Oluf Høst

Weilbach information

Genealogy

Høst, Oluf Kristian Alexander, 1884-1966, maler. *18.3.1884 i Svaneke, ?14.5.1966 i Gudhjem, begr. smst. (Gl. Kgrd.). Forældre: Herredsfuldmægtig, senere sagfører Niels Peter Nielsen H. og Augusta Thomine Anthon. ~5.4.1913 i Kbh. med Hedvig Wiedemann, *7.4.1887 smst., ?24.1.1973 i Gudhjem, datter af viktualiehdl., senere fabrikant Andreas Johannes W. og Anna Kirstine Jørgensen.

Biography

Oluf Høst var den eneste indfødte af den generation, der betegnes "Bornholmermalerne", og indtog derved en særstilling i den gruppe af kunstnere, der med Bornholm og Christiansø som base, var blandt de første til at introducere det moderne maleri i Danmark. Trods hjemmets akademiske baggrund valgte H. som ganske ung at komme ud at sejle. Hans tidligste maleri er indholdsmæssigt præget af oplevelserne på havet, mens de stilistisk er præget af den noget tilbageskuende tradition, han mødte i sine første læreår på G. Vermehrens Malerskole. Først perioden på Giersings skole forløste hans maleri, og især påvirkningen fra den gode ven Karl Isakson åbnede hans syn for den nye kunst, særligt Cézanne og van Gogh, som H. sammen med Isakson så på store udstillinger i Berlin og Köln. Hans kunst er kun vanskeligt rubricerbar, men må hovedsageligt henregnes til ekspressionismen, hvilket sikkert også var årsagen til, at hans billede Aften i 1933 blev udskilt fra Nationalgalleriet i Berlin som "entartet". Ægteskabet med Hedvig Wiedemann stillede tidligt H. økonomisk frit. I 1929 købte han huset Norresan af maleren Hans Peter Haagensen og lod det ombygge med 2 atelierbygninger i haven. Haven og udsigten fra atelieret ned over Gudhjem blev, ligesom den erhvervede gård Bognemark, beliggende oven for Gudhjem, i mange år de foretrukne motiver for hans stadige søgen efter den ultimative skildring af den sindslige oplevelse af naturen. Særligt i hans nattebilleder af vinterstemninger ved Østbornholms kyst eller af stjernetegnet Orion, træder hans egen stilbetegnelse "naturpsalmist" frem med tydelighed. Især hans billeder af gården Bognemark, som han malede adskillige hundreder af gennem mere end 30 år, nyder stor folkelig yndest. I billederne kan man følge processen i den maleriske udvikling, fra de tidlige lidt tungt, men vederheftigt malede skildringer af årstidernes skiften, til de sene, sfæriske antydninger, hvor motivet reduceres til en næsten abstrakt form, der i højere grad handler om kunstnerens indre stemninger. Han kunne dog stadig, som f.eks. i Sildekoner fra 1963, med en stoflighed i overfladen fremkaldt med spartel og blæselampe, skabe den tæt oplevede skildring af et karakteristisk bornholmsk miljø. H. var stort set livet igennem bevæbnet med papir og blyant, og hans utallige små skitser, ofte af vignetagtig karakter, enten løsrevet eller i tilknytning til breve, giver et særligt indblik i en på en gang dybt seriøs og humoristisk kunstners evne til at fange øjeblikkets stemning.

Education

2 år til søs; i malerlære som 16 årig i Svaneke; Rønne Tekn. Sk. 1903-04; G. Vermehrens Malersk. vintrene 1905-08; Kunstakad. Kbh. efteråret 1909 (1 md.); Kunstnernes Studiesk. (Johan Rohde) vinteren 1910-11 og 1911-12; Harald Giersings Sk. 1915-17.

Travels

Korte rejser til Italien, Paris, Berlin, Oslo, Bergen, Sth., Reykavík.

Occupations

Scholarships

Oluf Hartmann 1923; Akad. 1924, 1926; Eckersberg Med. 1933; Ancker 1939; Thorvaldsens Med. 1943; Den frie Udst. legat 1948; Æresborger i Svaneke 1955; Gustav Vasamed. 2.

Exhibitions

KE 1908-11, 1913, 1915-18, 1920, 1941; Charl. Forår 1911-15; Nyere da. kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Den frie Udst. 1922, 1924-53, 1959, 1961, 1964, 1966-67 (medl. fra 1926); Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Unionalen, Sth. 1927, Oslo 1928, Kbh. 1931; vandreudst., Tyskland 1932; bien., Venezia 1934; da. udst., Amsterdam 1934; verdensudst., Bruxelles 1935; da. udst., Budapest, Riga, Warszawa 1936; Rundskueudst., Charl.borg 1936; da. udst., Bukarest 1936-37; da. udst., Beograd 1937; Pittsburgh Internat., Carnegie Inst. 1937, 1955; Nord. Konstutst., Mässhallen, Göteborg 1939; Da. kunst, Fyens Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940- 41; Sommerudst., smst. 1941; Nord. Kunst, Århus 1941; Den off. da. Udst., Oslo 1946; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg m.fl. 1952; l'Art danois contemporain, Mus. de Lyon 1953; Å-udst. 1953, 1957, 1962; Dänische Gegenwartskunst, St. Albansaal, Basel 1955; Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs, Sth. 1961; Da. kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Danmarksbilleder, Sophienholm 1978; Bornholmermalere, Vejen Kunstmus. 1983. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1936, 1954; Färg och Form, Sth. 1936, 1956; Malmö Mus. 1939; Kunstnernes Hus, Oslo 1960; Ålborg Kunstmus. 1964; Louisiana 1966; Fyns Kunstmus. 1966; Esbjerg Kunstpav. 1966; Bornholms Kunstmus. 1984, 1994-95.

