Ulrik Plesner

Weilbach information

Genealogy

Plesner, Ulrik Adolph, 1861-1933, arkitekt. *17.5.1861 i Vedersø, ?22.11.1933 i Skagen, urne smst. Forældre: Sognepræst Johan Frederik P. og Marie Lucie Hastrup. Ugift.

Biography

Ulrik Plesner kom fra det barske Vestjylland, og egnens jævne, enkle byggeskik med tætte, sluttede bygningskroppe i rød blankmur, hvidtede gesimser og bånd blev en stærk inspirationskilde sammen med H.B. Storcks mere barokke arbejder og engelsk arkitektur. Ved færdiggørelsen af den første tilbygning til Brøndums Hotel i 1892 gjorde P. sig for første gang bemærket i en større kreds. Det faste, brede hus med aner i gammel jysk bygningskultur var helt forskellig fra datidens prangende hoteller og kom til at sætte standarden på stedet mange år frem. En stor del af P.s virke kom til at foregå i Skagen, hvor han boede i lange perioder og var et skattet medlem af kredsen af kunstnerpersonligheder, og sognerådet brugte ham som æstetisk censor ved alle nybyggerier. P. var respekteret både af ældre og yngre arkitekter for sin usentimentale og ligefremme måde at gribe opgaverne an på og kom til at spille en vigtig rolle i opgøret med historicismen og den markante individualisme. Akademiet kunne ikke lære ham noget, mente han, og skitser til motiverne benyttede han ikke. Alt skabtes fra bunden i en fri, personlig proces med inspiration fra ældre borgerlig byggeskik, England og murstensbarokken. Det egentlige gennembrud skete med Åhusene i København, der med rige, plastisk afvekslende facader i nøje sammenhæng med rummene bagved kom til at vise vejen for etageejendomme fremover. De samme tendenser ses i flere samtidige rigmandsvillaer, men alligevel blev det de mindre opgaver af officiel karakter, Havnevæsenets bygning i Skagen og de første jernbanestationer, formede som almindelige huse, der blev skelsættende. Den enkelt opbyggede, men rigt varierede havnebygning er måske hans bedste værk i foreningen af engelske og danske træk. Inden for etagehusbyggeriet markerede forsøgshusene på Mariendalsvej en nyskabelse, langt forud for sin tid med et- trappesystem og spisekøkkener. I projektet til bebyggelse af Islands Brygge optræder for første gang gadeplaner orienteret efter solretningen og små grønne pladser. Bebyggelsen om Danas Plads og Vodroffsvej i København indeholder middelaldermotiver og romantik og udmærker sig ved den vellykkede plan. Det monumentale er fremherskende ved Studenterforeningen, Hafnia-bygningen og den nedrevne Østifternes Kreditforening, men førstnævnte er alligevel en levende, afvekslende bygning i kraft af den frie syntese af nederlandsk renæssance og engelske landhuse. Gotiserende træk er tydelige i alderdomshjemmet i Ringkøbing, Johnsons Stiftelse og Esbjerg Posthus, men udnyttes i reglen til et vellykket resultat. P. var gode venner med Th. Bindesbøll, der gav ham en vis interesse for jugend og i flere tilfælde leverede facade- og interiørdekorationer. P. var en af de få i sin tid, der dannede skole, og det i en grad at dansk arkitektur i starten af århundredet står i dyb gæld til ham. Han blev samlingspunktet i udviklingen af en borgerlig, frisindet dansk bygningskunst, inden nyklassicisme og empire tog over.

Education

Udv. præliminæreksamen juni 1878; murerlærling 2 somre; afg. fra Tekn. Sk., Kbh. sept. 1883; Kunstakad. Kbh., ark.sk., alm. forb.kl. maj 1880, afg. jan. 1893. Ansættelser: Kond. for Hans J. Holm ved restaur. af Aalholm Slot, opmål. for Akad.; H.B. Storck.

Travels

Italien, Grækenland, Frankrig (Paris) 1901; England 1902.

Occupations

Medarb. hos stadskond. i Kbh. ved anlægget af Guldbergsg. og det meste af Bryggervangen; medl. af Akad.rådet 1911-29; censor ved Charl. Forår 1917-20.

Scholarships

Stoltenberg 1900-01, 1901-02; æresmedl. af Akad. Ark.foren. 1931.

Exhibitions

Charl. Forår 1891, 1913, 1918; verdensudst., Paris 1900; Raadhusudst., Kbh. 1901; Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus., Berlin 1910; Da. Udst., Liljevalchs, Sth. 1918. Separatudstillinger: Ark.sk. i Århus 1984.

