Aage Remfeldt

Weilbach information

Genealogy

Remfeldt, Aage, 1889-1983, portrætfotograf. *4.9.1889 på Fr.berg, ?29.11.1983.Navneskift fra Rasmussen 22.9.1918. Norsk statsborgerskab 1922. Forældre: Snedkersv., senere fotograf Lars Rasmussen og Ane Kristine Christensen. ~1920 i Oslo med Petra Lovise Hansen Hage, *17.4.1896 i Bergen. Ægteskabet opl.

Biography

Aage Remfeldt hørte til blandt de mest toneangivende skandinaviske portrætfotografer. Billeder af Sigrid Undset, Knut Hamsun og Georg Brandes er således hovedværker inden for portrætgenren i Danmark og Norge. R.s betydning for fotografien var mangesidet. Foruden sit virke som portrættør arrangerede han over en 20-årig periode, 1946-76, kunstfotografiske udstillinger på Charlottenborg, ligesom han, gennem en betydelig rejseaktivitet, opsøgte nogle af tidens største fotografer. Således aflagde han besøg hos Edward J. Steichen, Alfred Stieglitz, Clarence H. White, m.fl. Det var under en sådan visit hos fotograferne Wm. Notman & Son i Montreal, 1914, at R. fandt grundlaget for sin egen atelierbelysning. Bag en hvid skærm på 6 kvadratmeter placeredes 4 tusindlys lamper, hvilket gav jævn og konstant belysning. Skærmen blev indstillet, alt efter om det var kvinder eller mænd, der skulle portrætteres. Ideen bag denne relativt simple anordning var ønsket om en enkelt lyskildes ro. R.s teknik og ofte monumentalt tunge stil med en typisk mørk "nordisk" tone, fik indflydelse på andre samtidige fotografer, bl.a. Herdis Jacobsen fra firmaet Herdis & Herman Jacobsen. R.s samling af international fotografi blev i 1975 erhvervet af Nordjyllands Kunstmuseum.

Education

Fotograf; yderligere studier på Teknologisk Inst. Rejser og udlandsophold: Oslo 1910-11; Sth. 1911; USA og Canada 1913-14; Sth. aug. 1919; England, Frankrig, Belgien og Holland 1920; Tyskland, Østrig, Italien 1921; London 1923; USA 1923; bosat i Danm. fra 1936.

Travels

Occupations

Fotografisk virksomhed i Oslo 1911- 36. Stifter af Foren. for Kunstfotografi 1935 (navneskift til Foren. for billedmæssig Fotografi 1950, til Foren. for fotografisk kunst i Danm. 1958); stifter af Foren. for Kunstfotografis permanente Saml., 1939.

Scholarships

Jub.med. 20. SalÆo Internat. de Arte Fotografica, São PÆolo.

Exhibitions

Portrætter på udst. i Toronto, London og Sth. 1919; I-XX internat. udst. af billedmæssig fotografi i Danm., Charl.borg 1946-76. Separatudstillinger: Camera Club, N.Y., Kbh. og London 1923; Blomquist, Oslo; Nat. Mus. Arts and Industries Building, Washington D.C., Buffalo, Chigaco, London, Paris, Kunstindustrimus., Kbh., Malmö 1931-32; 40 Portrætter fra 40 år i Havdrup, Solrød Rådhus 1975; Portrætter 1919-1983, Køge Gal. 1984.

Artworks

7 værker (før 1923, Nat. Mus., Washington D.C.); My Son; Prof., Dr. Michelet; Georg Brandes (1922, Det kgl. Bibl., billedafd.); Sigrid Undset (1927, smst.); Kent Hansen (1932, smst.); Edith Heiberg; Knut Hamsun; Spejlet; Jenny Hasselquist; Frøken Hartmann. Skriftlige arbejder: Aage Rasmussen i: Da. fot. Tidsskr., nov. 1916; okt. 1920; okt. 1935; Tidsskr. for internat. Fotografi, maj 1934; Portretter og billedmæssig Fotografi, fra femogtyve År i Norge, 1936; Kat. for I-XX internat. udst. af billedmæssig fotografi i Danm., Charl.borg 1946- 76.

Literature

Jac. Brun i: Norsk fotografisk Tidsskr., 41, 1980; Bjørn Ochsner i: Da. biografisk Leks., 1982; samme i: Fotografer i og fra Danm. til og med år 1920, 1986; Ib Rønne Kejlbo i: Sølv og Salte (Fund og Forskn., XXI), 1990. Jørgen Flindt Petersen: Hos fotografen, Aa.R., DR TV 1.8.1983.

Author: forfatternavn ukendt (L.Sc.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.