Jacob Rieter

Weilbach information

Genealogy

Rieter, Johann Jacob, 1758-1823, kobberstikker. *17.10.1758 i Winterthur, Schweiz, ?16.4.1823 smst. Forældre: Klædefabrikant NN R. og NN Koller. Ugift.

Biography

Jacob Rieter gennemgik en traditionel kunstneruddannelse, der indbefattede forskellige ophold i det nordeuropæiske område. Omkring 1797 nåede han til København, hvor han udførte adskillige portrætter. Lidt ind i 1800-tallet havde R. mødt sin landsmand, kobberstikkeren Johannes Senn i Kiel og sammen havde de på vej mod København gjort ophold i Holsten og de nordfrisiske øer for der at udføre studier af lokalbefolkningens dragtskik. Disse arbejder indgik i det tidstypiske værk Danske nationale Klædedragter, der kendetegnes ved en fin og sart streg. Af de 66 farvelagte stik var antagelig kun en mindre del udført af R. Som en af de første i Danmark anvendte R. den såkaldte Physionotrace, der var et hjælpemiddel til udførelsen af profilbilleder. Fra 1806 var R. bosat i Schweiz.

Education

Lærte tegn. og radering hos Kleinmeister Johann Rudolf Schellenberg, Winterthur; hos V. Sonnenschein, Zürich; Kunstakad., Stuttgart 1778- 81.

Travels

Paris; Berlin 1791-93; Wien; Salzburg; Kiel; Kbh. o. 1797, 1801-02, 1804-05.

Occupations

Scholarships

Medl. af Akad. der Künste und mekanischen Wissenschaften, Berlin.

Exhibitions

Zürich 1801, 1806 og senere.

Artworks

Miniaturer, portrætter: Gross. Jørgen Bech, hustruen og to børn (1797); hofdrejer og kgl. kunstkammerforvalter Lorenz Spengler (1802, Zoo. Mus.); F.C. Riisbrigh (Fr.borgmus.); Herman Løvenskiold (tegn.); Chr. J.H. Stub (tegn., Fr.borgmus.); Færgemand Lars Bagge i Helsingør (kobberstik); 9 portrætter af da. søofficerer, der udmærkede sig i kampen mod englænderne 1801 (Det kgl. Bibl., Billedsaml.). Bogillustrationer: Da. nationale Klædedragter, 1805-06 (s.m. J. Senn); repr. i Kobberstiksaml.; Kbh. Bymus.; Fr.borgmus.; Kunsthalle, Winterthur; Züricher Kunstgesellschafft, Schweiz.

Literature

Carl Brun (red.): Schweizerisches Künstler-Lex., I-III, 1905- 13; Adresseavisen 15.1.1805; 25.4.1805; J. Sthyr: Da. Grafik 1800-1910, 1970; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956; Konkylien og mennesket, kat. Kunstindustrimus. 1983-84, 97; B.H. Feddersen: Schlesw.-Holst. Porträt-Miniaturen, Bredstedt 1986.

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.