Frits Schlegel

Weilbach information

Genealogy

Schlegel, Frits, 1896-1965, arkitekt. *4.5.1896 på Fr.berg, ?5.3.1965 smst., begr. i Ordrup (Ordrup Kgrd.). Forældre: Fuldmægtig ved, senere insp. for Fr.berg Fattigvæsen Carl Frederik Adolph S. og Oline Alstrup. ~1° 23.9.1925 i Asminderød med operasanger Marie Louise Møller, *26.7.1899 i Brønderslev, ?27.10.1948 i Gent., datter af violinist, senere kgl. kammermusikus Peder M. og Eugenie Lense. ~2° 28.4.1951 med red. Fritse Eline Jessen Graae, *13.2.1897 i Nyk. F., ?2.4.1971 i Kbh., datter af overretssagfører Frederik Jessen G. og Mathilde Emilie Wennerberg.

Biography

Frits Schlegel var en særpræget og original begavelse, hvis blændende tegnetalent udvikledes hos G.N. Brandt og Edvard Thomsen, og hos sidstnævnte fik han faktisk sin uddannelse. Sansen for det følsomme, romantiske i arkitekturen og dens landskabelige indpasning udtryktes bl.a. i hans guldmedaljeprojekter, hvor universitet i Jylland var med til at bane vejen for placeringen af Århus Universitet. Det var dog som bannerfører for den internationale funktionalisme, S. skabte sig et navn, og han var blandt de første herhjemme, der eksperimenterede med pladsstøbte betonhuse. Bernstorffsvej 17 og hjørneejendommen ved Sallingvej og Godthåbsvej er tidlige, radikale eksempler. Ved deres kompromisløse og klare funktionalisme røbes inspiration fra især franskmanden Auguste Perret. Overformynderiet og Statsanstalten for Livsforsikring er, ligesom Bikuben på Nørrevold, tydeligt inspireret af denne rationalisme om end med vellykket, kunstnerisk udsmykning i adgangsarealerne. Desværre blev Axel Saltos udsmykning af Statsanstalten fjernet ved en ombygning i 1995. Et af S.' bedste arbejder er det lille Mariebjerg Kapel og Krematorium, opbygget over et synligt jernbetonskelet, udmuret med lyse betonhulsten med lysåbninger af korsformede glasprismer. Overgangen fra den monumentale, fint proportionerede blok til den landskabelige kirkegård, projekteret af G.N. Brandt, formidles af lette pergolaer, på samme måde som mange af S.' villaer og sommerhuse er skabt i nøje sammenhæng med de stedlige forhold. S. tegnede i 30rne mange møbelserier af stærkt funktionalistisk tilsnit, hvoraf især et antal præfabrikerede byggemøbler produceret hos Fritz Hansens Eftf. vakte opsigt med deres Bauhaus-inspirerede kombinationsmuligheder og proportionering.

Education

Murersv. 1915; dimitt. fra Tekn. Sk. 1916; forb. til Kunstakad. Kbh. af Edv. Thomsen; Kunstakad. Kbh., ark.sk. sept. 1916-1923, lille guldmed. 1924 (et stadion), st. guldmed. 1927 (et univ. i Jyll.). Ansættelser: Martin Borch 1916-17; Edv. Thomsen 1916-34; G.N. Brandt fra 1920.

Travels

Frankrig, England, Italien, Skand. og USA.

Occupations

Egen tegnestue 1934-65. Medl. af best. for Akad. Ark.foren. 1944- 48.

Scholarships

Zach. Jacobsen 1926; Eckersberg Med. 1941.

Exhibitions

Da. Utst., Liljevalchs, Sth. 1918; Charl. Forår 1919, 1924, 1927, 1930, 1932-33, 1937, 1939, 1941 (retrosp.); Da. Udst., Haag 1948; Akad. Ark.foren., vandreudst. Paris 1949, London, Edinburgh 1950; l'Art da. contemp., Lyon 1953; Charl. Eft. 1954; Nord. klassicisme 1919-1930, Nikolaj, Kbh. 1983.

