Knud Larsen

Weilbach information

Genealogy

Larsen, Knud Erik, 1865-1922, maler. *27.8.1865 i Vinderød, ?7.12.1922 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Ass.). Forældre: Lærer Jens Peter L. og Julie Sophie Olsen. ~8.4.1893 i Kbh. med Frederikke Elisabeth Dall, *22.5.1870 i Øster Skerninge, ?28.8.1963 i Fredensborg, datter af lærer Peder D. og Johanne Oline Jensen.

Biography

Knud Larsen repræsenterer på en fin og sympatisk måde den kunstneriske konservatisme omkring århundredskiftet. Fremhæves må de jyske landskaber. Her finder vi spor af både Hans Smidth og Vilh. Kyhns farveholdning, mens man i genrebillederne, som f.eks. Børnene binder kranse, hvor han benytter lysere farver og et næsten impressionistisk lys, mærker både P.S. Krøyers og Th. Philipsens betydning for ham. En poetisk sans kommer til udtryk i bogillustrationerne. L.A. Ring og Otto Balle stod ham nær. Med tiden malede L. næsten udelukkende portrætter, og her finder vi hans væsentligste indsats. Til eftertiden har han givet et historisk galleri af betydelige danskeres fysiognomier, alle skildret med den fineste psykologiske indføling.

Education

Malersv.; dimitt. fra Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. okt. 1883, afg. 30.1.1889.

Travels

England 1889; Berlin og Dresden 1891; Italien 1898; Paris, Holland, Belgien 1899.

Occupations

Medl. af Akad. Plenarforsaml. fra 1898; af Censurkom. ved Charl.borgudst. 1905-06; af Akad.rådet 1908 til sin død; af Skolerådet 1911-14; af Udst.kom. ved Charl.borg 1914 til sin død.

Scholarships

Bielke 1890-91; Akad. 1893, 1898; Neuhausens Pr. 1893; Aarsmed. 1 1894; 2 (Eckersberg Med.) 1898; Kraft 1901; Thorvaldsens Med. 1901; Serdin Hansens Pr. 1901, 1905.

Exhibitions

Charl. Forår 1887-1923; Charl. Eft. 1922; verdensudst., Chicago 1893; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Konst- och industriutst., Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1901-11; Landsudst., Århus 1909; Dä. Ausst., Kunstgewerbemus., Berlin 1910-11; Espo. internaz., Rom 1911; Works by Modern Da. Artists, Brighton 1912; Den baltiske udst., Malmö 1914; Foren. for Nat. Kunst 1923 (mindeoph.); Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Skynd dig kom! om føje år ..., Blichermus., Herning 1982. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1890, 1902; Charl.borg 1965 (mindeudst.).

Artworks

Landskabs- og genrebilleder: Interiør (1885, Stat. Mus. for Kunst); En barnedåb (1893, Aarsmed. 1, smst.); En begravelse på landet (1893, Aarhus Kunstmus.); Skt. Hans aften (1898, Eckersberg Med.); Sommer, børnene binder kranse (1901, Serdin Hansens Pr.); Hedelandskab (1901, Aarhus Kunstmus.); Hedelandskab, motiv fra Jyllands vestkyst (1903, Storstrøms Kunstmus.); Klitter (1904, Randers Kunstmus.); En gammel kone, Bette Dorte, på heden (1904, Stat. Mus. for Kunst); På en kirkegård (1904, Aabenraa Mus.); Indenfor klitterne, Svinkløv (1905, Ribe Kunstmus.); En vestjysk begravelse (1905, Serdin Hansens Pr.); Ribe set fra vest (1907, Ribe Kunstmus.); Ribe Domkirkes genindvielse 1904 (1908, smst.); Sommerdag, Svinkløv (1922, Kunstmus. Trapholt); Åleruser (Johs. Larsen Mus., Kerteminde Mus.); Hedebegravelse (Mus. of Fine Arts, Budapest). Portrætter: Mandsportræt (1881, Stat. Mus. for Kunst); Dameportræt (1888, smst.); Jens Peter Larsen, kunstnerens far (1893, Neuhausens Pr., Nat.mus. Sth.); Harald Stein (1901, Skt. Knuds K., Odense, udat., Skt. Matthæus K., Kbh.); Peter Erasmus Müller (1907, Fr.borgmus.); Kunstnerens familie (1908, Fyns Kunstmus.); Chr. Fr. Heerfordt (1909, Med.hist. Mus.); Dr. phil. Troels-Lund (1910, Fr.borgmus.); Rektor B. Hoff (1911, Sorø Akad.); Alexander Foss (1913, Fr.borgmus., Da. Arb.giverforen.); Jakob Paulli (1914, Frue K., Kbh.); Valdemar Poulsen og P.O. Pedersen (1915, Fr.borgmus.); Fr. Raben-Levetzau (skitse, 1915, smst.); Ludvig Holm (1916, Det kgl. Teater); Ernst Kaper (1917, Ordrup Gymn.); T. Levinsen (udst. 1918, Skt. Matthæus K., Kbh.); Vilh. Thomsen (1919, Vidensk. Selskab); Harald Høffding (udst. 1920, Æresboligen på Carlsberg); Gustav Stemann (1921, Ribe Rådhus); Peder Madsen (skitse, smst.; maleri i Roskilde Domk.). Alterbilleder: Kristus i Emmaus, (1901, Skt. Markus K., Kbh.); Kristus og Nikodemus (1903, Årestrup K.); Nadverens indstiftelse (1909, Skt. Johannes K., Århus); Kristus på bjerget (Mariendals K.); Grafik: Kobberstiksaml.; Det kgl. Bibl., Billedsaml. Bogillustrationer: Chr. Richardt: Vort Land, 1889; St. St. Blicher: Trækfuglene, 1894; Ernst v.d. Recke: Tulle, 1894; Zakarias Nielsen: Et Møde, 1896; Chr. Winther: Hjortens Flugt (1898). Bogudstyr: St. Nord. Telegrafselskabs Jub.skrift, 1894; Ph. Weilbach: Nyt da. Kunstnerleksikon I-II, 1896-97.

Literature

Pietro Krohn i: Tidsskr. for Kunstindustri, 2. rk. II, 1896, 163; S. Michaëlis i: Kunst, IV, 1902; L.C. Nielsen i: Ill. Tid., 1902-03, 155-58; N.V. Dorph i: Samme, 1922, 23, 284; København 8.12.1922 (nekr.); Pol. 8.12.1922 (nekr.); Berl. Tid. 8.12.1922 (nekr.); A.G. Hassø: Da. Exlibris, 1942, tvl. 96; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983; Knud Holm i: Objektiv, nr. 37; Chr. IV og Europa, 1988, 30; Handelens veje er ikke altid kulturens veje, Det Da. Handelskammer, 1992.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.