Folmer Bendtsen

Weilbach information

Genealogy

Bendtsen, Folmer, 1907-1993, maler. *8.2.1907 i Kbh., ?6.1.1993 i Fr.sund. Forældre: Møbelhandler Christoffer Larsen og strygerske Christine Bendtsen. ~1° 21.4.1928 i Kbh. med Jenny Petersen. Ægteskabet opl. 1937. ~2° 28.12.1950 på Fr.berg med Birte Vibeke Jensen, *13.2.1920 i Kbh., ?14.6.1977 på Fr.berg. Ægteskabet opl. 1957. ~3° 14.5.1959 på Fr.berg med Inger Hansen, *8.3.1932 i Asmild, datter af gartner Aage Vilhelm H. og Anna Jensen.

Biography

Folmer Bendtsens kunst havde lige fra starten en social bevidsthed som sit naturlige grundlag. Efter at have været på kontor en kort overgang og sejlet i fem år blev B. arbejdsløs og måtte ernære sig ved diverse småjobs. Samtidig begyndte han at male. I 1935 debuterede han både på Kunstnernes Efterårsudstilling og separat, og året efter blev han medlem af den nystiftede kunstnersammenslutning Kammeraterne. B.s billeder vakte stor opmærksomhed, og han fik ofte gode anmeldelser, fordi han overbevisende realiserede 1930rnes idealer om det sociale engagement i kunsten. Kernen i hans produktion udgøres af de mange billeder fra barndomskvarteret omkring Alexandravej på Nørrebro, som han har skildret i al slags vejr og på alle tider af døgnet. Desuden fandt han en motivkreds på Vesterbro og i Sydhavnen, hvis særprægede blanding af kolonihaveforeninger og lossepladser også har interesseret flere andre kunstnere fra hans generation. Kun sjældent har han beskæftiget sig med andet end motiver fra de københavnske arbejderkvarterer. For B. har den kunstneriske udfoldelse aldrig blot været mål i sig selv. Han vil fortælle noget om tilværelsen. Hans styrke som social kunstner ligger i evnen til at lade den menneskelige og den poetiske dimension gå op i en højere enhed. Ofte er det hans sans for, ved hjælp af farven, at gengive årstiden eller belysningen på bestemte tidspunkter af dagen, der giver motiverne deres indholdsmæssige dybde. I billeder af det første morgenskær, der genspejles i nogle nøgne brandmure, eller børn, der leger i det gyldne eftermiddagslys, er det lykkedes ham at nå en syntese af alt det, han føler for sit miljø, og det er med motiver af den art, at han har ydet sit fineste bidrag til den sociale malerkunst i Danmark. Den poetisk farvede hverdagsrealisme er hans mest typiske form, men indimellem har hans kompositioner været præget af en bevidst stræben efter at anskueliggøre et socialt idéindhold. Som autodidakt havde B. lige fra begyndelsen let ved at finde sin egen stil. Han var ikke belastet af teoretiske overvejelser, men kunne umiddelbart følge sin trang til at skildre omgivelserne. Han demonstrerede allerede i de tidligste billeder en udpræget sans for komposition og en evne til at forenkle både motiv og farver, så helheden fremstod som en klar og præcis inddeling i belyste og skyggede flader. Et karakteristisk træk er en forkærlighed for stoflighed, f.eks. i gengivelsen af murflader eller asfalt. B. indtager en betydelig position i sin generation. Med sin kunst gav han et overvejende positivt indblik i sit miljø, som kun den kan gøre det, der kender det indefra. Hans billeder blev et naturligt indlæg i 1930rnes og 1940rnes heftige debat om demokratiseringen af samfundet, ligesom han også selv har deltaget i flere polemikker om den sociale kunsts funktion. Ud over at male begyndte han tidligt at arbejde med litografiet, der blandt andet interesserede ham som et middel til kunstens udbredelse.

Education

Privatelev hos Aksel Jørgensen, grafisk sk. efterårssem. 1936.

Travels

Paris 1938, Italien 1952, 1955.

