Richard Winther

Weilbach information

Genealogy

Winther, Richard, *1926, maler. *23.7.1926 i Maribo. Forældre: Civ.ing., driftsbestyrer Carl Christian W. og Ella Weibull. ~1950 med Judith Stigaard, datter af amtsforvalter Aage S. og Olga Louise Schönfeldt. Ægteskabet opl. 1987.

Biography

Richard Winther besluttede sig allerede som stor dreng for at blive kunstner og fik helhjertet støtte af sine forældre. Efter sin studentereksamen i 1944 gik han i gang med sin kunstneriske uddannelse, men allerede i 1943 debuterede han med en udstilling i Niels Macholms kombinerede kul-, koks- og kunstforretning. W. var fra starten uhyre eksperimentelt indstillet med en ekspansiv trang til at prøve alle udtryksformer, og han har ved en lejlighed udtalt, at han mellem 1943-48 var igennem alt det, han senere skulle komme til at arbejde med. I denne periode arbejdede han ikke alene med billedkunstens traditionelle udtryksformer, men også med rayogrammer, billeder malet med lys på fotopapir efter Man Rays metode, han optog og viste eksperimentalfilm, deltog i udarbejdelsen af kollektive malerier, lavede bruitistisk musik, skrev digte og udgav under pseudonymet gro vive digtsamlingen Den nøgenfrøede. I 1947 var han med til at stifte Linien II, som igennem sin virksomhed skulle komme til at samle mange af de nyeste og mest yderliggående bestræbelser i efterkrigstidens danske kunst. I de følgende år blev Linien i højere og højere grad stedet for den fremtrængende konstruktivt-abstrakte kunst, og også i den udvikling var W. med, bl.a. som forfatter til en manifest-lignende programerklæring. Interessen for dette billedudtryk varede ikke ved for W., der siden overvejende har baseret sin kunst på menneskefiguren, især kvindeskikkelsen. W.s produktion er stor og mangesidig, f.eks. omfattede det grafiske værk indtil 1960 over 1400 numre. Samtidig opretholdt han et engagement i ting, der rækker ud over skabelsen af egne kunstværker. I perioden 1960-65 studerede han tibetansk sprog og kultur og katalogiserede siden Nationalmuseets samling af tibetansk kunst. I samme tidsrum fungerede han som lærer ved Den eksperimenterende kunstskole. 1961-66 var han billedredaktør for tidsskriftet Hvedekorn, og fra begyndelsen af 60erne og en række år frem arbejdede han intenst med fotografiet. Han byggede mange forskellige, utraditionelle kameraer og tog selv billeder med dem. Ind imellem arbejdede han flittigt med maleriet, men tillige med skulptur, akvarel, tegning, offsettryk m.m. W. har en dyb og vidt forgrenet viden om kunsthistorien, og hans billeder, der næsten alle er bygget op med stærk udnyttelse af kvindefiguren, afspejler denne sammensatte viden gennem en fortællende form med en rigdom af hentydninger og associationer. I hans værk møder man en meget selvstændig brug af kulturhistoriske ingredienser og mange henvisninger til store kunstnere, f. eks. den gamle nederlænder Hercules Seghers og den langt senere James Ensor. Der er megen leg med roller i hans kunst. I visse sammenhænge har han kaldt sig selv Ricardo da Nivå eller Ricardo da Winti. Gennem en lang periode har han beskæftiget sig med den gamle kirkefader og bibeloversætter Hieronymus, hvilket har affødt en række kunstværker samt den store, mangfoldige bog Den hellige Hieronymus damekreds. W. var en af de første danske kunstnere, der besøgte Paris efter 2. verdenskrigs afslutning. Takket være tidlig kontakt med betydelige internationale kunstnere som f.eks. Juan Miro, Max Ernst, Man Ray, Jean Arp, Alberto Giacometti og Serge Poliakoff opbyggede han en lille privat kunstsamling, der også omfattede ældre danske kunstnere som Nicolai Abildgaard m.fl. Denne samling blev i 1983 skænket til Ny Carlsberg Glyptotek, hvor W. selv er repræsenteret med en række skulpturarbejder. I 1987 modtog han gennem Statens Kunstfond en bestilling på en ringriderskulptur til Sønderborg. Skulpturen, der aldrig er blevet færdig, affødte en lang række mindre skulpturarbejder og et omfattende studium af hestes anatomi. Op gennem 90erne har han yderligere udført ca. 300 malerier og ca. 75 nye fotografiapparater, men stort set ikke udstillet.