Artworks

Krusehuset ved Svaneke (1906, Bornholms Kunstmus.); Portræt af min far (1909); Mandsportræt, Anticolo Corrado (1909, Bornholms Kunstmus.); Gade i Anticolo, Corrado (1909, Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt (1910, Bornholms Kunstmus.); Landskab med hest og føl (1913, Stat. Mus. for Kunst); Rytterknægten (1916); Marine (1917, Stat. Mus. for Kunst); Stiftsprovst Kemp (1920); Fra Christiansø (1921, Bornholms Kunstmus.); Aften (1922, Aarhus Kunstmus.); Udsigt over Gudhjem (1922, Bornholms Kunstmus.); Vinter i Gudhjem (1924, Randers Kunstmus.); Vinter (1925, Bornholms Kunstmus.); Solnedgang, vinter (1925); Blæst, Gudhjem (1927); Aften (1928, Aarhus Kunstmus.); Bondegård med Halmstak (1929, Bornholms Kunstmus.); Badestudie (1930); Aften (1930, tidl. Nat. Gal. Berlin, nu Aarhus Kunstmus.); November, Gudhjem (1930, Bornholms Kunstmus.); Udkanten af en skov (1931, smst.); Landskab, vinter (1931, Stat. Mus. for Kunst); Vintersolnedgang (1931, smst.); Solnedgang, sne (1931); Tøvejr (1931); Henimod aften (1931, Fyns Kunstmus.); Vinterdag ved havet, Østbornholm (1932, Bornholms Kunstmus.); Bondegård, Bognemark (1932, smst.); Sen eftermiddag med køer (1932); Vinternat ved kysten (1932); Bondegård med køer (1934); Sommernat (1935, Vejen Kunstmus.); Vinterdag, Løkkegade (1935, Storstrøms Kunstmus.); Vinteraften (1935, Nat.mus., Sth.); Judaskysset (1938, Louisiana); Bognemark (1940, Aarhus Kunstmus.); Vinter III, aftenstemning (1940, smst.); Vinter I, gården indvendig (1940, Randers Kunstmus., dep. Bornholms Kunstmus.); Vinter II, gård, Bognemark (1940, Stat. Mus. for Kunst); Ligtog, vinter (1940, Nordjyll. Kunstmus.); Tågen kommer (ca. 1940, Bornholms Kunstmus.); Glaspustere i "Gammelhytten" (1940-50, smst.); Svineslagtning (1941, Stat. Mus. for Kunst); Silderøgeri (1941, Bornholms Kunstmus.); Bondegård dækket af tøsne (1942, Ribe Kunstmus.); Landskab, nat (1942, Stat. Mus. for Kunst); Tøvejr (1943, Thorvaldsens Med.); Bognemark (1944, Aarhus Kunstmus.); Ildebrand, Bognemark (1944, Esbjerg Kunstmus.); Vinternat (1947, smst.); Vinternat, sydvesthimmel (1950, Bornholms Kunstmus.); Vinternat i en have (1950, Sønderjyll. Kunstmus.); Vintereftermiddag (1951, Vejle Kunstmus.); Vintersolen (1953, Stat. Mus. for Kunst); Tidligt forår (1953, Aarhus Kunstmus.); Sildekoner (1963, Bornholms Kunstmus.). Illustrationer: Talrige ill., heriblandt Otto J. Lund: Enj Urtakåst, 1933; Ole Klindt Jensen: Bornholm i Folkevandringstiden, 1958 (omslag).

Literature

Otto Gelsted: O.H., Vor Tids Kunst, nr. 14, 1934; Dag. Nyh. 6.2.1935; 1.3.1959; Gustav Engwall i: Konstrevy, 1936, 188-90; 1941, 147-59; Max Brammer i: Tidens Stemmer, 1936, 7; Pol. 31.3.1936 (Tom Kristensen); 18.3.1959 (Harald Leth); 7.5.1961; 18.3.1964; 17.5.1966; P. Uttenreitter i: Tilskueren, I, 1937, 14- 16; L. Rostrup Bøyesen i: Danmark, 1940, 285; Berl. Aften 2.3.1943; 21.11.1966; Nat.tid. 18.3.1944; Bertel Engelstoft i: Samleren, 1944, 62-66; Kai Grunth (red.): Kunst i Privat eje I-III, 1944-45; Svend Rindholt: Tanker om O.H., 1949; P. Uttenreitter (red.): Fra min logbog, 1954; Jørgen Sandvad og Otto Gelsted: O.H., 1960; Jyll.p. 20.1.1962; Berl. Tid. 23.12.1962; 18.3.1964; Henning Ipsen og Henning S. Møller (red.): Kjölvann, dagbogsnotater 1927-59, 1964; Otto Gelsted m.fl i: Louisiana Revy, 2, 1966; Nord III, O.H., 1966 (med indledn. af Jacob Paludan); Henning S. Møller (red.): Fra Orion til Gudhjem, 1967; Arne Madsen: Møde med O.H., 1968; Jørgen Nielsen: O.H., 1971; Hansaage Bøggild: Breve fra Mester Oluf, 1977; Niels W. Høst: Norresan, 1983; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984, 45-63; Hansaage Bøggild og Jens Erik Sørensen: O.H.s Bognemark, 1986; Bente Scavenius: Den frie Udstilling i 100 år, 1991; Gunnar Jespersen: Kunstnernes stemmer, 1993, 9-14; Lars Kærulf Møller og Jens Erik Sørensen: O.H., 1994; Marianne Krogh Jensen i: O.H., Bornholms Kunstmus. 1994-95. Mog. Kruse: O.H. (film, 1949); Helge Ernst: O.H., en maler og hans miljø (kortfilm, 1964); papirer (Det kgl. Bibl.).

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.