Lise Ring

Weilbach information

Genealogy

Ring, Lise, *1936, billedhugger. *22.4.1936 i Kbh. Moder: Astrid Ring Christensen (Hansen). ~6.6.1958 i Kbh. med forfatter, maleren Johannes Angelo Reinholdt Jørgensen (se Ring, Johannes A.), *11.4.1921 smst., ?20.7.1997, søn af Martha Sofie Jørgensen.

Biography

Lise Ring er naturalist og har i sit motivvalg en forkærlighed for kvinder og dyr. Gennem sin uddannelse på Kunstakademiet og i Italien tilegnede hun sig respekt for og beherskelse af de klassiske billedhuggerteknikker og materialer. Hun benyttede i 1970erne marmorfragmenter i form af kroppe til at udforske spændingen mellem konvekse og konkave former, men fornemmelsen af organisk liv blev samtidig fastholdt. I en lang række værker er formen holdt stramt inden for kuben, hvad enten det er fremstillinger af dyr eller menneskefigurer. Hvor kuben sprænges, og formerne løses mere op, som det ses f.eks. i 2 mennesker og den store Pige på bom, i Orangutanger og Skildpadde, bevares stadig en stramhed, idet selve klumpen er udgangspunktet for formen. Især i dyreskulpturerne fornemmes ofte en underfundig humor. R. ønsker selv, at hendes offentlige skulpturer appellerer til og bruges af de mennesker, som omgås dem dagligt. R. har udført et stort fagligt arbejde som formand for forskellige billedkunstneriske forbund.

Education

Kunstakad. Kbh. (Mogens Bøggild) 1961-67; Amletto Rossis værksted, Rom 1977-83; Accad. Vanucci, Perugia, Italien 1981.

Travels

Egypten 1963; Polen 1976; Italien 1977- 85.

Occupations

Censor ved Charl. Forår 1974-75, 1989-90, 1994-95; medl. af Charl.borgs best. 1975-78; daglig leder af Skand. Foren. i Rom 1981-83; fmd. for Billedkunstnernes Forb. 1988-90, 1992; for Nord. Kunstforb. i Danm. 1989-92; medl. af Stat. Kunstfonds repr.skab 1993-97; fmd. for Da. billedh.samfund fra 1994.

Scholarships

Akad. 1963; Louis Nielsen 1975; Aug. Schiøtt 1975; Dronn. Ingrids romerske Fond 1977; Sthyr 1977; Tuborgfondens Romerlegat 1978; Det italienske statsstip. 1979; Stat. Kunstfond 1979; Henry Heerup 1996.

Exhibitions

KE 1971-72; Charl. Forår 1972-74, 1980, 1985; Kvindel. Kunstneres Samf. 1976; Skulptur 1978, Kgs. Have 1978; Koloristerne 1979; Lolland- Falster udst. 80, Storstrøms Kunstmus. 1980, 1986; Vinduet 1984; Da. kunstnere i Rom, Skovhuset, Værløse 1985; Grænselandsudst. 1988; Skulptur, Nikolaj, Kbh. 1989; Aurora 1989-92, 1994-97. Separatudstillinger: Gal. Ung Kunst, Odense 1971 (s.m. Holger Bak); Trefoldigheden, Kbh. 1973; Thorasminde, Bagsværd 1976 (s.m. Gunnar Saietz og Anne Marie Brauge); Rubin & Magnussen, Kbh. 1976 (s.m. Lisbeth Olrik); Gallerihuset, Kbh. 1979 (s.m. Kirsten Lockenwitz); Charl.borg 1980; Den frie Udst. bygn., Kbh. 1981 (s.m. bl.a. Inger Lut Debois); Nakskov skulpturpark 1990 (s.m. Alfio Bonanno).

Artworks

To mennesker (beton, 1973, Stubbekøbing Anlæg); Kvinde (marmor, 1974, Blindesk., Kalundborg); Kat (marmor, 1975, Sakskøbing Bibl.); Bjørneunge (bronze, 1976, Ulrikkenborg Sk., Lyngby); Mor og barn (marmor, 1976, Køge Amts Gymn.); Liggende bjørn (1977, Nordstrandsk., Dragør); Pige med dukkevogn (bremersandsten, 1977, Søndersøhjemmet, Maribo); Ugle (marmor, 1978, Stubbekøbing Bibl.); Paraplypige (vandkunst, bronze, 1979, Kirketorvet, Sakskøbing); Kvinde (ølandssten, 1980, Centralbibl., Nyk. F.); Gorilla (tuf, 1981, Marienbergsk., Vordingborg); Pige på bom (glasfiber, 1986, Nyk. F. Hallen); Gorilla (fiberbeton, Hovedg., Dalby Sj.); Skildpadde (fiberbeton, 1994, Nygårds Pl., Brøndby); Orangutanger (fiberbeton, 1994, Lejerbo, Brøndby Strand); Bjørn (bronze, Nygårds Pl., Brøndby). Skriftlige arbejder: Kvinder og kunst, Pol. kronik 26.2.1976.

Literature

Weekendavisen, Berl. Aften 21.2.1975; 1.10.1976 (Virtus Schade); Lolland-Falster Folketid. 25.5.1979; Inf. 2.-3.2.1980; Berl. Tid. 3.3.1991; 21.4.1996; Pol. 23.12.1991 (Ole Lindboe).

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.