Artworks

Vittenbjerggård ved Ejby (1888); Algade 12, St. Heddinge (1889); Nørreg. 54, Køge (1895); Johannes Larsens hus, Kerteminde (1899-1900, senere udv. af Carl Petersen, mus.bygn. af Poul Ingemann og Kristian Isager 1989-90); hovedbygn. og pav. ved avlsgården, herregården Rohden ved Stouby, (1900); sk. med lærerboliger i Rørdal (1905); Roskilde Folkehøjsk. (1907); Høsterkøb K. ved Hørsholm (1907-08); Post- og Telegrafbygn., Torvet 20, Esbjerg (1907-08); Asmildkloster Landbrugssk. ved Viborg (1908); villa Humlen, Kystv. 11, Humlebæk (1908); Fr.borg Valgmenighedsk. (1909, klokkestabel s.m. Th. Ridder); kro og mejeri, Stationsbyen, Landsudst. i Århus (1909, s.m. J. Jespersen, nedr.); Thomas Johnson og Hustrus Stift., Øster Voldg., Fr.cia (1910, s.m. Hans Chr. Steen); plantørbolig, Tornby, Hirtshals (1910); sommerhus, Fr.værksv. 158, Ramløse (1912); villa, Rungstedv. 3 (1914); Holstebro Alderdomshjem (1915, s.m. Kristian Jensen, udv. 1920); villa, Rungstedv. 87, Hørsholm (1915); Uhre Filialk. ved Brande (1917-20); stationsbygn. m.m. på Ørnhøj-Holstebrobanen og Viborg-Fårup(-Mariager)banen (1925); udv. af Fr.havns Bank, Jernbaneg. 4, Fr.havn (1926); regulering af K.pladsen smst. (1926-31); Vrensted præstegård, Løkken (1928); fiskepakhus, Hirtshals (1929); Rørdal K. (1929- 30). Skagen og omegn: Udv. af Brøndums Hotel, Anchersv. 3 (1892, udv. 1897 og 1909, nedbrændt); Lods- og Havnevæsenets bygn. med havnem.bolig (1905); Tekn. Sk. (1906); købmandsgård, Holstv. (1906); kordegnebolig, Havnepl. 12 (1907); hus for Hakon Børresen, Chr. X's Vej 82 (1910); sommerbolig, Fr.havnsv. 18 (1912); butik og bolig, Skt. Laurentiiv. 14 (1912); tilbygn. til Michael og Anna Anchers hus, Markv. 2 (1913-14); Klitgården på Skagen (1914); Brøndums Strandhotel, Admiralsgården, Østre Strandv. (1915); Skagen Sygehus, Hans Baghsv. (1916, 1923); sommerboliger Rolighedsv. 4 (1917); Toldergårdsv. 19 (1917); Skagen Bank, Skt. Laurentiiv. 39 (1918); villa, Holstv. 16 (1918); atelier og bolig, Skt. Laurentiiv. 17 (1919); ligkapel på Skagen Kgrd., Chr. X's Vej (1922); stationsbygn. m.m. på Skagensbanen, bl.a. Strandby og Højen (1924); villa, Østre Strandv. 43 (1924); Den svenske K. (1925, s.m. Gustaf Ljungman); sommerbolig, Gl. Kirkesti 8 (1926); sommerbolig, Østre Strandv. 57 (1927); Skagens Mus., Brøndumsv. 3 (1928); ventesalsbygn., Grenen (1933); Ålbæk St., Skagensbanen (1933). København: Facade, Åhusene, Åboulev. 12-14 (1896-97); 16-18 (1898). Villaer: Bergensg. 10 (1897, for P.S. Krøyer, ombyg. 1913), Bjerregårds Sidev. 5 (1897); Hjalmar Brantings Pl. 5 (1899-1901); Antoinettev. 1 (1899, senere tilbygn. ved vestgavl); Bjerregårdsv. 10 (1900); Fredensbro, Sortedams Sø (1902, delvis efter P.s tegn.); arb.boliger, Mariendalsv. 62-64, Fr.berg (1905); Gl. Torv 8-10 Kbh. (1905- 06, udsmykn. af facaden efter tegn. af Th. Bindesbøll); Vodroffslund, Vodroffsv. 37-43, Danas Pl. 11-13, 10-20, Carl Ploughs Vej 8, Vodroffslund 1-3 (1906-09, s.m. samme); beboelsesejd. Vodroffshus, Svend Trøsts Vej 12, Danasv. 22-24, Carl Plougs V. 7 (1908, pr., s.m. Aage Langeland-Mathiesen); Stud.foren., H.C. Andersens Boulev. 6 (1909-10, 1.pr. 1909, s.m. samme); Kvindelig Læseforen., Gl. Mønt 1 (1910, s.m. samme); Livsforsikr.selsk. Hafnia, Holmens Kanal 9 (1910-12, pr.); villa, Jacobys Allé 23 (1913); hjørneejd. Jacobys Allé 12, Schlegels Allé 9-11 (1913, s.m. Vald. Dan); villa, Schlegels Allé 9 (1914); Østifternes Kreditforen., Jarmers Pl. 2 (1914-16, s.m. Vald. Dan, nedr.); beboelsesejd. Sdr. Boulev., Enghavev., Stenderupg. (1917-18, s.m. Aage Langeland-Mathiesen); Sdr. Boulev., Bodilsg., Ingerslevsg., Palnatokeg. (1919-20, s.m. samme); husvildeboliger Smyrnav. 9-13 (1922, s.m. samme); Grækenlandsv. 40-46 (som forannævnte). Ringkøbing: Dommerbolig, Kongev. 10 (1905); Aldershvile, Kongev. 55 (1907); Ringkøbing Komm.sk., J.C. Christensens Allé 5 (1911, senere udv.); stationsbygn. m.m. for Ringkøbing-Ørnhøjbanen, Nørre Omme Banen (1911); Ringkøbing og Omegns Sparekasse, Østerg. 9 (1913); butik og bolig, Vesterg. 2 (1913). Restaureringer og ombygninger: Højskolehjem i Ringkøbing (1906); Dommer- og Politikontoret i Skagen (1909); Skagens K. (1909-10, også udv.); Skagens jernbanest. (1914, 1925); udv. af Landsforen. Arbejdet Adlers arb.koloni ved Vrads (1914-17); nyt tårn til Lyne K. (1928, s.m. Kr. Jensen). Dekorative arbejder: Gravmæle for vekselerer Laurids Bing, ?1903 (Mosaisk Vestre Kgrd., Kbh.); væglampetter i Viborg Domk. (1911); endv. møbler m.v. Projekter: Bygn. for Forsikringsselsk. Danm. i Kbh. (1900); Islands Brygge (1907, pr., s.m. Aage Langeland-Mathiesen); k. i Rønne (1908, s.m. Th. Ridder); gadeplaner i Kbh. (1909, s.m. Aage Langeland-Mathiesen, 3.pr., ing. Frandsen og landskabsgartner A. Hansen); alderdomshjem for arbejdere (1913, pr. s.m. Hans Chr. Steen); politi- og brandst. på Fr.berg (1915, pr.).

