Gunnar Westman

Weilbach information

Genealogy

Westman, Gunnar Millet, 1915-1985, billedhugger. *11.2.1915 på Fr.berg, ?11.4.1985, begr. Grønholt Kgrd. Forældre: Maleren Emil Gustaf W. og batikmaler Agnes Caroline Mortensen. ~15.11.1942 i Kbh. med grafiker Karen Marie Eppenstein (se Karen W.), *7.10.1916 i Jena, Thüringen, ?17.7.1970, datter af dr.phil., videnskab. medarb. ved Zeissværkerne Otto Martin E. og Ellen Augusta Hoffmeyer.

Biography

Gunnar Westmann rejste i sine unge år i Sverige, hvor han arbejdede som sølvsmed. Her fik han stærke indtryk af svensk almuekunst og af Dödehultarns træfigurer. Senere under krigen fik han kendskab til Bror Hjorth, og det folkeligt fortællende, der lå i dennes skulpturer, var til stor inspiration for ham. I årene herefter arbejdede han sig fri af forbilleder og over til et personligt, varmt, humoristisk fortællende udtryk, som ofte tog form af polykrome skulpturer. Det nære, familien, børnene, fuglene, er tilbagevendende emner, skildret med stor livsglæde i en stiliseret, naturalistisk form. Med tiden fik W. flere udsmykningsopgaver, i hvilke det monumentale, polykrome og enkle er fremherskende.

Education

I gartnerlære; udd. sølvsmed hos A. Dragsted, Kbh.; Fr.berg Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (E. Utzon-Frank) 1938- 42.

Travels

Norge og Sverige 1935; 6 mdr. i Italien (Firenze, Siena, Padua, Venezia), hjem over Paris 1938; bosat i Sverige 1943-45; Paris 1949; Norge 1950; Grækenland 1957; Nordafrika.

Occupations

Medl. af Akad.rådet 1968-72; gæsteprof., Kunstakad. Kbh. 1973.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1943; C.C. Hall 1943, 1946; Akad. 1946, 1951, 1953; Ronge 1947; J.R. Lund 1948; Carlsons Pr. 1948, 1953; Carl Jul. Petersen 1949; Kaufmann 1949; Zach. Jacobsen 1950; Fondet for da-norsk samarb. 1950; Carlsons Legat 1954-56; Ny Carlsbergfondets Udlandsstip. 1956; Stat. Kunstfond 1965; Eckersberg Med. 1967; Astrid Noack 1969; Viggo Jarl 1970; Thorvaldsen Med. 1975; Pacht 1984.

Exhibitions

KE 1937-38, 1941, 1943; Charl. Forår 1938, 1941-44; Utzon- Frank og hans Elever, Charl.borg 1943; Grønningen 1946, 1948, 1952-66; Dönsk List, Listasafni Ríkisins, Island 1956; Da. nutidskunst, Charl.borg 1956; Modern Da. Painting and Sculpture, Glasgow Mus. m.fl. 1956; Deense beeldhouwkunst, Stadspark Groningen 1957; Expo. de sculptures et art graphique danois, Det da. Hus, Paris 1958; Da. nutidskonst, Lunds Konsthall 1959; bien. voor beeldhouwkunst, Middelheimpark, Antwerpen 1959; Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1963, 1973; Expo. internat. de sculpture contemp., Mus. Rodin, Paris 1966; Corner 1966, 1968, 1970-75, 1978, 1980-82, 1984-86; Østersøbien., Rostock 1971; Norræn List, Nord. Konstförbundet, Reykjavík 1972; Skulpturudst., Gavnø Slotspark 1977; Mennesket i dag, Nikolaj, Kbh. 1978; Nord. skulptur, Nord. Kunstcenter, Sveaborg, Helsingfors 1978; Børn og unge i da. kunst, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1985. Separatudstillinger: Kunsthallen, Kbh. 1949 (s.m. Karen W.); Athenæum, Kbh. 1953; Esbjerg Kunstforen. 1955; Kunstforen., Kbh. 1962 (retrosp., s.m. Karen W.); Hørsholm Komm.bibl. 1969 (s.m. samme); Farumgaard 1972 (s.m. Inge Lise W.); Torvet i Rødby 1974; Albertslund Rådhus 1975; Huset, Asnæs 1978; Bikubens gård, Kbh. 1980; Kulturhuset, Helsinge 1980; Nikolaj, Kbh. 1983 (retrosp.); Sønderjyll. Kunstmus. 1984; Opstandelsesk., Albertslund 1986.

