Harald Leth

Weilbach information

Genealogy

Leth, Harald, 1899-1986, maler. *5.1.l899 i Kbh., ?14.3.l986 i Ålsgårde, begr. på Hellebæk Gl. Kgrd. Forældre: Gross. Kai L. og Marie Francisca Heering. ~22.4.1930 på Fr.berg med Gerda Emilie Hertha Elisabeth Ringsted, *3.1.1896 i Kbh., ?27.8.1983 i Ålsgårde, datter af gross. Knud R. og Hertha Bayer.

Biography

Harald Leths udgangspunkt var kunstnergruppen Fynboerne samt Karl Isakson, hvis arbejde med farven han blev opmærksom på under et ophold hos Johannes Larsen i 1921. Fra 1923 og til 2. verdenskrig blev Bornholm hans foretrukne arbejdssted om sommeren. Den noget ældre Oluf Høst, med hvem han delte glæden over naturen og dens farver, blev af betydning for hans videre udvikling. Sammen foretog de adskillige rejser, således til Paris i 1925, hvor L. især blev optaget af Paul Cézannes mange gengivelser af bjerget Mont Ste. Victoire og endvidere flere gange til Berlin i årene 1928-30. En kraftfuld Opstilling med visne citroner viser, at han også fik impulser fra Henri Matisse i den hjemlige Tetzen-Lund samling. I 1930rne malede han i Københavns udkant landskaber med køer eller heste, hvori bevægelse og rytme understreges, mens farveskalaen er mere dæmpet end i de bornholmske billeder. Fra væddeløbsbanen, ca. 1935, har livligere farver og en ejendommelig komposition, hvori det ganske nære og bevægelsen til og fra det fjernere betones, samtidig med at fladen respekteres. Hans lune kommer især frem i de hurtige tegninger af dyr og mennesker. I 1934 blev L. medlem af Høstudstillingen, hvor han udstillede til 1943, hvorefter han i en årrække helligede sig virket som kunstskribent. Hans vægtige artikel om Larsen Stevns' koloristiske principper kom i første nummer af Aarstiderne, som han i tidens løb berigede med artikler om tidligere og nulevende kunstnere. I 1944 flyttede L. til Asminderød Mark, hvilket blev skelsættende i hans maleri. Sommerlandskab med skyer i tre versioner og Mand med heste, solnedgang betegner et malerisk gennembrud i 1948, som dog først blev generelt erkendt på udstillingen i Kunstforeningen i 1953. Nu foldede hans koloristiske evner sig ud i fortolkningen af det nære, som udsigten fra hans hus ved solnedgang eller under nattens stjernehimmel. Andre motivkredse var badende kvinder, skovarbejdere med hestevogn, landskaber fra Salling og Thy samt opstillinger. Som naturlyriker var L. beslægtet med Oluf Høst, men i 1930rne havde han også fælles træk med bl.a. Lauritz Hartz, især i den nedstemte kolorit og i brugen af spartel. L.s overgang til de små penselstrøg og det lille billedformat gjorde det muligt for ham at arbejde over hele billedfladen på en gang, så farve og komposition blev en rytmisk helhed. L. fandt sit ståsted på Martsudstillingen og må ses som eksponent for den danske landskabstradition fra Christen Købke over Fynboerne til Edvard Weie.

Education

Stud. med. 1917-20; et par mdr. hos Johannes Larsen, Kerteminde 1921; H. Giersings malersk. i 4 semestre 1921-22, 1922- 23.

Travels

Paris, Amsterdam, Haag 1925; Berlin flere gange i slutn. af 1920rne, 1935; Oslo 1935; Oslo og Lillehammer 1937.

Occupations

Vikar for Egill Jacobsen 1967-68, 1968-69 ved Kunstakad. Kbh; medstifter af tidsskr. Aarstiderne 1941.

Scholarships

Akad. 1929; Eckersberg Med. 1958; Den frie Udst. kunstnerlegat 1963; Thorvaldsens Med. 1966; Prins Eugén Med. 1983.

