Hans Øllgaard

Weilbach information

Genealogy

Øllgaard, Hans, 1911-1969, maler. *10.10.1911 i Kbh., ?29.9.1969 smst., begr. på Hornbæk ny Kgrd. Forældre: Overretssagf. Knud Ø. og Ingeborg Drechsel. ~17.9.1943 i Søllerød med Lilli Kolte Sørensen, *19.9.1913 smst., ?1.10.1993, datter af værkm. Oskar Alexander S. og Margrethe Kirstine Rathje Kolte.

Biography

Hans Øllgaard debuterede på KE i 1933 med 2 abstrakt- surrealistiske billeder, og han blev hurtigt en af de centrale skikkelser i den kreds, der i 1934 stiftede Linien. Ø.s tidlige arbejder bærer stærkt præg af hans inspiration fra især Max Ernst, men allerede i slutningen af 1930rne vendte han sig mod et mere naturalistisk præget maleri, og i mange år fastholdt han en relativt begrænset motivverden som f.eks. slagtescener og skovbilleder i en stadig mere rendyrket kolorit. I landskabsmaleriet kan der i de første år spores indflydelse fra Edvard Munch, hvor de ofte meget store lærreder opbygges stringent, men med en kraftig, underliggende nordisk-ekspressiv stemning. Måske under indtryk af Oluf Høsts maleri lettes denne stemning efterhånden. I de senere års arbejder præges lærrederne af en næsten brutal kolorit, hvor komplementærfarverne efter et teoretisk system sættes hårdt mod hinanden, men da han i slutningen af 1950erne vendte tilbage til abstraktionen fik farven ny og betydningsbærende betydning. I de sidste 3 år før sin død arbejdede han sygdomssvækket og under tydelig inspiration fra Matisse med collagen, hvor han ved udskæring af gouachemalet papir skabte en række betydelige værker, der næsten symbiotisk samler erfaringerne fra både 1930rnes eksperimenter og det konkrete maleri.

Education

Tekn. Sk.; privatelev af Axel Jørgensen 1929-31; Kunstakad. (Sig. Wandel, malersk., Axel Jørgensen, grafisk sk.) 1931-34.

Travels

Paris 1931, 1935; Italien (Rom, Firenze, Napoli) 1934; Oslo 1935; Spanien 1954.

Occupations

Scholarships

Carl Jul. Petersen 1934; Bielke 1941; Wilstrup 1941; Carlsons Pr. 1945; Hielmstierne-Rosencrone 1945-46; Villiam H. Michaelsen 1945; Emma Bærentzen 1946; Poul S. Christiansen 1953; Købke 1953; Kaufmann 1954; Zach. Jacobsen 1969; Stat. Kunstfond 1967-69.

Exhibitions

KE 1933, 1936, 1939; Linien 1934, 1937; Fyens Forum 1936; Corner og Høst 1940-42; Høst 1943-45; Da. Kunstudst., Oslo 1946; Den frie Udst. tegnere 1946; Den frie Udst. 1947-58, 1960-70; Ny Carlsbergfondets jub. udst. Charl.borg 1952. Separatudstillinger: Tokanten, Kbh. 1946; Gal. Latina, Sth. 1966; Ålborg Kunstgal. 1966; Gal. Hybler, Kbh. 1968; Roskilde Bibl. 1970 (mindeudst.); Åbenrå Mus. 1972 (s.m. Jens Søndergaard og Axel Bentzen); Køgegal. 1975; Kunsthallen, Kbh. 1986; Gal. Bram, Hobro 1987.

Artworks

Spirende og faldende løg (1933); Badeliv (1934, Bornholms Kunstmus.); Blomst der stiger og falder (1936); Den grønne ugle (1936); Parc Monceau (1937); Skoven lever (1939); Øjet (1940, Esbjerg Kunstmus.); Kvindelig form (1940); Abstraktion, fugle i bur (1941, Bornholms Kunstmus.); Badende, 1. stadie (1943); Skovstudie (1944); Bærplukkere i skoven (1944, Fyns Kunstmus.); Slagtning (1945, Bornholms Kunstmus.); Skovbillede (ca. 1946, Aarhus Kunstmus.); Pige med kat (1949, Vestsjæll. Kunstmus.); August nat og samtale (1950); Træer (Bornholms Kunstmus.); To piger ved en selvbinder (1953, Stat. Mus. for Kunst); Fiskende børn (1954, Kunstmus. Brundlund, Åbenrå); Tyrefægterscene (1954, Bornholms Kunstmus.); 2 collager (1968, Stubbekøbing Rådhus); Amøbeformer, collage (1969, Bornholms Kunstmus.).

Literature

Berl. Tid. 21.11.1942; 5.12.1945; Aftenbl. 28.12.1945; 14.11.1946; Inf. 13.11.1946; Pierre Lübecker i: Kat., Tokanten, 1946; Troels Andersen i: Signum, 2, 1961, 10f; Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967; Helge Ernst: Bornholmermalerne og malere på Bornholm, 1984; Ulla Borchsenius i: Barbarernes Hug, 4, 1988, 59f; Bent Irve i: Kat., Kunsthallen, 1986.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.