Jette Thyssen

Weilbach information

Genealogy

Thyssen, Jette, *1933, billedvæver, maler og grafiker. *17.1.1933 på gården Sandal, Oppesundby Sogn. Forældre: Proprietær Anders T. og Edel Busk Rasmussen. ~4.9.1954 på Fr.berg med maleren Kjeld Ole Vilslef Strøygård, *23.10.1926 i Gent., søn af vicekonsul Arne Bent Christensen og musiklærer Grace Ellinor Andresen (navneskift til Strøjgaard 1927). Ægteskabet opl. 27.12.1963. Samliv 1965-73 med pressefotograf Helmer Lund Hansen, *20.9.1910 i Kbh.

Biography

Jette Thyssen forsøger at udtrykke oplevelsen af omgivelserne i et konkret formsprog, hvor alle detaljer koncentreres om det absolut væsentlige. Et indiansk tæppe, malet på skind i rødt, hvidt og sort, som hun så på etnografisk museum i Rom, gav hende impulsen til at lave billedvævning, og på sine senere studierejser er hun blevet yderligere inspireret af de gamle, oprindelige kulturers kunstfrembringelser. I billedtæpperne omsætter hun synsindtryk til kompositioner, opbygget af geometriske figurer. Temaerne varieres uendeligt, og samme elementer finder til stadighed ny balance, ligesom man også ser det hos bl.a. Auguste Herbin. Cirklen, kvadratet, rektanglet og trekanten er gennemgående motiver, i rene, klare primærfarver, gul, rød og blå, på sort og grå baggrund. Foruden inspirationen fra naturfolk og de gamle kulturer, egypterne, etruskerne og indianerne, bliver hun desuden inspireret af naturen, hvilket mange af titlerne også antyder. T. er født på landet, og det er ofte erindringen om hendes barndoms landskaber, der inspirerer. De runde former er ofte solen, de vandrette og lodrette delinger kan være horisonten og fjordens bundgarnspæle. Et af hendes motiver er den blå fjord, og den glødende røde sol, der går ned i de sorte skove på den anden side. Landskabet kan ikke direkte genkendes i værkerne, men hendes opfattelse af det kommer frem. I 1960erne arbejdede T. med ætsninger, men efter opholdet på Atelier 17 i Paris 1961 begyndte hun at lave serigrafi og har senere også inddraget maleriet som medium. Hun har desuden arbejdet med metalrelieffer og designet ryatæpper.

Education

Student, Lyngby Statssk.; Kunsthåndv.sk., Kbh. 1951-54; S.W. Hayters grafiske sk., Atelier 17, Paris 1961.

Travels

Italien 1954, 1958, 1985, 1997 (San Cataldo); Frankrig 1961; USA og Mexico 1973; Ethiopien 1975, 1995; USA 1983, 1994; Nordafrika 1985, 1991; Kina 1989; New Zealand 1994; Australien 1996.

Occupations

Medl. af censurkom. for KE 1959-61; af Akad.rådet 1980-84; præsident for den da. nationalkom. IAA, Unesco's Internat. Association of Art 1984-88; Akad.rådets repr. for Det Da. Kulturinst. fra 1989; kunstnerisk kons. for Fr.borg Amt 1990-94; for Birkerød Komm. kunstindkøbskom. 1991-93.

Scholarships

Industriforen. Legat 1959, 1961; Det franske Statsstip. 1960; guldmed. på Textile Convention, Sacramento, Californien 1967; Stat. Kunstfond 1971, 1974, det 3-årige stip. 1977, 1980, 1994; Egmont H. Petersen 1972; Knud Højgaard 1973, 1983; Nationalbankens Jub.fond 1982, 1991; Bikuben 1983.

Exhibitions

KE 1954-55, 1957-58, 1963, 1965; Charl. Forår 1955; Cooper Union Mus., N.Y. 1963; Realités Nouvelles, Paris 1965, 1971-73; Å-udst. 1971, 1983; T + K, Charl.borg 1971; Da. billedvævn., Skovgaard Mus. 1972; Udsmykningsopg., Nikolaj, Kbh. 1972; Dekorativ Kunst, smst. 1973; Konst i off. miljö i nutida Danm., Hässelby Slott, Sth. 1973; Da. Expressions in Textile, USA 1975-77 (vandreudst.); Nord. Textiltrien., Nordjyll. Kunstmus. m.fl. 1976-77; Grønningen 1978-79, 1981-82, 1984-90, 1998; Scand. and Japanese Craft and Design Exhib., Kanazawa, Japan 1982; Omkring Linien, Fyns Kunstmus. 1983; Esbjerg Kunstpav. 75- års Jub.udst. 1985; Textilkunst 1987, Kunstforen., Kbh. 1987; Scand. To-day, Japan 1987-88; Kunsten 89, Charl.borg 1989; Fabulerende Kunst, Borreby Slot 1995; Konkret kunst i serigrafi, Da. grafikeres hus, Kbh. m.fl. 1995-96; Tekstilkunst, Gjethuset, Fr.værk 1996; Internat. textiltrien., Tournai, Belgien 1997. Separatudstillinger: Solskin i November, Gal. Birch, Kbh. 1961 (s.m. Knud Jans og Hardy Strid); Shout for Joy, Gal. Gl. Strand, Kbh. 1962; Den frie Udst. bygn. 1972; Gal. A-gruppen, Kbh. 1975; Gal. Asbæk, Kbh. 1981, 1985; Amor Fati, Herning Kunstmus. 1982; Esbjerg Kunstpav. 1982 (s.m. Jesper Høm); Gal. Nord., Randers 1982; Gal. Jespersen, Odense 1986, 1991.

