Ruth Weber

Weilbach information

Genealogy

Weber, Ruth Leigh, 1894-1977, maler. *7.7.1894 i Neder Dråby, Jægerspris, ?20.11.1977 i Egebjerg ved Svendborg. Forældre: Proprietær Oluf Holger W. og Elizabeth Leigh Davidson. ~1927 i Svendborg med tandlæge Axel Camillo Wiggers Kiær, *3.4.1888 smst., søn af tandlæge Marinus Peter Jensen K. og Ida Wiggers. Ægteskabet opl.

Biography

Ruth Webers motivkreds indeholder foruden landskaber, mariner, bymiljøer, opstillinger og figurbilleder tillige en række portrætter. De tidlige billeders sikkerhed i opfattelsen af motivet og fasthed i farvebehandlingen, som Dame med sort hat, viser Niels Hansens indflydelse, mens senere værker med karakteristiske dybe grå, brune, grønne, blå og okker farver viser en mere liniebetonet, rustik malemåde, inspireret af Harald Giersing. Denne stil træder især frem i flere selvportrætter, sidst i Selvportræt fra 1963 med en pastos teknik, levende penselføring og kraftige, konturerende linier. I Tom Kristensen-portrættet fra 1959 opstår farvespændingerne i kontrasten mellem et stærkt belyst ansigt, en mørkerød slipover og billedets grågrønne hovedtone. Væsentligt i portrætterne er det psykologiske udtryk, nøje afpasset billedrum og farver. Essensen i W.s malerier, der i vid udstrækning har mennesket som et dominerende element, er den spænding motivet opnår, dels gennem en summarisk ekspressiv udtryksform, dels ved personernes fremtræden som individer med eksistentielle fællesvilkår.

Education

Elev af Niels Hansen et par år; af P. Rostrup Bøyesen en kortere tid i 1930.

Travels

Paris 1933, 1937, 1939; London 2 mdr. 1946.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

KE 1930-32, 1934-35; Charl. Forår 1933, 1935, 1938, 1944-45, 1947; Den fynske Forårsudst. 1933, 1945-47; Da. Kunststævne, Fyens Forum 1936; Da. Kunst, smst. 1940; Et gensyn med 23 udstillere fra 1941-51, S.A.K., Svendborg 1981. Separatudstillinger: Kunsthallen, Kbh. 1933, 1937; Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1958, 1961, 1964; Gal. Illustra, Odense 1968; Terndruphallen 1968 (s.m. Arne L. Hansen, Frank Hammershøj og Yan).

Artworks

Amtmand J. Wedell-Wedellsborg (1929, Svendborg Rådhus); Dame med sort hat (1929); Modeller (1933); Gartner Bülow (1935, Mus. på Sønderborg Slot); Selvportræt (1936); Vinter ved Svendborgsund (udst. 1939); Opstilling (1939, Esbjerg Kunstmus.); Selvportræt (udst. 1945); Babuschka (udst. 1946); portræt af Tom Kristensen (1952, Svendborg Bibl.); Nina (1958); portræt af Tom Kristensen (1959, Fr.borgmus.); Opstilling (udst. 1961); Forstanderinden (1961, Fyns Kunstmus.); Selvportræt (1963); Blæst mod min strand (udst. 1964).

Literature

Fyens Stiftstid. 19.1.1958; 27.11.1958; 11.6.1959; 17.11.1961; 21.11.1964; Fyns Tid. 30.11.1958; 19.11.1961; 23.11.1964; Fyns Aktuelt 21.11.1964; Herman Madsen: Bogen om malerinden R.W., 1968; Kunst, 6, marts 1968, 138f (Virtus Schade); 8, maj 1968, 187 (Ib Paulsen); Pol. 23.11.1977 (nekr.).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.