Exhibitions

KE 1923-24, 1926-28; Den frie Udst. 1930, 1933; Høstudst. 1934-35, l943-45; Corner og Høstudst. 1936-38, 1940-42; Koloristerne 1946-48; Martsudst. 1952, 1955, 1958, 1961, 1967, 1977 (retrosp.); Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Forum 1929; Høstudst., Oslo 1935; Nord. Kunst, Århus og Göteborg 1941; Da. Mal. og Skulp. i Dag, Stat. Mus. for Kunst 1941; Nord. Kunststævne, Fr.cia 1946; Den officielle da. Kunstudst., Oslo 1946; Da. Kunst i Dag, Charl.borg 1947; Unionen, Fr.cia 1947; Vor tids kunst i privat eje, 1953; Modern Da. Painting and Sculpture, Glasgow Mus. 1956; Dönsk List, Listasafni Rékisins, Island 1956; Nord. Kunst, Trondhjem Kunstforen. 1965; Den fynske Forårsudst., Odense 1986. Separatudstillinger: Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1939; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1948-49; Kunsthallen, Kbh. 1951; Kunstforen., Kbh. 1953, 1991; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1964, 1969, 1974, 1982, 1984, 1989; Holstebro Kunstmus. 1991; Hjørring Kunstmus. 1991.

Artworks

Lysthus ved havet, Gudhjem (1925); Fjorden ved Lemvig (1926, Stat. Mus. for Kunst); Fad med visne citroner (1926, Holstebro Kunstmus.); Græssende ko ved havet (1928, Stat. Mus. for Kunst); Landskab med køer og stærkstrømsledninger (1934); Fra væddeløbsbanen (ca. 1935, Randers Kunstmus.); Tømmerslæder, Lillehammer (1937, Stat. Mus. for Kunst); En gruppe kalve i en lo (1937, Gudhjem Mus.); Bag en gård, solnedgang (1942, Storstrøms Kunstmus.); Blå cineraria og brun krukke (1944); Sommerlandskab med skyer (1948); Mand med heste, solnedgang (1948, Stat. Mus. for Kunst); Karsholtebonden sår (1951); Nøgne træer, grå forårsdag (1952, Stat. Mus. for Kunst); Vinternat (1954, Holstebro Kunstmus.); Snelandskab med flyvende skader (1954, tidl. Louisiana); Mand med køretøj i vinterskoven (ca. 1955, Holstebro Kunstmus.); Vinteraften, solnedgang (1956); Efter Tizians Diana og Callisto (1956-60, Trøndelag Kunstgal., AUC og Holstebro Kunstmus.); Stjernehimmel, vinteraften (1957-58, Vejen Kunstmus.); Pløjemark, mørk og våd vinterdag (1962, Nasjonalgal., Oslo); Aften efter sne (1965, Holstebro Kunstmus.); Fra væddeløbsbanen (1966, smst.); efter Chagalls Sabbat (1966-67, smst.); Opstilling med kande, æbler og flaske (1968, Stat. Mus. for Kunst); Ræve i måneskin (1968, AUC); Badende (1968-72, smst.); Opstilling med grene (1968-69, Holstebro Kunstmus.); Fugle ved foderplads, vinter (1969, smst.); Badende (ca. 1971, smst.); Fra Kallerup, Thy (1976-79, Aarhus Kunstmus.); desuden repr. med malerier i Nordjyll. Kunstmus.; Skive Kunstmus.; Ribe Kunstmus.; Sønderjyll. Kunstmus.; Fyns Kunstmus.; Vestsjæll. Kunstmus.; Bornholms Kunstmus.; tegn. og grafik i Holstebro Kunstmus.; Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: Th. Philipsen, 1942; Tegnede notater, 1964; Med farvekridt, 1969 (indledn. G. Jespersen); Se selv, tekster om billedkunst, 1991 (udvalg og indledn. Henning Jørgensen); artikler i tidsskr. Aarstiderne.

Literature

Pol. 4.1.1949 (P. Lübecker); 10.1.1964 (samme); Svend Eriksen i: (E. Zahle red.) Danm. Malerkunst, 1956, 323, 332f; Nordsjæll. Soc.dem. 11.1.1956 (G. Jespersen); P. Lübecker i: Kunst, 5, 1956, 149-52; samme i: Vor Tids Kunst 56, 1957; samme i: Hvedekorn, 6, 1959, 205-12; E. Nikolajsen i: Kunst, 6, 1961, 158-63 (del af interv. jan. 1959); E. Nikolajsen i: Signum, 4, 1964, 10-24, P. Vad i: Samme, 34; Berl. Tid. 26.12.1966 (G. Jespersen); J. Zibrandtsen: Moderne da. maleri, 1967, 243f; Eske K. Mathiesen i: Cras XX, 1978, 57f; Bente Skovgaard: H.L., 1984 (bibl. af H. Bramsen). Ole Braunstein: DR TV 1975.

Author: Bente Skovgaard (B.Sk.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.