Literature

Ark. 1897-98, 723 (Åhusene); 1898-99, 122 (Krøyers villa); Arch. 1900-01, 32 (Forsikr.selsk. Danm., proj.); 1903-04, 258f (Mariendalsv.); 1905-06, 57-59 (samme), 81 (Gl. Torv 8); 1906-07, 217f (Islands Brygge), 321f (Den Johnsonske Stift.); 1907-08, 433. (k. i Rønne), 493-98 (Roskilde Højsk.); 1908-09, 277-82 (Stud.foren.), 337-39 (havnebygn. i Skagen, villa, Bjerregårds Sidev.); 1909-10, 249-53 (posthus, Esbjerg); 1911-12, 285-91 (C. Brummer om P.), 297-303 (Stud.foren., Kvindel. Læseforen.); 1912-13, 241-45, 261-65 (Hafnia), 373-76 (alderdomshjem), 499- 503 (Den Johnsonske Stift.); 1913-14, 61-65 (Østift. Kreditforen.); 1914-15, 347-49 (politi- og brandst. på Fr.berg); 1917-18, 465-69 (Østift. Kreditforen.); 1922, 34f, 38 (huse, Sdr. Boulev., Ingerslevsg.); Arch. M. 1926, 87 (huse, Sdr. Boulev.); 1936, 119, 121 (Mariendalsv.); Arch. U. 1928, 174 (samme); 1931, 99 (70 år), 205; 1933, 221f (nekr.); 1942, 122-24 (bebyg., Skagen); 1952, 62f; Ark. 1958, jule-nytårshft., 14, 16; 1960, 371; 1981, 274f (Rørdal Sk.); Ark.tur 1979, 287, 292, 296f, 310; 1981, 87 (Holstebro Alderdomshjem); V. Koch i: Tidsskr. for Kunstindustri 1899, 98-100; C. Leuning Borch i: lll. Tid. 1900-01, 630-33; V. Wanscher i: Kunstbl. 1909-10, 88-92 (Studenterforen.), 312f (Krøyers villa); Skønvirke 1914-15, 124; Berl. Tid. 17.5.1921, 23.9.1931; Pol. 23.11.1933; 17.12.1983 (kronik); Skagens Avis 23.11.1933; Ord och Bild 1935, 525-38; Nat.mus. arb.mark 1966, 130, 135f, 138 (Michael og Anna Anchers Hus); K. Varming og Vilh. Lorenzen: Da. Ark. gennem 20 Aar, 1912, 96-102; Alba Schwartz: Skagen før og nu 1, 1912, 192, 209-14, 218; Karl Madsen: Skagens Malere og Skagens Mus., 1929, 152, 154, 165, 195f; Karl Madsen: Th. Bindesbøll, 1943; Helge Finsen: Ark. U.P., 1951 (heri værkfortegn.); K. Millech og K. Fisker: Da. ark.strømn., 1951; Knud Voss: Skagensmalerne, 1975, 192, 197f; Kr. Hvidt m.fl. (red.): Chr.borg Slot II, 1975, 245f, 255; Ole Wivel: Rejsen til Skagen, 1977, 56, 63, 90, 151; Hist. huse i Esbjerg, 1979; Huse i Skagen I-II, 1981-82; Kat., Ark.sk. i Århus, 1984; Huse i Fr.havn, 1986, 204; K. Münster og B. Røgind: Hundrede huse i Hørsholm, 1989, 65 (Rungstedv. 87).

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.