Ejvind Schaldemose

Weilbach information

Genealogy

Schaldemose, Ejvind, *1926, maler og grafiker. *8.9.1926 i Kbh. Forældre: Repræsentant, senere kranfører Carl-Johan S. og maleren Magda Overby. ~2.4.1958 i Kbh. med maleren Bodil Sonja Hansen (se Schaldemose, Bodil), *24.12.1937 smst., datter af murer Thomas Christian H. og Julie Frederikke Kristine Jensen.

Biography

Ejvind Schaldemose arbejder i et ekspressivt og farverigt formsprog, hvor mennesket står i centrum. Det er ofte sociale tabere, folk på samfundets kant, han skildrer i sine malerier og i sine grafiske arbejder, som lader ane påvirkningen fra Palle Nielsen, dog i en mere urolig streg. Byen, som danner rammen om disse menneskers tilværelse, er også et vigtigt motiv, storbyen med dens flimrende liv, forureningen, teknikkens stadige landvindinger, som mennesket ikke kan styre. I andre værker gengiver han i et mere muntert toneleje de gamle kirkebygninger, som fascinerer ham med deres pragt og magtudstråling. I nogle såkaldte Billedserie-billeder sammensætter han, som postkort på en opslagstavle, motiver fra de mange indtryk, han som kunstner modtager, og som kommer frem i skabelsesprocessen. Siden 1994 har S. arbejdet med bemalede træskulpturer. Nogle af dem ligner gamle, lidt primitive krucifikser, mens andre gengiver fabelvæsener, halvt fugle, halvt mennesker.

Education

Kunstakad. Kbh. (S. Hjorth Nielsen og Palle Nielsen) 1962- 69.

Travels

Belgien, Holland 1952; med Kunstakad. til Island, Færøerne, Gotland, London; Rom 1973.

Occupations

I censurkom. for KE 1968-70; for Charl. Forår 1969, 1976-77; for KP 1971-72; i best. for Charl. Eft. 1975-78; for Charl. Forår 1976- 78.

Scholarships

Alfred Benzons Pr. 1968; Villiam H. Michaelsen 1969; Stat. Kunstfond (det 3-årige stip.) 1970, 1973; Dronn. Ingrids romerske Fond 1973; Hammann 1974.

Exhibitions

KE 1962, 1967; Charl. Forår 1962-63, 1965-68, 1970; Charl. Eft. 1966, 1968-69, 1971, 1979; KP 1966-68; Den Flexible 1969, 1972-90; Vinterudst. 1970; Niks Malergård, Søster Svenstrup 1971, 1977; Danese, Torino 1971; Yngre da. kunst, Nikolaj, Kbh. 1974; Rejseskildringer, Nikolaj, Kbh. 1978; Kunst i privateje, Tårnby Rådhus 1980; Da. grafikere, Nikolaj, Kbh. 1980-81; Pro 1983; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; 10 da., Gal.huset, Kbh. 1985; Hor på heden, vandreudst. 1993; Maj 93, 1995. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1965; Aarhus Permanente, Århus 1969 (s.m. Hans Henrik Lerfeldt og Jens Peter Helge Hansen); Brøndbyernes Komm. 1969 (s.m. Bodil Schaldemose); Hørsholm Bibl., 1969 (s.m. Ole Prip Hansen, John Herluf Jensen, Seppo Mattinen og Yan Kaj Nielsen); Gal. Birkdam, Kbh. 1970; Grafisk Gal., Århus 1971; Tårnby Rådhus 1972 (s.m. Ole Vincent Larsen og B.S.); Gal. Gl. Strand, Kbh. 1973 (s.m. Flemming Daastrup); Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1974; Bibl. Kernen, Rødovre 1977 (s.m. B.S.); Sønderjyll. Kunstmus. 1978 (s.m. B.S.); Gal.huset, Kbh. 1978 (s.m. B.S.); Hvidovre Hovedbibl. 1982; Thorasminde, Bagsværd 1986 (s.m. B. S. og Malene Schaldemose).

Artworks

London (1971, Stat. Kunstfond); Christiania (1972); Drøm storby (1973); Krigsgud (1975); På et torv i Rom (1978); Løsladt på prøve (1980); Science-fiction læseren (1983); Cirkusfolk (1985); Slumkvarter (1987); Klovn i cirkus (1988); Landsbymiljø (1990); grafik (Onsild Idrætseftersk., Hobro); tegn. (Ungdomsbehandl.hjemmet Sølager, Hundested); endv. grafik i Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: Om grafik, KE 1968.

Literature

Aarhuus Stiftstid. 6.3.1971; Arne Mumgaard i: Hrymfaxe, 1, 1981, 19-22, ill.; Jørgen Fenger i: Kunst & Borger, 3, 1984, 2f; Bent Irve (red): Da. grafik gennem 25 år, 1985, 296f; Agnete Sørensen i: Hor på heden, vandreudst., 1993.

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.