Henning Salling

Weilbach information

Genealogy

Salling (Saligen, Salligen, Selgen), Henning, -1634-1657-, sten- og billedhugger. ?før 1661. Formentlig beslægtet med snedker Andres Salgen. ~med Sofie NN, der endnu levede 1661.

Biography

Henning Salling, billedhugger i København, har ikke efterladt sig en stor, bevaret produktion. Døbefonten i Sorø er med sin trekløverformede kumme, båret oppe af blomsterkransede børn, noget usædvanlig, mens epitafier, tilskrevet ham på stilistisk grundlag, følger en fra tiden kendt form: En profileret ramme med volutter omkring storfeltets maleri, derunder en hængekartouche. Storfeltet flankeres af stående figurer (dyder eller bibelske personer).

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Udsmykn., bl.a. 12 apostelfigurer, til Eske Brok og Jørgen Skeels Kapel, Skt. Mortens K., Randers (1639, s.m. Gert Barchman, nedr.); kamin til Antvorskov Slot (1639); "compartiment" til kirkedør smst. (1639); døbefont i Sorø K. (1655). Tilskrivninger: Epitafier: Holger Rosenkrantz den Lærde i Hornslet K. (ca. 1645); Jens Johansen Runchel i Herslev K. (1652, fragment bev.); Erik Knudsen i Skt. Mikkels K., Slagelse (ca. 1652); Hans Nielsen (Sæby) i Gladsaxe K. (1653); Hans Andersen Guntzow i Roskilde Domk. (ca. 1655); Hans Høyer i Borup K. (ca. 1657).

Literature

P. Severinsen og Chr. Axel Jensen: Slagelse S. Mikkels K. og Sogn, 1933; Danm. K., Sorø Amt, 1936-38; Kbh. Amt, 1944-56; H.U.Ramsing: Kbh. Ejd., I, Øster Kvarter, 1943; Povl Eller i: Da. Kunsthist., II, 1973; Sct. Mortens K. i Randers 1494-1994, Randers 1994, 66f.

Author: Eva Louise Lillie (E.L.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.