Helmer Remark

Weilbach information

Genealogy

Remark, Helmer Peter, 1913-1994, arkitekt. *15.5.1913 i Ordrup, ?26.11.1994 i Hell., begr. på Hell. Kgrd. Navneskift fra Jensen 1935. Forældre: Tømrerm. Lauritz Marius J. og Hulda Margrete Johanne Rasmussen. ~4.10.1939 i Hell. med Laura Benedicte Wulff Møller, *4.10.1919 smst., datter af afd.chef i Magasin du Nord Otto Christian Emil Georg M. og Laura Petra Ellen Marie Jacobsen.

Biography

Helmer Remark kom i sit arbejde på KABs tegnestue og søsterforetagendet Dominia A/S til at tegne flere børnehaver og ungdomsinstitutioner, bl.a. Ungdomsgården i Husum, indviet 1944, en opsigtsvækkende nyskabelse, og han fik anseelse som ekspert på området. I begyndelsen af 60erne var han med til at lancere ideen om fabriksfremstillede typebørnehaver i træ, som projekterende over hele landet kunne bestille nøglefærdige. De relativt få elementer var en begrænsning, men de var prisbillige og hurtige at opføre, fik tilskud fra det offentlige, og der var mulighed for nogen individuel udformning. R. blev leder af Centralkontoret for opførelsen af Typebørneinstitutioner, der administrerede ordningen, og indtil nedlæggelsen 1973 opførtes der et stort antal i hele landet. Den enkle stolpekonstruktion gav R.s egne institutioner en klar, funktionsopdelt pavillon- karakter, der i kraft af grundig detailbehandling stort set undgik barakpræget. R.s traditionelle bygninger har i reglen rod i den funktionelle tradition, og en virtuos kunnen på papiret er ofte overført til det færdige hus.

Education

Tømrersv.; konstruktør fra Horsens Tekn. Sk. 1932; Kunstakad. Kbh., ark.sk. (Ivar Bentsen) 1936, 1940, afg. sept. 1944. Ansættelser: Søværnets bygn.tjeneste til 1938; ark. Høeg-Hansen 1938-40; KABs tegnestue 1941- 46.

Travels

Occupations

Egen tegnestue i Hell. 1946-73, 1984-94; på Samsø 1973- 84. Initiativtager til og leder af Centralkontoret for opf. af børneinst. 1962-73; medstifter af og fmd. for Foren. til Bev. af Samsøs Bygn.- og Landskabskultur 1975-80.

Scholarships

Gent. Komm. pr. 1951.

Exhibitions

Kbh. Rådhus 1943; Stadshuset, Sth. 1943; Charl. Forår 1945.

Artworks

Rækkehusbebyg. Geelsdalens Haveby, Kongev./Skodsborgv., Virum (1937, s.m. Svend Å. Petersen); eget sommerhus, Asvartev., Asserbo (1939); dobbelthus, Rygårds Allé 6 A og B (1942, eget hus); børnehave, Valdemarsg. 3, Kbh. (1949); villa, Hegelsv. 23, Charll. (1950, pr. 1951); børnehave i Kgs. Have, Kbh. (1951); kædehuse, Skjoldagerv., Gent. (1954); børnehjemmet, I.C. Modewegsv. 17, Lyngby (1954, pr. 1956); feriekoloni ved Lumsås, Sjæll. Odde (1955); enfam.hus, Kjærs Allé 10, Buddinge (1955); Niels Andersensv. 11, Gent. (1955); ombygn. af Billesborg ved Køge til skolehjem (1959); børneinst. Skt. Johannes Gården, Blegdamsv. 1C, Kbh. (1958-60); restaur. af Skt. Johannes K., Kbh. (1960); Samuel Sogns Børneinst., Rådmandsg. 31, Kbh. (1962); indretn. af lokaler for Kunstakad. Kbh., ark.-, maler- og billedh.sk. i Tordenskjoldsg., Heibergsg., Peder Skramsg., Kbh. (1969-73); enfam.hus, Strandv. 643, Tårbæk (1973). Typebørnehaver: Proj. til fabriksfremstillede type- børneinst. for Soc.min. (1961-62, s.m. Tutti Lütken og Asger Barfod); Annexgårdsv. 5B, Rødovre (1966); Tjørnegården, Tjørnestien 7, Gent. (1967, pr. 1969); Adelaide, Morescosv., Charll. (1969); Stolpegårdsv. 12, Gent. (1970); Nældebjerg Børnegård, Pileåsen 22, Greve Strand (1970); Tranegårdsv. 33, Hell. (1971); Langs Banen 39, Virum (1971). På Samsø: Ombygn. af Vadstrupgård, Tranebjerg (1972, egen bolig); af Havnepakhuset, Ballen (1974); af Ørnslund og Jettehøj under Brattingsborg Gods (1973-77); af hovedbygn., Brattingsborg (1982-84); nyopf. af Tækkemandens Hus, Nordby (1979).

Literature

Ark. M. 1941, 33, 37 (rækkehuse, Virum); 1948, 135-51 (børneinst.); Ark. U. 1944, 197f (dobbelthus, Rygårds Allé); 1951, 216 (Hegelsv. 23); Ark. 1965, 125-28 (typebørnehaver); Bonytt 1949, 68-73 (børneinst.); R. Dahlmann Olsen (red.): Haandbog for Byggefagene, 1955, 298, 312; Huse i Gent., 1984, 56 (Hegelsv. 23); Ning de Coninck-Smith i: Architectura 17, 1995, 9, 13, 23.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.