Einar Utzon-Frank

Literature

Det nye Kunstbl., 1911 (Vilh. Wanscher); Vor Tid, febr. 1918, 140-49 (Poul Henningsen); Skønvirke, V, 1919, 97-107 (Chr. Engelstoft); VI, 1920, 52f (N. Lützhöft); X, 1924, 56 (samme); Kunst og kultur, VIII, 1920, 215-21; XI, 1923, 153f; Pol. 20.4.1910 (interv.); 11.3.1925 (Vilh. Wanscher); 27.3.1938 (interv.); 17.4.1940 (Vilh. Wanscher); 19.3.1944 (interv.); 28.3.1948 (interv.); Samleren, III, 1925; V, 1925; XII, 1935, 89-108; Sig. Schultz: Nyere da. billedh.kunst, 1929, 3f, 46-53; samme: U.-F. 1932; samme: Da. i Paris, II, 1938; Georg Nygaard: Fra en kunstners værksted. E. U.-F.s tegninger, 1940; Berl. Ill. Tid. 19.4.1942; Berl. Aften 20.3.1943 (interv.); 19.8.1943 (interv.); Kai Friis Møller (red.): E.U.-F. i Tekst og Billeder, 1945; Aksel Rode i: Vor tids kunst og digtning i Skand., 1948, 111-16; Aksel Jørgensen i: Kat., Charl. Eft. 1955; Kunst, 3, 1955, 88-90; Dyveke Helsted m.fl.: Albertina, et legats hist., 1979, 91; Thomas Bullinger i: Kat., E. U.-F., Skovgaardmus., 1984; E.J. Bencard i: BKF, 5- 6, 1985, 17-24; Jens Erik Sørensen (red.): Da. skulptur i 125 år, 1996. Billedkunstnerisk Arkiv (Kunstakad. Kbh., bibl.).

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.