Artworks

Fløjtespilleren (cement, 1937); Portræt af billedh. Ejgil Vedel (ler, 1938, siden marmor); Sygebesøget (relief, malet træ, 1939);Stående dreng (træ, 1940); Mor og barn (træ, 1944, Herning Kunstmus.); Det første skridt (fransk kalksten, 1945, kunststen, 1946, Louisiana); Siddende dreng (granit, 1947, alderdomshjem i Asminderød-Grønholt Komm.); Børn ved vinduet (relief, gips, 1947, Carlsons Pr. 1948); Fugl i bur I og II (malet træ, 1948, Kunstindustrimus.); Børnehaven (sandsten, 1948, Horsens Mus. Lunden); Frysende model (statuette, træ, 1948, Louisiana); Katalansk kvinde (statuette, bronze, 1949, smst.); Portræt af en ældre dame (sandsten, 1952, Stat. Mus. for Kunst); Skjorten (bronze, 1956, Grenå Gymn.); Gambespillerske (brændt ler, skitse, 1959, Holbæk Centralbibl.); Mand med briller (granit, 1959, Stat. Mus. for Kunst); Kalkun (malet kunststen, 1960, Brande Bibl.); Kvinde med hue (stentøj, 1963, Sønderjyll.sk., Fr.berg). Udsmykninger: Gøgeungen (cement, 1949, granit, opst. 1963, Sofiendalssk., Aalborg); Bro bro brille (kunststen, 1950, opst. 1964, Ridefogedv./Thorsens Allé, Aalborg, granit, 1958, torvet i Groningen, Holland); Kalkun (keramik, 1960, Tingbjerg ved Kbh.); Orm og Tyr (keramik, 1963, Krogerup Højsk.); Artiskokbrønd (stentøj, 1964, Roskilde Bibl.); Sneugle (keramik, 1968, krydset Fr.borgv.-Tuborgv., Kbh.); Gåsegruppe (1970, Køllegårdssk., Herlev); Skadebrønden (1980, Pistolstr., Kbh.); Den toppede høne (1981, Grantoftesk., Ballerup). Legeskulpturer: Tivolis legepl. (træ, 1964- 65); Den da. pavillon, verdensudst. N.Y. (træ, 1964); Påfuglen (træ, 1977, Nikolaj Pl., Kbh.). Konkurrencer: Frihedsmonument til Slagelse (1946).

Literature

Soc. Dem. 8.12.1949; 27.9.1953 (interv.); Nat.tid. 13.12.1949; Svend Eriksen i: Aarstiderne VIII, 2, 1950, 39-43; Pol. 30.8.1952 (kronik, Georggjedde); Kunst, 2, 1953, 40-45; Berl. Aften 7.10.1953; Berl. Tid. 12.10.1953; Inf. 31.10.1953 (interv.); 21.1.1956; Nordsjæll. Soc. Dem. 25.8.1958 (interv.); Dem. 14.10.1958 (interv.); Fyns Soc. Dem. 26.10.1958 (interv., Virtus Schade); BT 20.5.1959; Aktuelt 28.1.1962; Ark., 25, 1963, 485; 18, 1985, 406f; Roskilde Tid. 4.7.1963 (interv.); Vera Myhre i: Grafik, 2, 1971, 1-6; Hans Scherfig i: Kat., Corner 1975; H.P. Jensen: Skulptur i det fri i Aalborg, 1978; E. Dahlmann Olsen i: Kat., Nikolaj 1983; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989. Kortfilm om G.W., 1958 (Kristian Begtorp).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.