Artworks

Billedtæpper, heraf flere udført som udsmykningsopgaver: Suite II (1962, Kunstindustrimus.); Le Site du Nord (udst. Paris 1965); Hymne til Solen (1967, Abildhøjsk., Præstø); Hommage à Absalon (1968, Kbh. Rådhus, i anledning af Kbh. 800 års jub.); billedtæppe (1968, The Scand. Church, St. Olav, San Pedro, Californien); 7 billedtæpper (1970, The Round Building, Atlanta, Georgia, USA); København III (1971, Vordingborg Statssem.); Zenith I, II (1972, smst.); Globus I-IV (1972-76, Fr.sund Amtsgymn.); Forår (1977, Esbjerg Kunstmus.); Sangen om landet, der er mit, Morgen, Middag, Aften (triptykon, 1978, Esbjerg Gymn.); Sol over Loch Guirr (1979, Ringkøbing Amtsgymn.); Spejlinger I (1980, Esbjerg Kunstmus.); Nocturnal Dream I (1980, Ødsted Sk., Vejle); Nocturnal Dream II-III (1981, Aurehøj Statsgymn.); Sequoia I-V (1980-81, Rubjerglundsk., Ringe); Redwood I-III (1982); Nattens sorte terrasser (1982); Nattens røde terrasser (1982); Nattens blå terrasser (1982, Thisted Politistation); Sierra Redwood I-III (1983, Glæsborg Centralsk.); Rasa Sayang (1985, Carlsberg Brewery Ltd., London); Tusmørketimen (1986, Ryslinge Sk.); By the Moonlight Shadow (1987, Trapholt); Black is beautiful I-III (1987); Solnedgangsspejlinger på fjorden (1988, byrådssalen, Fr.sund Rådhus); Hommage à Navaho (1988, Sorø Postkontor); In Search of a Dream I-III (1988); vægtæppe (erhv. 1989, Sønderjyll. Kunstmus.); Reflekser i solen (1990, Landstinget, Halmstad, Sverige); Reflekser i vandet (1990, Lejerbo, Kbh.); Reflekser i natten (1990, Hillerød Sygehus); Hymne til livet (triptykon, 1992, PKA, Tuborg Boulev. 3, Hell., efter indbudt konk.); Danas Have (1993, Flyvest. Værløse; serigrafier og metalrelieffer, smst.); Space I-III (triptykon, 1993); Reflekser i natten (1994); The Mongolian Suite (1994-95, Finansmin.); Ulan-Taga V (1995, Gl. Hell. Gymn.); Hommage à Absalon I-III (1996, Amternes Hus, Kbh.); Drømmetid (1996, Lejerbo, Kbh.). Andre udsmykninger: Nørreport Station (konk., 1979, materiale på Køge Skitsesaml.); 10 gavle i IC-3 toget Erik Klippinge (1992). Serigrafiske mapper: Solserien (1975); Space Solar (1981); Hekseringe (1983); Bluebird (1983); Byens sejl (1985); Eventyr (1986); Slangekys (1988); Cephei (1990); Saga (1990); Sirat (1991); Ulan-Taga (1997); repr. i bl.a. Kobberstiksaml. TV-udsendelse: Solen skifter farve (påsken 1979, producer William Borberg).

Literature

Pol. 10.4.1968 (Pierre Lübecker); 30.4.1972 (samme); 23.4.1975 (samme); 10.10.1975 (samme); 24.10.1985 (samme); 28.12.1988 (Peter M. Hornung); 21.12.1991 (samme); Fr.borg Amts Avis 8.4.1979 (interv.); Ole Schwalbe i: J.T., Gal. Asbæk 1981; Jyll.p. 21.10.1981 (H.P. Jensen); 20.9.1988 (samme); 10.2.1993 (samme); Jørn Otto Hansen og J.T. i: Kat./plakat, Herning Kunstmus. 1982; Berl. Tid. 19.1.1982 (Ejgil Nikolajsen); 1.11.1993 (Torben Weirup); Marianne Barbusse og Lene Olesen: De konkrete, 1995; Femina nr. 14, 1996, 20-22 (interv.).

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.