C.A. Kølle

Weilbach information

Genealogy

Kølle, Claus Anton, 1827-1872, maler. *25.11.1827 i Sandby ved Nakskov, ?2.9.1872 i Kbh., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Birkeskriver, senere sygehusforstander i Vesterborg, proprietær og kommissionær Chr. Fr. K. og Elisabeth Margrethe Møller. Ugift.

Biography

C.A. Kølle virkede som dekorationsmaler som Lorens Frølichs medhjælper ved udsmykningen af Appellationsrettens sal i Flensborg (påbegyndt 1854). Der findes kun ganske få figurbilleder og portrætter fra K.s hånd, idet hans egentlige fag blev landskabsmaleriet. Bl.a. solgte han i 1856 et genrebillede med titlen En bondekone, som binder en gravkrans til Kunstforeningen. Hans opfattelse af de fortrinsvis danske landskabsmotiver er idyllisk og stemningspræget i P.C. Skovgaards, Vilh. Kyhns og G. Rumps ånd, uden det store personlige særpræg. Tegningerne viser de bedste sider af hans talent, både hvad angår den umiddelbare indlevelse og den overlegne teknik. Landskaberne er malet i forskellige dele af landet, mest typiske er motiverne fra Lolland, Himmelbjerget, Strandmølleåen og Møns Klint.

Education

I lære hos dekorationsmaler C.A.J. Løffler, svend 1847; Kunstakad. Kbh. 1842, 1. ornamentkl. 1844, dekorationskl. 1847, 2. ornamentkl. 1848, modelkl. 1848, lille sølvmed. i modelsk. 1850, lille sølvmed. i dekorationskl. 1851, st. sølvmed. 1852.

Travels

Tyskland 1854; Italien 1860-61; Biarritz 1867 (s.m. baron C. Stampe); Aachen 1869; Sth. ca. 1872.

Occupations

Medl. af Udst.kom. ved Charl.borg 1871- 72.

Scholarships

Reiersen 1854; Neuhausens Pr. 1855; Akad. 1858, 1860-61; Sødrings Pr. 1866; medl. af Kunstakad. Kbh. 1871.

Exhibitions

Charl. Forår 1850-60, 1862-72; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; verdensudst., Paris 1878; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Charl.udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982.

Artworks

Udsigt over Svendborg (1847, Storstrøms Kunstmus.); Modelstudie (1852, smst., st. sølvmed.); Selvportræt (1853, Kunstakad. Kbh.); Et barneportræt (1855, Neuhausens Pr.); Parti fra Vesterborg (1855, Storstrøms Kunstmus.); Selvportræt (1856, smst.); Sakskøbing set fra nord (1856, Sakskøbing Rådhus); En bondekone, som binder en gravkrans (udst. 1857); Parti fra Vesterborg (1857, Storstrøms Kunstmus.); Eftermiddag ved Himmelbjerget (1860, Stat. Mus. for Kunst); Kristus i Gethsemane (altertavle, ca. 1860, Reerslev K.); Parti i Ermelunden (1863, Hirschsprung); Parti fra Møns Klint (ca. 1866, smst.); Skov med bugtet åløb (1869, Storstrøms Kunstmus.); Ellemose om foråret, studie (1871, Hirschsprung); Parti ved Møns strand (1871, Stat. Mus. for Kunst); En gade i Rom (1871, Nivaagaard); Parti i Stockholms Djurgård (1872, Aarhus Kunstmus.); Forår i en kløft (studie, Stat. Mus for Kunst); Landskab med motiv fra Fuglesangssøen i Jægersborg Dyrehave (smst.); Et skovbryn (smst.); Fra Dyrehaven, skovinteriør med sol mellem træstammerne (Vestsjæll. Kunstmus.); tegn. og grafik i Kobberstiksaml.; tegn. i Hirschsprung; Storstrøms Kunstmus.; Vejle Kunstmus.

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884, 212f; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Henrik Hertig i: Lolland-Falsters Hist. Samf. Årbog, 1992, 17-32; Nina Damsgaard i: Rejsebilleder, kat. Vejle Kunstmus. 1993, 48f, 58. Auktionskataloger: 25.2.1873 (dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.