Vilhelm Lundstrøm

Literature

Sig Schultz: Ny Horisont, 1918; samme og Johan Plesner i: Ill. Tid., 1918, 681-86; Otto Gelsted: Ekspressionisme, 1919; Verden og Vi 9.5.1919; Poul Henningsen i: Klingen, II, 1918-19, nr. 8; Oluf Thomsen i: Moderne Kunst og Sindssygdom, 1919, 27-30; Axel Salto i: Klingen, III, 1919-20, nr. 10-12; Vore Herrer 28.10.1920; Axel Salto i: Pol. Mag. 21.5.1923; Carl V. Petersen i: Tilskueren, 1924, I, 180-82; Poul Uttenreitter: V.L., 1933 (Vor Tids Kunst 13); M. Peschke Køedt: Statusopgørelse i Malerkunsten, 1935, 51-62; Poul Uttenreitter i: Tilskueren, 1935, II, 38f; Holger Jerrild i: Gads da. Mag., 1937, 148-56 (interv.); Sig. Schultz i: Danske i Paris, II, 1938; Aksel Rode i: Tilskueren, 1939, II, 225-35 (interv.); Egill Jacobsen i: Helhesten, 1941, 24; Otto Gelsted i: Klingen, 1942, 28-36; Mogens Andersen i: Aarstiderne, III, 1943, 39f; J. Zibrandtsen: Moderne da. Maleri, 1948 (2. udg., 1967); Axel Salto: Ting ikke ord, 1952; Poul Henningsen i: Perspektiv, 2. årg., 8, 1955, 18-22; Møller Nielsen og Mogens Zieler i: Kunsten i dag, 2, 1951, 25-43; Henrik Bramsen i: Aarstiderne, 2, 1951, 50, 55f; Jan Zibrandtsen i: Gutenberghus Årsskr. 1957, 6f; Svend Johansen: Et af Rafaels guddommelige forbilleder, 1957; Gösta la Cour: Seksten Malere, 1958, 168-83; Karl Bjarnhof og Otto Gelsted i: Louisiana Årb. 1958, 7, 69-73; Poul Vad og Anne Rifbjerg i: Signum, 4, 1962, 12, 37; J.J. Thorsen: Modernisme, 1987; Tor Refsum i: Kunst og Kultur, 1968, 121-27; Poul Vad: Billedet, væggen, rummet, 1968, 32, 41-44, 47, 51, 77; Hans Bendix: Urolig sommer, 1970, 20-44, 76f, 94, 170-72, 203, 206, 249; samme: Spraglet efterår, 1973, 89, 132, 196, 199f; Sig. Schultz: Essays om kunst, 1975, 99-102; Pr. Wilmann og Marianne Brøns: L., 1977 (med bibliogr. og værkfortegn., 2. udg. 1987); Preben Wilmann i: V.L. 1893-1950, Aarhus Kunstmus. m.fl. 1977-78; Troels Andersen, Per Kirkeby og Allan de Waal: Hus, billede, dekoration, 1978, 8, 20, 27, 55, 64f, 79-81; Nordjyll. Kunstmus. Inf.avis 90, 1979; Jette Lundbo Levy i: Litteratur og samfund i mellemkrigstiden, 1979, 83-113; Steinar Gjessing (red.): Kunstnernes Hus 1930-1980, Oslo 1980, 61, 80, 103, 127, 197, 213; Per Kirkeby: Bravura, 1981, 30-33, 35f; Charlotte Christensen i: Den krøllede L., Kunstforen., Kbh. 1981; Marit Werenskiold: The Concept of Expressionism, Origin and Metamorphoses, Oslo 1984; Poul Hammerich: Lysmageren, en krønike om Poul Henningsen, 1986; Ole Wivel: Musikken kommer fra væggene, 1986; Finn Terman Frederiksen i: I.C.S.A.C. Cahier 5, 1986, 10; Mette Thelle (red.): V.L., Charl.borg m.fl. 1993-94; Hanne Abildgaard: Tidlig modernisme (Ny da. kunsthist. 6), 1994. Avisartikler: Ekstrabl. 8.5.1919 (L. Swane); 12.6.1925 (Poul Uttenreitter); 2.1.1928 (Otto Gelsted); 22.1.1932 (interv.); 7.5.1935 (interv.); 17.4.1943 (interv.); Pol. 2.1.1921 (Emil Bønnelycke); 14.1.1921 (Oluf Thomsen); 29.1.1923 (samme); 16.12.1923 (Emil Bønnelycke); 8.1.1924 (Vilh. Wanscher); 27. og 28.12.1924; 2. og 10.1.1925 (Vilh. Wanscher); 1.11.1925 (samme); 11.1.1930 (samme); 23.1.1932; 4.2.1932 (Poul Henningsen); 14.5.1935; 19.4.1942 (interv.); 23.4.1944 (interv.); 11.11.1947; 25.5.1963 (Hans Bendix); Berl. Tid. 26.7.1922 (Emil Bønnelycke); Soc.dem. 30.7.1923 (Pr. Wilmann); 11.1.1930 (samme); 28.1.1932 (samme); 16.5.1935 (samme); 26.5.1943 (samme); 25.5.1951 (Poul Henningsen); 26.5.1951; 27.5.1951; 3.6.1951; B.T. 25.1.1932 (O.V. Borch); 1.2.1932; 8.11.1935 (interv.); Aarhuus Stifstid. 27.1.1932 (Paul la Cour); Dag. Nyh. 25.1.1932 (Sig. Schultz); Nat.tid. 26.5.1943 (J. Zibrandtsen); 16.6.1951 (samme); Berl. Aften 2.4.1944; Land og Folk 24.7.1949 (interv.); 12.-13.6.1976; 17.1.1978 (Carl Erik Bay); Jyll.p. 4.8.1995; Inf. 4.-5.12.1993 (Gertrud Købke Sutton). Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.