedhuggere havde B. en vis tilknytning til brygger Carl Jacobsen, der bl.a. købte både den noget monstrøse Thorgruppe og en Danserindegruppe til Carlsberg. I B.s senere skulpturer som f.eks. Maria og barnet fra 1932 ses en langt større enkelhed end i de tidligere figurgrupper. En stor del af B.s gipsmodeller findes i dag i Tingbæk kalkminer sammen med gipsmodeller af Anders Bundgaard.

Education

2 år i tømmerlære i Ålborg; til Kbh. maj 1886 på Tekn. Sk.; opt. Kunstakad. Kbh. 30.1.1887, afg. 28.5.1889.

Travels

Paris okt. 1894; 2 mdr. senere i Italien; atter Paris april 1895; Østasien, Egypten og Italien 1898; Washington 1903; arb. her et halvt år for Carl Rohl- Schmidts enke med færdigg. af to grupper til monumentet for General Sherman.

Occupations

Medl. af Akad. plenarforsaml. 1900; af Akad.rådet 1905-14, 1917-26; medl. af Charl.borg udst.kom. 1920-26; fmd. for Kunstnersamf. 1920- 23.

Scholarships

Raben-Levetzau 1890; Hielmstierne-Rosencrone 1890; Akad. 1895; Ancker 1898. Eibeschütz' Pr. 1893, 1902; Aarsmed. 1 1894, 2 Eckersbergs Med. 1900; Bronzemed. Paris 1900; Guldmed. 2. kl. München 1905; Thorvaldsens Med. 1930.

Exhibitions

Charl. Forår 1889-1894, 1896-1934; Charl. Eft. 1934 (mindeophængning); KE 1904-05, 1907-09, 1911, 1913; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1923, 1926, 1942 (jub.udst.); Foren. for nat. Kunst 1926 (jub.udst.), 1927, 1932; Paris 1900 (verdensudst.); Raadhusudst., Kbh. 1901; München 1905; Landsudst., Århus 1909; verdensudst. Rom 1911; Modern Da. Artists, Brighton 1912; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1898.

Artworks

En barbar (1891, bronze på Hirschsprung); Fra hunnernes tid (1892, bronze på Stat. Mus. for Kunst); Kain (1893, Eibeschütz' Pr., Ålborg); Thor i kamp med jætterne (1897, Ny Carlsberg, Kbh., 1926 også opst. på Thorø, nu flyttet til privat virksomhed i Odense); Adam og Eva ved Abels lig (1902, Eibeschütz Pr., bronze ved Stat. Mus. for Kunst); En rasende kosak (1906, bronze i Ålborg); Diana (1908, bronze på Trondhjems Pl., Kbh.); Hunnergruppe (1905, bronze 1909); Christian IX til hest (bronze 1910, Ålborg); Musikken (1913, bronze på Mozarts Pl., Kbh.); Drengen og den lille havfrue (1924, springvandsgruppe i Ålborg); Ridende amazone (1925, bronze 1931 på Ollerup Højsk.); Et godt kup (gips 1925, bronze 1935, springvandsgruppe foran Zoo, Ålborg); Maria med barnet (1928, Thorvaldsens Med. 1930, bronze 1932 ved Rigshosp.); Rytteren (1933, bronze i Ålborg); En hunner bortfører en kineserpige (bronze udst. 1934 i Ålborg); Danserindegruppe (Carlsberg). Statuetter: En jysk tyr (1897, bronze på Stat. Mus. for Kunst);Thor kører sine bukke (1898, opst. 1906 i st. format på Carlsberg Bryghus' tag; Døden og Amor (1905, bronze på Hirschsprung); To løver (1906, bronze på Stat. Mus for Kunst); Manden, som binder bjørnen (1906, bronze på Stat. Mus. for kunst); rytterstatuetter af prinsesse Marie (1908, Fr.borgmus.); Christian IX som chef for hestgarden og kronprins Christian (1908). Mange af dyrestatuetterne er udf. til Den kgl. Porcelainsfabrik.

Literature

Ill. Tid., 1897-98, 371-74; Berl. Tid. 15.12.1933 (nekr.); B.T. 24.5.1928 (Chr. Houmark); Dag. Nyh. 15.12.1933 (nekr.); 24.10.1934 (Sig. Schultz); Aalborg Amtstid. 26.5.1936; 13.11.1960; Pol. 3.9.1957; Hans Henrik Jacobsen: Statuer og skulpturer i Odense, 1971, 64; B. Wennberg: French and Scand. Sculpture in the 19th Cent., Sth. 1978, 99, 111; H.P. Jensen: Skulptur i det fri i Aalborg, 1978, 9, 16, 78.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.