Occupations

Kunstanm. ved Soc.dem. 1938-43; medl. af Modstandsbev. kunstn. udv. 1954; medl. af Akad.rådets jury 1956; dirigent og vicepræs. for Akad.rådet 1964.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1937, 1938, 1939; Bielke 1940, 1941; 0luf Hartmann 1941; J.R. Lund 1943, 1946; Foltmar 1944; Hielmstierne-Rosencrone 1944; R.H. Booth 1944; Akad. 1952, 1955.

Exhibitions

KE 1935; Charl. Forår 1936, 1939, 1953-57; Kammeraterne 1936-46; Grønningen 1952-59, 1965, 1967, 1977 (medl. fra 1953); Internat. Bien., Cincinatti Art Mus. 1952 (litografier); Nyere da. malerkunst, Skive Mus. 1952; Contemporary Art in Scand., N.Y. 1954; Å-udst. 1954, 1959; Da. Konst, Göteborg 1955; Da. nutidskunst, Charl.borg 1956; Da. kunstnere, Norrköping 1960; Med Dannebrog i top, Liljevalchs, Sth. 1961; Da. kunst fra Skovgaard til Heerup, Hälsingborgs Konstmus. 1970; Socialt set af nord. kunstnere før og nu, Nordjyll. Kunstmus. 1983; Kunst på muren, Nikolaj, Kbh. 1985; Arbejdets billeder, Trapholt 1990. Separatudstillinger: Henning Larsen, Kbh.1935; Arnbaks Kunsthdl., Kbh.1937, 1941; Kunsthdl., Kbh. 1945; Kunstnerforb., Oslo 1948; Hillerød Bibl. 1973; Kbh. Bymus. 1977; Litografier 1936-76, Gal. 21, Kbh. 1977; Hundested Kunstforen. 1985.

Artworks

Legepladsen, Alexandravej (1936); Skraldemænd om morgenen (1937); Efterårsregn (1940, Fyns Kunstmus.); Ung mand, lossepladsen (1940, Stat. Mus. for Kunst); Jernpladsen, Nørrebro (1941, Ribe Kunstmus.); Alexandravej, tidlig morgen (1943, Kreditforen. Danmark, Kbh.); Begravelse, Assistens Kirkegård (1944, Aarhus Kunstmus.); Cirkus i forstaden (1944, Stat. Mus. for Kunst); Middagspause (1946, Vejen Kunstmus.); Skibsværft (1947, Aarhus Kunstmus.); To gamle mennesker (1949, Stat. Mus. for Kunst); Forårslys på Nørrebro (1953, Vejen Kunstmus.); Aften i Sydhavnen (1957); Legende børn, vinter (1965-70, Ålborg Børneforsorgssem.); Fyraften bag Burmeister & Wains skibsværft (1974, Arbejdernes Landsbank, Kbh.); Vinter, Stejlepladsen (1970-76, Det Berlingske Hus). Udsmykninger: Byrådssalen, Korsør Rådhus (1942); Radiohusets kantine, Rosenørns Allé, Kbh. (1949-51); Fr.værk Rådhus (1965); desuden repr. i Kobberstiksaml.

Literature

Soc.dem. 4.10.1935; 12.1.1941 (Karl Bjarnhof); 25.3.1941 (Preben Wilmann); 7.9.1941; Pol. 1.8.1942 (K. Borchsenius); 22.10.1944 (interv.); Pola Gauguin: F.B., 1954; anonym forf. i: Kunst 6, marts 1955, 7; Chr. Elling, Pola Gauguin, Pierre Lübecker og Jørgen Sandvad: F.B., 1957; Folmer Bendtsen m.fl. i: Signum 3, 1961, 21f; Berl. Aften 23.3.1963 (interv.); Fr.borg Amtsavis 22.6.1965; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968, 71; Steffen Lindvald og Folmer Bendtsen i: F.B., Kbh. Bymus. 1977; (red. Knud Voss), Maleren F.B. 1978; Berl. Tid. 8.2.1987; Det fri Aktuelt 7.1.1993.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.