Arne Ranslet

Weilbach information

Genealogy

Ranslet, Arne Mathias, *1931, billedhugger og keramiker. *15.8.1931 i Løgstør. Navneskift fra Pedersen 1953. Forældre: Fotograf Christian Marius P. og Ellen Elisabeth Thomsen. ~2.8.1955 i Rønne med maleren, billedh., keramikeren Tulla Rakel Bella Blomberg (se Blomberg Ranslet, Tulla), *15.5.1928 i Oslo, datter af dir. Selig B. og Anna Sack.

Biography

Arne Ranslet har siden 1954 haft atelierfællesskab med sin kone Tulla Blomberg R. på Bornholm. Her arbejdede de i de første år med keramik og keramisk skulptur, ofte i en raffineret stentøjsteknik samlende elementer fra både tradition og nytænkning. I 70erne drejede hans værk sig mere mod det skulpturelle udtryk, oftest humoristisk som fedladne, lidt groteske dyr med en række menneskelige attributter. Disse videreudvikledes særlig i begyndelsen af 1980erne, hvor materialet bliver bronze, til mere monumentale figurer, hvor også mennesket bliver afbildet i en tilsyneladende naturalistisk form, men altid med en klar ironisk distance. Ligesom i keramikken har overfladebehandlingen i R.s værker også i bronzenstor betydning for det kunstneriske udtryk. Selv om R. gennem mange år har været en aktiv udstiller i det danske kunstliv, forekommer hans arbejder på ingen måde at indgå i en dansk tradition,og det er vel også karakteristisk, at de større repræsentationer af hans arbejder findes i udlandet. Måske som en konsekvens af dette valgte R. at bosætte sig permanent i Spanien i 1988.

Education

Kunstakad. Kbh., keramisk sk. 1951- 54.

Travels

Spanien 1957; Italien flere gange; fast bopæl i Spanien fra 1988.

Occupations

Scholarships

Guldmed., Cannes 1955; sølvmed., Faenza 1956.

Exhibitions

KE 1957-60; Charl. Forår 1958, 1968; Internat. Exhib., Cannes 1955; Internat. Exhib., Faenza 1956, 1969, 1985; Kunstindustrimus., Kbh. 1977; Ovalen 1978; Lunds Konsthal 1978; Hetjens Mus., Düsseldorf 1980; Art Internat., Basel 1984; Kongens Have, Kbh. 1984, 1986; Stavanger Skulpturfestival 1985; Festival Nord., Sepulcre, Caen 1994; Mus. Baron Gerard, Bayeux 1994. Separatudstillinger: Röhska Mus., Göteborg, 1963; Kunstindustrimus. Oslo 1964; Norrköping Länsmus. m.fl. 1966; Örebro Länsmus. m.fl. 1969; Kristinehamn Konsthal 1973, 1980; Konstfrämjandet, Sth. 1985; Rathaus Harburg-Hamburg 1987.

Artworks

Skulptur (keramik 1976, Malmö Mus.); skulptur (keramik, Linnköpings Länsmus.); Hængebugsvin (keramik, 1980, LUIC, Åkirkeby); relief (keramik, DR, Rønne); Dame i stol (bronze, 1985, Karolinska Inst., Sth.); samme (bronze, 1988, Tårnby Komm.). Udsmykninger: Relief (keramik, 1964, Selvåg Byg, Oslo); relief (keramik, 1970, Vadstena Kloster); Tubaspiller (bronze, 1984, Fr.havn Komm.; Hængebugsvin (bronze, 1984, Landbohøjsk.); Kat (bronze, 1985, Stavanger Komm.; Mand på Sofa (bronze, 1987, Buchholz/Nordheide, Tyskland); Grisegruppe (stentøj, 1987, Hanstedt, Hamburg); Guldgåsen (bronze, 1992, Winsen/Luhe, Tyskland); desuden repr. med keramik på: Bornholms Kunstmus. (1958, 1962); Röhska Gal., Göteborg (1963); Nat. Mus. Sth. (1963); Kunstindustrimus. Oslo (1964); Kong Gustav Adolfs Saml., Sth. (1965); Norrköping Länsmus. (1966); Mus. für Kunst und Gewerbe, Hamburg (1971); Samml. Dr. Thiemann, Hamburg (1983).

Literature

R. Broby-Johansen: Med Broby i grænselandene, Sønderjyll. og Bornholm, 1982, 69, 72; Emanuel Eckardt: A.R., Bornholm, Ein Portrait von E.C., Hamburg 1983; Bornh. Tid. 10.8.1991; Pol. 14.8.1991 (60 år).

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.