Leis Schjelderup

Weilbach information

Genealogy

Schjelderup, Georga Elise (Leis), 1856-1933, maler. *12.4.1856 i Kristiansand, Norge, ?10.7.1933 i Roskilde, urne i Kbh. (Bispebjerg). Forældre: Overretssagf., senere byfoged i Bergen Georg Elias S. og Johanne Henriette van Kervel. Ugift.

Biography

Leis Schjelderup hørte til den generation af kvindelige norske malere, der uddannede sig i Paris, støttet af sin familie. Hun virkede fortrinsvis som portrætmaler, skønt hun også forsøgte sig med figurkompositioner. Hos nogle af tidens moderne kunstnere tilegnede hun sig en djærv, naturalistisk maleform, der ses i de portrætter, hun fik succes med hjemme og på de nordiske og internationale udstillinger, hun flittigt deltog i. Under opholdet i Paris skal hun have modtaget mange bestillinger på portrætter, hvis opholdssted i dag er ukendt. Et hovedværk er redaktøren af Bergens Tidende Olav Lofthus fra 1885. Som veletableret kunstner flyttede S. til Danmark på den tid, hvor hendes yngre bror gik på Kunstnernes Studieskole, og hun boede her resten af sit liv. Hun søgtes især af aristokratiet og udstillede i de senere år en del barneportrætter.

Education

En kort tid elev på Bergens Tegnesk.; Ch. Chaplin, Paris 1874-79; Acad. Julian, smst. (F.J. Barrias og Ernest Hébert) til 1884.

Travels

Paris 1874-84; bosat i Kbh. fra 1886; Italien 1894.

Occupations

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1877, 1879, 1894; guldmed., London 1883; bronzemed., smst. 1884; Mention Honorable, Paris 1889.

Exhibitions

Verdensudst., Paris 1878, 1889; Salonen, Paris 1879-81, 1884- 85, 1890; Charl. Forår 1880, 1885-88, 1890-1901, 1903-08, 1911, 1913-14, 1922, 1924- 25, 1927-33; Dec.udst., Charl.borg 1882; Fiskeriudst., London 1883-84; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Høstudst., Kristiania jævnligt 1884-1900; Internat. Kunst- Ausst., Glaspalast, München 1888; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Charl. Eft. 1922, 1930; Kvindel. Kunstneres Samf., Kbh. 1930.

Artworks

Hertuginden af Castries, Mac Mahons svigermoder (udf. i Paris); Edvard Grieg (1885, Bergens Billedgal.); Olav Lofthus (1885, Mention Honorable, Paris 1889, Bergens Billedgal.); Fru Ida Dorph (1886); Chr. Holch Winterfeldt (1888, Gisselfeld); Fru Augusta Hall (1893, Fr.borgmus.); Betty Hennings (1894, Teatermus.); Grev Hans Schack (1905, Møgeltønder K.); samme (1905, tidl. Schackenborg); Grevinde Henny Louise Vilhelmine Schack (1923, tidl. smst.).

Literature

Morgenbl. 12.12.1882 (Karl Madsen); Johan Bøgh: Bergens Kunstforen. i femti Aar, Bergen 1888, 116f; Pol. Mag. 11.4.1926; Nat.tid. Søndagstillæg 11.4.1926; Berl. Tid. 11.7.1933; Hakon Stephensen: Sådan var det, 1974, 18f; Anne Wichstrøm: Kvinner ved staffeliet, Oslo 1983; Norsk Kunstnerleks., 3, Oslo 1986. Breve (Det kgl. Bibl., Univ.bibl., Oslo).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.