Jens Urup

Weilbach information

Genealogy

Urup, Jens Christian, *1920, maler. *25.9.1920 i Spangsbjerg ved Esbjerg. Navneskift fra Urup Jensen 10.7.1987. Forældre: Murerm., entreprenør Niels Thøger Silladsen J. og Ane Kirstine Pedersen. ~25.7.1947 i Sauðárkórki, Island, med maleren Guðrún Ragnheiður Sigurdardóttir, *25.7.1925 smst., datter af syslumaður Sigurður Sigurðsson og Stefania Arnórsdóttir.

Biography

Jens Urups 10 års arbejde med freskerne på Thorvaldsens Museum fik afgørende indflydelse på hans samlede værk. Inden for perioden udførte han to store freskodekorationer, i Lydum Kirke og i Lindevangskirken i København, begge efter at have vundet indbudte konkurrencer. Fresken på altervæggen i sidstnævnte kirke, et tidligt hovedværk, har Kristi Lidelseshistorie som motiv og viser i sin stramme figurgengivelse og i forkærligheden for gule og røde farver samt blå og brune skygger den unge U.s påvirkning fra Joakim Skovgaard, akademilæreren Elof Risebye og især Niels Larsen Stevns. Mens disse fresker var udført i forenklet naturalisme, blev senere udsmykninger, heriblandt mange glasmosaikker, kendetegnet ved et konstruktivistisk formsprog med inspiration fra Pariserskolen og udstillingen Klar Form i København 1951, ligesom farverne bliver stærkere, præget af klare røde, blå og gule toner. Blandt hovedværkerne er de tre store glasmosaikvægge i Treenighedskirken i Esbjerg, udført i hugget mangefarvet glas. De kæmpemæssige glasmosaikker, der måler 13 m i bredden og går op i en 7,5 m høj spids, er en integreret del af kirkebyggeriet og domineres hver især af en hovedfarve. De har som motiver Julenat, Påske og Pinse, mens en fjerde mosaik, indsat over orglet, symboliserer Himmerige. Blandt U.s senere udsmykninger er tre glasmosaikvinduer til Skt. Thomas Kirke i København. Vinduerne har en lys gråviolet farve som baggrund for nonfigurative former i gult, orange og blåt. U.s oliemalerier, som fra begyndelsen vakte anerkendelse, har været væsentlige for udformningen af hans personlige stil i de store udsmykninger. Også her ses en naturalistisk begyndelse, men allerede i 1956 udførte U. det nonfigurative billede Maskinen som forslag til udsmykningen af Handelsskolen i Ålborg. Maleriet viser på dette tidlige tidspunkt hans interesse for Pariserskolen og dens malere som f.eks. Deyrolle og Dewasne. Farveholdningen i de tidlige oliemalerier er oftest mørk, men i løbet af 1970erne bliver billederne lettere og lysere og lader beskueren ane en forbindelse til et naturalistisk motiv. De seneste malerier er stærkt fladebetonede, men rytmiske og med en farveholdning, præget ikke mindst af blåt.

Education

Håndværksmaler; Bizzie Høyers Tegnesk., Kbh. 1940-42; Kunstakad. Kbh., malersk. (Kræsten Iversen), freskosk. (Elof Risebye), grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1943-48.

Travels

Norge og Island 1947; Paris 1949 og mange gange siden; San Cataldo 1962; USA, Mexico 1980; Japan, Kina 1988; Grækenland 1993; Egypten 1993; Indien 1995; talrige rejser i de nordiske lande.

Occupations

Medarb. ved genskabelsen af Sonnes frise, Thorvaldsens Mus. 1949-58; i best. og censurkom. for Charl. Forår 1956-60, 1988-91; i best. for Charl. Eft. 1956- 61; for BKF 1980; i bien.kom. 1961-63; medl. af Akad. jury og Kunstnersamf. jury 1984-90.

Scholarships

Gerda Iversen 1947; H.P. Lindeburg 1949; Akad. 1957; Stat. Kunstfond 1973; Veluxfonden 1980; Henry Heerup 1988.

