Bjørn Poulsen

Weilbach information

Genealogy

Poulsen, Bjørn, *1959, billedhugger. *11.4.1959 i Kbh. Forældre: Major Henning Swekler P. og sygeplejerske Fanny Petersen. Samliv fra 1987 med billedkunstner Anette Harboe Flensburg, *27.1.1961 i Bramdrup Sogn ved Kolding. Forældre: Olieforhdl. Per F. og olieforhdl. Anne Caroline Hansen.

Biography

Bjørn Poulsens skulpturelle arbejder har kroppen og arkitekturen som centrale begreber. Kroppen som arkitektur, arkitekturen som krop. Kroppen kan antage karakter af geometrisk funderet arkitektur, og tilsyneladende genkendelige arkitekturelementer kan tage form af en næsten selvstændiggjort krop med et egetliv. P.s skulpturer er, trods deres materiale- og formmæssige udforskning af problemer inden for moderne skulptur, klassiske i deres anslag. De udviser talrige kunsthistoriske referencer, som når kroppen er gennemboret af pile i ældre fremstillinger af martyrernes pinsler. Deres organiske karakter til trods forestiller P.s skulpturer ikke egentlige kroppe. Der leges med genkendelige elementer i opbygningen af skulpturen, og mange arbejder er tydeligvis båret af en eksistentiel optagethed af kroppen som bærer af liv og som rum for fylde og tomhed.

Education

Billedsk., Lolland (Bjørn Bråten) 1978-81; Kunstakad. Kbh. (Willy Ørskov og Bjørn Nørgaard) 1981-88.

Travels

Grækenland 1983; Italien 1992; Grønland 1993; Paris 1994.

Occupations

Gæstelærer på Holbæk Kunsthøjsk. 1987-94 (korte kurser); Danm. Designsk. 1990-95 (korte kurser); Kunstakad., Århus 1992- 94.

Scholarships

Akad. 1985-86, 1989; Stat. Kunstfond 1989, 1992-94; Astrid Noack 1992; Gerhard Henning 1992; Ole Haslund 1993.

Exhibitions

Skulptur i parken, Stadsparken, Kalmar 1983; KE 1984; Skulptur Nu, Århus Kunstbygn. 1984; Charl. Forår 1985-86; Charl. Eft. 1987; Silja 1986; Moderne kunst, Overgaden, Kbh. 1987; Nordenfjords, Hjørring Kunstmus. 1988; Kammeraterne 1990; View, Charl.borg 1991; Grønningen 1991, 1995-96; Veksølund 1992; Den frie Udst. 1993; Da. skulptur, Brandts Klædefabrik 1993. Separatudstillinger: Krampe, Gal. Marius, Kbh. 1985; Kongo, Kbh. 1988; En bue og en lige, Overgaden, Kbh. 1989 (s.m. Ole Tophøj); Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1989; Lille, Holstebro Kunstmus. 1992; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1994; Huller og buler, Gent. Kunstbibl. 1995.

Artworks

Kuppelskulptur (1989, Stat. Kunstfond); Rød sten (1993, Odense Komm.); Blå stålskulptur (1994, Stat. Kunstfond); Huller og buler (1995); Hob (1996). Udsmykninger: Sanserum (1990, elevhjemmet Kikhøj, Holbæk, s.m. Andy Pape, Hans Lauritsen); Torv (1991, Østerhøj, Ballerup, s.m. Margrethe Sørensen); Frontskulptur (1991, Risskov Hosp.); Skulptur (1992, Foulum Forsøgsst.); Skulptur (1995, Struer Gymn.); Planteskulptur (1996, Villy Sørensens Plads, Vejle).

Literature

Jyllandsp. 12.8.1989 (Anders Kold); Grethe Grathwol i: Kat., Clausens Kunsthdl., Kbh. 1994; Pol. 8.5.1994 (Hellen Lassen); Ekstrabl. 13.5.1994 (Alex Steen); Berl. Tid. 20.5.1994 (Eva Pohl); 24.11.1995 (Anne Ring Petersen); Inf. 23.11. 1995 (Lisbeth Bonde).

Author: Torben Weirup (To.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.