Emil Rannow

Weilbach information

Genealogy

Rannow, Thorvald Emil, 1878-1965, maler og tegnelærer. *6.11.1878 i Hunderup ved Odense, ?20.1.1965 på Fr.berg. Navneskift fra Rasmussen 25.3.1902. Forældre: Advokat Rasmus Rasmussen og Emma Hansine Elisabeth Jørgensen. ~15.9.1911 på Fr.berg med maleren Gudrun Pfeil, *20.9.1882 i Kbh., ?6.4.1968, datter af brygger, driftsbest. Carl Hans Theodor P. og Gertrud Elisabeth Faber.

Biography

Emil Rannow indledte sin pædagogiske virksomhed som lærer på Teknisk Skole i København, men allerede i 1911 startede han egen tegne- og malerskole, hvor en række kunstnere i tidens løb var elever. Skolen var velbesøgt, og sammen med hustruen, malerinden Gudrun Rannow, forberedte han elever til optagelse på Akademiet og uddannede kvindelige kunstnere med henblik på ansættelse på porcelænsfabrikkerne i København. I Vejby Kirkes malede altertavle afspejler figurernes realisme, de klare farver og billedopbygningen med Kristus som en central figur, omgivet af andagtssøgende voksne og børn, den nordiske symbolisme, der ses omkring århundredeskiftet. Billedets velproportionerede skikkelser, detaljerede personbeskrivelse og stramme komposition vidner om det fagligt velfunderede grundlag, R. byggede sin lærergerning på. Han udførte desuden flere landskabsbilleder, der i motivvalg, farveholdning og stil følger den naturalistiske tradition.

Education

Student 1897; 3 år i malerlære, svend 1900; Tekn. Sk. i Odense og Kbh. (Holger Grønvold); Kunstakad. Kbh. 1901- 1908.

Travels

Italien 1907; endv. andre europæiske lande.

Occupations

Lærer i tegn. ved Tekn. Sk. i Kbh. 1907-28; egen tegne- og malersk. 1911-1941.

Scholarships

K.A. Larssen 1909.

Exhibitions

Halsnæs-motiver i kunsten, Hundested Rådhus 1977.

Artworks

Kristus velsignende de besværede (altertavle, 1909, Vejby K.); Parti fra Torup (1948).

Literature

Niels Munk Plum (red.): Studenterne fra 1897, 1922, 62; Berl.Tid. 6.11.1958; 24.1.1965.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.