Exhibitions

KE 1945, 1955; Charl. Forår 1946, 1948- 50, 1952, 1954, 1956-58, 1960, 1974; Da. grafik, Fyns Kunstmus. 1952; Charl. Eft. 1952, 1954, 1956, 1958-59, 1962, 1964-65, 1971, 1978, 1981, 1986; Internat. serigrafiudst., Riverside Mus., N.Y. 1959; vandreudst., arr. af Det da. Udenrigsmin., Schweiz 1969; Pol. grafiske særtryk, Kunstindustrimus. 1976; Kirkelig kunst, Gal. Ti, Tistrup 1978; Udsmykn. af tænkt husgavl, Nikolaj, Kbh. 1980; Glaskunst, Sønderjyll. Kunstmus. 1982; Septem, Kjarvalstaðir, Island 1985; Ny da. kirkekunst, Esbjerg Kunstmus. 1986; Ny da. glaskunst, Centre Internat. des Vitrail, Chartres, Frankrig m.fl. 1988-89. Separatudstillinger: Esbjerg Kunstpav. 1957, 1972, 1981 (retrosp.); Gal. Gl. Strand, Kbh. 1962, 1965, 1971; Søllerød Rådhus 1969, 1977; Gal. Stenrosen, Kbh. 1972 (s.m. Frank Rubin, Pippin Henderson og Asmunður Sveinsson); Rubin & Magnussen, Kbh. 1973, 1985; Meyers Gal., Esbjerg 1974; Nordens Hus, Reykjavík 1975 (retrosp.); Skive Kunstmus. 1977 (s.m. Rikke Bülow, Hanne Salamon og Joseph Salamon); Lyngby Kunstforen. 1981; Gl. Holtegaard 1990 (retrosp.); Gal. Borg, Reykjavík 1994; Birkerød Rådhus 1995.

Artworks

Forarbejde til udsmykn. af Lindevangsk. i Kbh. (tegn./akvarel, 1952, Esbjerg Kunstmus.); Maskinen (forarb. til udsmykn. af Handelssk., Ålborg, 1.pr. 1956, ikke udf.); Kosmisk billede (1968, Esbjerg Kunstmus.); Mikroformer (1971, Tønder Handelssk.); Hvid rytme (1974, Reykjavík Kunstmus.); gouache (1981, Esbjerg Kunstmus.). Udsmykninger: Lydum K. (fresko, 1950); Lindevangsk., Kbh. (fresko, 1952-54); Ny Zions K., Esbjerg (glasmosaikvinduer (1960); St. Kapel, Vestre Kgrd., Kbh. (temperamal., 1960- 61); Treenighedsk., Esbjerg (4 glasmosaikvægge, 1961-87); Virum K. (altergobelin, 1963, udf. af Benedicte og Jan Groth); DFDS, "Akershus" (glasmosaikvæg, 1965); DFDS, "Winston Churchill" (gobelin, 1967, udf. af Astrid Kahn); Virum K. (15 glasmosaikvinduer, 1968, 1972, 1975, døbefont, 1969); Aal K., Oksbøl (glasmosaikvinduer, 1971); Vedbæk K. (bronzekrucifiks, 1971); Hornborg K. (glasmosaikvindue og antemensale, 1972, alterkrucifiks, 1974); Sauðrkrki K., Island (glasmosaikvinduer, 1974, 1985); Margrethek., Kbh. (gobelin, 1979, udf. af Lene Helmer Nielsen); Vester Nebel K. (glasmosaikvindue, 1979); De da. Spritfabr., Kbh. (glasmosaikvæg, 1981); Skovlunde K. (glasmosaikvindue, 1982); Lindevangsk., Kbh. (keramisk relief, 1987); Skt. Thomask., Fr.berg (3 glasmosaikvinduer, 1988); Solrød Gymn. (glasmosaikker ophængt foran vinduer, 1992-93); Elsted K. (loftsmal. (1993); Treenighedsk., Esbjerg (gobelin, 1995); Sorgenfri K. (glasmosaikvinduer, 1995-96). Skriftlige arbejder: Glasmosaikkerne i Treenighedsk., i: Da. Kunsthåndv., 6, 1967-68; Udsmykningsarbejdet i Hornborg K., i: Haderslev Stiftsårbog 1973; endv. bidrag til Kunstnernes kulturbetænkning, udg. af Da. Kunstnerråd 1981.

Literature

Nat.tid. 6.6.1954 (Jan Zibrandtsen); Vestjyden 8.11.1956; Vestkysten 23.10.1958; 2.4.1964; Pol. 28.1.1959 (P.L.); 7.5.1972 (samme); Berl. Tid. 25.5.1965 (K.F.); 17.11.1967 (Gunnar Jespersen); 18.3.1971 (Ejgil Nikolajsen); Inf. 6-7.10.1990 (Gertrud Købke Sutton); Bent Irve i: Kat., Gl. Holtegaard 1990; Svend B. Nielsen: Kunst og kirke, 1993; Torben Weirup: Når glas og kunst mødes, 1995.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.