Education

Bizzie Høyers malersk. 1944; Leo Neuschwangs malersk. 1944; Kunstakad. Kbh. (Vilh. Lundstrøm, Aksel Jørgensen og Holger J. Jensen) 1945-57; studier af tibetansk sprog, Kbh. Univ. 1960-64; af tibetansk ikonografi, Nat.mus. 1964- 65.

Travels

Frankrig, Italien, Amsterdam 1946-47; Frankrig mange gange siden; Rom 1981; Spanien 1983; Indien, Nepal, Egypten 1984; Italien 1985; London 1989.

Occupations

Medstifter af Linien II 1947; af Den Eksperimenterende Kunstsk. (Eks-sk.) 1961; red. af tidsskr. Hvedekorn 1962-66; medl. af udsmykn.udv., Stat. Kunstfond 1968-70; gæsteprof., Kunstakad. Kbh. 1975-76; prof. smst. 1980- 86.

Scholarships

Akad. 1955, 1960, 1964; Den franske stats stip. 1955-56; KE Pr. 1956; Villiam H. Michaelsen 1959; Købke 1963; Stat. Kunstfond, det 3-årige stip. 1964, den livsvarige ydelse 1974; Eckersberg Med. 1971; P.E. Bluhme 1977; Arthur Köpcke 1988; Zahrtmann 1991; Thorvaldsen Med. 1997.

Exhibitions

KE 1944, 1947-48, 1951, 1953-55; Linien II, 1947; Linien 1948, 1950, 1952; Charl. Eft. 1949, 1953-56, 1958-62, 1969; Da. grafisk kunst, vandreudst. i USA 1953-54; Nord. grafikk, Oslo Kunstforen. m.fl. 1954; Arte Nord. Contemp., Pal. delle Espo., Rom 1955; Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1955; Nutida da. konst, vandreudst. i Sverige 1957; Da. nutidskunst, Charl.borg 1957; Å-udst. 1957, 1963, 1965, 1972, 1977, 1979; Nord. konst 1947-57, Göteborgs Konstmus. m.fl. 1957; Decembristerne 1957-58, 1960-65, 1968-73, 1975-76; Nord. abstrakt kunst, Kunstnernes Hus, Oslo 1958; Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs, Sth. m.fl. 1961-62; Nord. konstutst., Hässelby Slott, Sverige 1965-66; Akvareludst., Gal. Jensen, Kbh. 1970; Grafik gennem 150 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Charl. Forår 1976; Papir, Århus Kunstbygn. 1977; Alternativ da. grafik i tresserne, Kastrupgaardsaml. 1978; Arme og ben 1976-78, 1980; Aksel Jørgensen og hans elever, Kunstakad. festsal, Kbh. 1983; Lange billeder til Aragonien, Eks-sk. forlag, Kbh. 1984; Da. grafikere 1984; Lille Claus og store Claus, Gl. Holtegaard 1985; Krukker til Aragonien, Gal. Specta, Århus 1985; Den frie Udst. 1987, 1989; Konkret i Norden, Brandts Klædefabrik 1988; Da. billedkunstnere fotograferer, Mus. for Fotokunst, Odense 1989; Andre bøger, kunstnernes bøger, Randers Kunstmus. 1989; Nord. 60-tal, Brandts Klædefabrik m.fl. 1990. Separatudstillinger: Macholms Kunsthdl., Kbh. 1943; Gal. Köpcke, Kbh. 1959; Gal. Jensen, Kbh. 1964, 1967, 1970, 1972; Kunstforen., Kbh. 1971 (retrosp.); Hillerød Bibl. 1972 (s.m. Jørgen Boberg); Kobberstiksaml. 1975; Tableau vivant, Det da. Hus, Paris 1980; Glyptoteket 1981, 1984, 1988; Gal. Specta, Århus 1983 (s.m. Lene Adler Petersen, Bjørn Nørgård og Erik Hagens); Eks-sk., Kbh. 1983 (s.m. Erik Hagens, Ann Charlot og Sture Johannesson); Nikolaj, Kbh. 1989; Stege gl. Sk. 1998.

