Naja Salto

Weilbach information

Genealogy

Salto, Naja, *1945, billedvæver og maler. *22.11.1945 i Kbh. Forældre: Maleren, grafikeren, keramikeren Axel Johannes S. og maleren Gerda Åkesson. ~1 juni 1967 i Kbh. med ark. Sven Poulsson, *8.6.1943 i Kbh., søn af advokat Magnus Søfren P. og Inge Agnete Dreyer. Ægteskabet opl. 1969. ~2° 22.12.1989 i Kbh. med designer, sølvsmed Allan Scharff, *4.6.1945 i Gent., søn af prof. Tage S. og bogholder Elise Klæbel. Ægteskabet opl. 1995. ~3° 16.6.1995 i Aups, Frankrig, med auktionsleder Jens Christian Thygesen, *30.1.1945 i Kbh., søn af advokat Jørgen T. og Grete Utzon Frank.

Biography

Naja Saltos kunst har været kendetegnet af en stadig søgen. Det gjaldt allerede, da hun som ganske ung væver, inspireret af tidens strømninger, gav sig i kast med eksperimenter inden for såvel de klassiske som de mere grænseoverskridende teknikker. Senere fulgte udviklingen af et form- og farvesprog, der med store farveflader og indvævede sentenser blev udvidet til et stadigt mere nuanceret billedsprog, hvor havet, den nordiske mytologi og tekstilet som begreb kom til at udgøre de væsentligste elementer. Årene med scenografi blev intense, men fik først rigtigt betydning, da S. vendte tilbage til billedvævningen som den modne kunstner, der udstrakte sit virkefelt fra det rent billedlige, til også at omfatte design af smykker og kirketekstiler. De seneste års store udsmykningsopgaver har styrket denne udvikling, og S. har vist nye veje i dansk tekstilkunst.

Education

Kunsthåndværkersk. i Kbh., tekstillinien (bl.a. Franka Rasmussen) 1962-66; Stat. Teatersk., scenografilinien 1972-76; Kunstakad. Kbh., gæstestuderende 1973.

Travels

Japan 1978; USA 1982; San Cataldo, Italien 1982, 1993; Skand. Foren., Rom 1989; Paris 1994.

Occupations

Eget værksted fra 1966. Medl. af censurkom. ved KE 1967-70; ved Charl. Forår 1978- 79, 1982-83; af Charl.borg best. 1982-83; af best. for Stat. Kunstfond og fmd. for udv. for kunsthåndv. 1984-86; gæstelærer ved Canberra School of Art, Australien 1988.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1970, 1978, 1982; Georg Jensens Ærespr. 1971.

Exhibitions

Charl. Forår 1967, 1970, 1977, 1980; Charl. Eft. 1967, 1977; KE 1968, 1971; Kulturmin. vandreudst., Sverige 1968; 17 tekstilkunstnere, Stensalen, Kunstindustrimus. Kbh. 1969; T&K, Charl.borg 1971; Er textil kunst?, Kunstakad. Kbh. 1972; Sommerudst., Tistrup 1974; Marienlyst Slot, Helsingør 1976; Mennesket bag, Amnesty Internat., Nikolaj, Kbh. 1978; Da. Billedtæpper, Herlev Bibl. 1978; Da. ægte Tæpper, Nikolaj, Kbh. 1979, Kunstindustrimus. m.fl. 1982; KP 1980; Nord. Tekstiltrien., vandreudst. i Norden 1979-80, 1982-83; Påskeudst., Skive Mus. 1982; Pro 1982-86, 1988; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; De Da., Kulturhuset, Sth. 1984; Mus. des Arts Décoratifs, Lyon, Frankrig 1988; Internat. tekstiltrien., Lódz, Polen 1988; Tråden i Rummet, Overgaden, Kbh. 1988; Den Gyldne Orgeltone i Nord. Kunst, Charl.borg 1992. Separatudstillinger: Gal. Gl. Strand, Kbh. 1967, 1970; Den da. butik, Paris 1970; Kunstindustrimus., Kbh. 1979, 1987; Fire da. billedvævere, Kunstindustrimus., Oslo m.fl. 1979; Sophienholm, Lyngby 1980; Gal. In Art, Amsterdam 1980, 1984; Gallerihuset, Kbh. 1983; Herning Kunstmus. 1987; Køge Skitsesaml. 1989; Axis Mundi, Skissernas Mus., Lund 1990; Esbjerg Kunstpav. 1990; Copenhague-Aubusson, Det da. Hus, Paris og Århus Kunstbygn. 1994; Sea Secrets, Orlogsmus. m.fl. 1996.

Artworks

Fragmenter af strandens frugter (1986, Kunstindustrimus.); Havet omkring Danmark (1986, smst.); Havtransskriptioner (1987, Stat. Kunstfond); Havfragment (1988, Trapholt); Yggdrasil, scenetæppe (1989, Nat.mus., Kbh.); Axis Mundi, skitseforslag til samme (1991, Køge Skitsesaml.); Vandplanter (glasmosaik, 1992, Ikast Svømmehal); Kringdans (scenetæppe, 1992, Nat.mus., Kbh.); Facetter af Guds Lys (altertavle, 1992, Klostermarksk., Ringsted); 3 messehageler, Vor Frue K., Kbh. (1992-94); Verdenshavet (mal., 1994, Pharmacia, Chr.havn, Kbh.) Nådens og øjeblikkets lys (1994, Holmens K.); Hommage à Carl Nielsen (1994, Carl Nielsen Mus., Odense). Udsmykninger: Hvidovre Hosp., sygeplejesk. (1970); Den da. ambassade, Peking (1971); Komm.data, Ballerup (1979); Nykredit, Kbh. (1989); Helsingborg Kulturnämnd (1991); Price Waterhouse, Kbh. (1991); IBM, Lundtofte (1991); Klostermarksk., Ringsted (gobelin, 1992); Skabelsen, Det himmelske Jerusalem, Holmens K. (1994); Told- og Skattestyrelsen, Køge (1994); desuden scenografiske arb. 1975-80. Andet: Smykker for Georg Jensen, Royal Copenhagen (1982); Årets Tivoliplakat (1991); Årets Ren By-plakat (1994).

Literature

Donald J. Wilcox i: New Design in Weaving, N.Y. 1970; Mirjam Gelfer-Jørgensen i: Da. Kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Pol. 10.5.1983; 7.12.1989 (Hellen Lassen); Kunstavisen, 16, 1983, 5; Tekstilkunst i Danm. 1960-87, 1987, 156f; Transskriptioner fra Naturens Billedbånd, eget tryk, 1987; Axis Mundi: Tegn. og skitser, 1989; Berl. Tid. 28.6.1992; Gertrud Købke Sutton i: Copenhague- Aubusson, 1994; Lars Kærulf Møller i: Kat. Sea Secrets, 1996. Ugens kunstner, DR TV 1980.

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.