Harald Salling-Mortensen

Weilbach information

Genealogy

Salling-Mortensen, Harald Søren, 1902-1969, arkitekt. *6.7.1902 i Esbjerg, ?15.10.1969 i Århus, begr. smst. (Vestre). Forældre: Lokomotivfører, senere borgm. Morten Mortensen og Augusta Elisabeth Salling. ~26.12.1934 i Esbjerg med Karen Christence Elisabeth Kjær, *27.6.1911 i Århus, datter af kommunelærer Christian K. og Anna Hansen.

Biography

Harald Salling-Mortensens lange karriere afspejler i hovedtræk udviklingen i dansk arkitektur fra 1930rne til slutningen af 60erne. Hans første markante bygning, Møllevangen, har, med symmetrisk plan og monumentalt udformet, fremspringende indgangsparti med høje vinduer, nyklassicistiske træk, mens blokkens klare, rene form, den lave taghældning og de fremhævede, vandrette vinduesbånd i den røde murstensfacade snarere er modernistisk. Også i Amtssygehuset skinner 30rnes funktionalisme igennem i det differentierede anlæg og betoningen af det horisontale med gule skifter i de røde teglstensfacader. I 40rne og 50erne fulgte en række fine og nyskabende, især hvad angår vinduer og lysindfald, skole- og sygehusbyggerier i en dansk funktionalistisk tradition, mens Handelsbankens hus på Rådhuspladsen er mere internationalt i sit anslag. Det er en markant trefløjet randbebyggelse i 6 etager med lidt lavere, affasede hjørner i gule mursten, hvor hovedfacaden er beklædt med gråhvid svensk marmor og dermed spiller smukt op til den samtidige genbo, Århus Rådhus. S.' seneste værker fra slutningen af 60erne viser endnu en ny side, idet der bl.a. i sygeplejerskeskolen i Ringsted og Børglum Kollegiet er anvendt et tungt, skulpturelt formsprog med massive husblokke i mursten, hvis savtakkede facader og kraftige betonbrystninger sammen med utraditionelle planløsninger markerer et nybrud i dansk skole- og kollegietradition.

Education

Tømrersv. 1921; Tekn. Sk., Odense, dimitt. 1923; Kunstakad. Kbh. 1925-26. Ansættelser: A. Høeg-Hansen, Århus 1923-34

Travels

Tyskland, Frankrig 1929; Tyskland, Sverige 1930; Tyskland 1931, Norge, Sverige 1932; Sverige 1934, 1938, 1945, 1946; Schweiz 1946.

Occupations

Egen tegnestue i Århus 1934-69; s.m. A. Høeg-Hansen 1935- 40. Ansat hos J.C.B. Øhlenschlæger, Esbjerg; hos Stadsark. Århus 1926-27; best.medl. i Akad. Ark.foren., jyske afd. 1941-48.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1935, 1943; Da. Udst., Haag 1948; Akad. Ark.foren. vandreudst., Paris m.fl. 1949.

Artworks

Århus: Møllevangen, Århus Komm. Hovedbibl. (1931-34, 1.pr. 1931, s.m. Alfred Mogensen); Århus Amtssygehus (1935, 1.pr. 1930, s.m. A. Høeg- Hansen); Skovvangssk. (1935, 1.pr. 1933, s.m. Alfred Mogensen); Århus Stiftstid., Kannikeg. 14 (1936, s.m. Høeg-Hansen); tribune til Jysk væddeløbsbane (1938); Handelsbankens hus, Rådhuspl. (1941-44); Møllevangssk. (1945-51, s.m. Alfred Mogensen); boligbebyg. Rytterparken, Ndr. Ringg., Aldersrov., Louis Hammerichsv., Finsensg, (1948, 1.pr. 1947); børneinst. Ringgården (1948); Børglum Koll. (1968, s.m. Paul Niepoort). Uden for Århus: Roskilde Amtssygehus (1937-40, s.m. A. Høeg- Hansen og Hans Schmidt); udv. af sygehuset i Esbjerg (1941); i Sorø (1941); Centralsygehus, Nyk. F. (1949); Maribo Sygehus (1949); sygehus, Tvøroyri, Færøerne (1950); Amtssygehus i Bogense (1960); sygeplejesk. i Ringsted (1968); endv. bl.a. proj. af Helsingør og Usserød Sygehus (o. 1969); enfam.huse; byejd.

Literature

Ark. M. 1946, 89-100 (Handelsbanken); 1948, 164 (børnehave); 1951, 106 (Glostrup Centralsygehus), 130-33 (Møllevangssk.); Ark. U. 1948, 125 (Rytterparken), 146 (Møllevangssk.), 166 (hjem for kronisk syge, Århus); 1955, 189-92 (boligbebyg. Langnæs), 299 (udst., Paris); 1956, 315 (bebyg.plan, Gl. Åby); Ark.tur 1961, 236-44 (sygehuse, Esbjerg, Bogense); 1969, 45-53 (Børglum Koll.); 1978, 76-78 (Helsingør Sygehus); Ark. 1965, 417f (proj. Horsens Sygehus); 1969, 588 (nekr); 1978, 35 (Musikhus i Århus); 1980, 342 (idékonk.); 1981, 158 (Amtssygehus, Køge); M. Ottosen i: Århus Årbog 1986, 142 (Handelsbankens hus).

Author: Ulla Krogh (U.Kr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.