Artworks

Malerier: Komposition (1947, Esbjerg Kunstmus.); Billede med standardiserede proportioner (1949, Storstrøms Kunstmus.); Komposition (1951, Fyns Kunstmus.); Forsvundne firkanter (1956, Storstrøms Kunstmus.); Mohamed (1961, smst.); De levende og de døde (1965, Silkeborg Kunstmus.); Selvportræt med panoramaapparater (1966, smst.); Kageenkens potte og de grædende engles potte (1969, Skive Kunstmus.); Samtidige forfædre (1971, Aarhus Kunstmus.); Seks portrætskitser (1973, Silkeborg Kunstmus.); Modelbillede (1974, Det da. Akad., Rom); Scte Hie i Jerusalem (1976, Silkeborg Kunstmus.); Augustinus (mal./coll., 1976, smst.); Hieronymus (1976, smst.); omslag til Den hellige Hieronymus' damekreds (1977, smst.). Skulptur: Stående pige, balletelev Inge Sand (1946, Stat. Mus. for Kunst); Former anbragt efter tilfældighedens love (1949, Silkeborg Kunstmus., kopi efter original af Jean Arp 1932); Skulpturgruppe (1958, Skive Kunstmus.); Damebuste (skulptur/relief, 1962, Storstrøms Kunstmus.); Stående kvinde (1968, Stat. Mus. for Kunst); Hoved (før 1974, Kastrupgaardsaml.); Stående kvindelig idolfigur (ca. 1974, Vestsjæll. Kunstmus.); Delacroix: Massakren på Chios (del af Dragør-suite, 1979, Glyptoteket); Afrodite (del af serie, 1980, smst.); Krukke med figurer (1983, Skive Kunstmus.); grafik i Herning Kunstmus.; Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml. Illustrationer: Bent Irve: Døgnbrænding, 1965; Henry Miller: Min cykel og andre venner, 1978; H.C. Andersen: Lille Claus og store Claus, 1981. Udsmykninger: Gavlmal. (1962, Jagtv. 43, Kbh., for Storkbh. Mejerier, ikke bev.); Tekn. Sk., Slagelse (murmal., 1973); Kbh. Univ. (2 mal., 1975); Hedegårdssk., Ballerup (1981); Tørring Gymn. (2 portaler, 1982); smst. (relief, 1982, s.m. Bjørn Nørgård, Lene Adler Petersen og Poul Gernes). Film: Triple Boogie (1947); Drømmens dynamik (1949); Vues animées de l'atelier et collection R.W. (1956-58). Skriftlige arbejder: Den nøgenfrøede, 1949 (som gro vive); Grafisk oeuvre-kat., 1977; Den hellige Hieronymus' damekreds, 1978 (som Ricardo da Nivå); Indirekte rejsebeskrivelse, 1978 (som Ricardo da Winti); Rum og bevægelse, kompendium for elever på Kunstakad. Kbh., 1975-76; Kunstteori, i praksis, 1983; Liniens dokumenter og kat.; desuden en række forskellige mere eller mindre private publikationer, oftest billedbøger med offsettryk.

Literature

Dan Sterup-Hansen i: Hvedekorn, 2, 1961, 39-43; Jens Jørgen Thorsen i: Paletten, 2, 1963, 74; Troels Andersen i: Billedkunst, 1, 1967, 44f; Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968, 76-78; Bent Irve i: Kunst, 2, 1968, 44; Troels Andersen i: Set er sket, 1972; Virtus Schade: 20 profiler i da. grafik, 1977, 42-45; Michael Rasmussen i: Cras XXI, 1979, 135-38; Per Kirkeby: Bravura, 1981, 15f, 79-88, 174; H.E. Nørregård-Nielsen: Da. kunst, 1983, 442-44; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985, 342f; Helge Krarup og Carl Nørrested: Eksperimentalfilm i Danm., 1986; Troels Andersen i: Allan de Waal (red.): Tæring efter næring, 1987, 134f, 140, 142; Hanne Abildgaard i: På klassisk grund, festskr. til Dyveke Helsted, 1989, 339f; Marianne Barbusse og Lene Olesen: De konkrete, 1995.

Author: Bent Irve (B.I.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.