Thomas Quellinus

Artworks

Opst. af Artus d.y. Q.s gravmæle for Hans Schack (1689-93, Trinitatis K., delvis ødelagt 1728); tegnet udkast til gravgitter til samme (Schackenborg). Gravmæler og epitafier: Ulrik Frederik Gyldenløve (1689-o. 1695, Vor Frue K., ødelagt 1728 og 1807); Frederik Gersdorff og hustru (1690-91, Tølløse K.); Hans Friis (1691, Hørning K.); Hartwich von Stiten (1699, Marienk., Lübeck, delvis ødelagt 1942); Ehrenfried Amthor (1699, Krempe K., ødelagt 1814); fyrstbiskop August Friedrich (1699-1700, Lübeck Domk.); Marcus Gøye (1700, Herlufsholm K.); det Ahlefeldt-Rumohrske gravmonument (1701, Skt. Knuds K., Odense); det Marselis- Rodsteenske gravmonument (1702-04, Århus Domk.); Thomas Kingo og hustru samt Christopher Balslev (1702, Fraugde K.); F.G. Gluck (1707, Güstrow K.); Johan Hugo von Lente (o. 1705-07, Domk., Lübeck); Adolph Brüning (1706, Marienk., Lübeck, delvis ødelagt 1942); sarkofag for Conrad von Reventlow (1708-14, Slesv. Domk.); gravmæle for Cai L. Brockdorff (1709, Kirchnüchel K.). Andre arbejder: Højalter med epitafium for Thomas Fredenhagen (1695-97, Marienk., Lübeck, delvis ødelagt 1942, nedtaget 1959); portrætbuste af samme (brændt ler, o. 1695-96, St. Annen Mus., Lübeck); af Thomas Bircherod (brændt ler, ikke bev.); 2 malerirammer til enkedronn. Charlotte Amalie (1703, ikke bev.); ca. 10 billeder, formentlig statuer, og en kaminramme til Fr.borg Slot og Have (marmor, 1705, ikke bev., 2 figurer overf. til Fredensborg Slot 1723); 2 statuetter (gips, nævnt 1690 i Kunstkamrets inventarium, ikke bev.). Tilskrivninger: Epitafium for Johannes Lassenius (o. 1692, Skt. Petri K., Kbh.); gravmonum. for Cort Adeler (o. 1693, Vor Frue K., ødelagt 1728 og 1807); epitafium over Moritz Hartmann (o. 1696, Heiligenhafen K.); Jasper Hutfeld og hustru (efter 1696, Århus Domk.); gravmæle over Fr. von Vittinghof (o. 1696, Skt. Knuds K., Odense); udkast til skulpturudsmykn. på altret i Vor Frelsers K., Kbh. (udf. af Abraham Breusegem og Emanuel Cuekelaere efter kontrakt 1697); gravmæle over Henrik Bornemann (efter aug. 1698, Vor Frue K., ødelagt 1728 og 1807 på nær afdødes portrætbuste og enkelte detaljer); gravmonum. og sarkofag over Jørgen Skeel (o. 1699, Auning K.); epitafium over Johannes Bräem og hustru (opsat 1702, Århus Domk.); gravmæle og sarkofager for Chr. Lente og datter (o. 1704, Skt. Petri K.); epitafium over Hieronymus von Dorne (1706, Marienk., Lübeck, delvis ødelagt 1942); over Anton Winckler (1708/09, smst., delvis ødelagt 1942); portrætbuste af Fr. IV (Fr.borgmus.).

Author: Birgitte Bøggild Johannsen (B.B.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.