Artworks

Ombygn. af Daells Varehus, Nørreg. 12 (1923, 1.pr. 1922, s.m. Vilh. Lauritzen); om- og tilbygn. smst. (1928-31, s.m. samme); Sdr.mark Krematorium, Roskildev. 59-61, Fr.berg (1927-28, 1.pr. 1926, s.m. Edv. Thomsen); Husum Komm.sk., Karlslundev. 23 (1928-30, 1.pr. 1928, s.m. samme); eget hus, Søbakken 26, Charll. (1928-29); villa, Filosofgangen 17, Odense (1929); Ehlersv. 17, Kbh. (1930-31); enfam.huse i beton: Bernstorffsv. 17, Hell. (1931); Ellehøj 3, smst. (1932); Tuborgv. 95, smst. (1933); Bloksbjerget 12, Klampenborg (1935); Vesterbros Asyl, Istedg./Lille Istedg., Kbh. (1935); villa, Tuborgv. 98, Hell. (1935); Overformynderiet, Holmens Kanal 20, Kbh. (1935-37); Handelsbankens Grøndalsafd. og Grøndalsapoteket, Godthåbsv./Sallingv. (1936); Mariebjerg Kapel og Krematorium, Gammelmosev. 2, Gent. (1936-37, pr.); villa, Strandv. 418, Vedbæk (1936); Sdr. Strandv. 48, Rungsted (1936); ombygn. af C.W. Obels Gård, Vesterg. 2, Kbh. (1936, pr.); villa, Hasserisv. 115, Ålborg (1936-37); Gl. Kongevejsgården, Gl. Kongev. 74-76, Fr.berg (1938-39, pr., s.m. Magnus Stephensen); Frederiksberggården, Gl. Kongev. 70-72 (1939-40, s.m. samme); I Zool. Have: Tilbygn. til Store Rovdyrhus (1937); Girafhuset (1938-39, pr.); Ormegården (1938); Antilopestalden (1939); Bjørnegrotten (1950-51, pr. 1951); forsøgshus, Grøndals Parkv. 42, Vanløse (1938-39); colombarium, Sdr.mark Krematorium (1938); Lille Kapelsal, smst. (1940); fabr.bygninger for De foren. Textilfabr., Ålborg (1938-51, s.m. E. Glahn); tilbygn. til Hell. Sk., Hell.v. 26 (1940-41); villa, Strandv. 325, Vedbæk (1945); Strandv. 184, Charll. (1946-47); forsøgshus, Vejlemosev. 16, Holte (1949); villa, Jagtv. 11, Ålborg (1950); Dansetten, Tivoli, Kbh. (1948, pr. 1950); gangbro til samme over Tivolisøen (1949); klubhus for Akad. Boldklub, Nørre Allé, Kbh. (1950, s.m. Kaj Gottlob); Fr.gårds Sk., Fr.gårds Allé 13, Vanløse (1949-52); Statsanst. for Livsforsikr., Vester Søg./Kampmannsg./Nyropsg., Kbh. (1950-53, nu hovedsæde for SiD); Tivolis Koncertsal, Tietgensg. 20, Kbh. (1956, s.m. Hans Hansen); Bikuben, Nørrevoldg. 68, Kbh. (1958); boligbebyg. Backersv./Marengov., Kbh. (1960?); endv. sommerhuse i Nordsjæll.; apoteksindretn.; enkelte restaur.opg. Konkurrencer: Feriehytte (1917, 1.pr.); regulering og istandsæt. af Rosenborg Have (1920, indk.); Århus Univ. (1931, 3.pr., s.m. Edv. Thomsen); regulering af Skt. Bendts K. omgivelser, Ringsted (1933, 1.pr., s.m. Niels Svendsen); hovedbibl. for Kbh. Komm. ved Farimagsg. (1938, bedste proj.); regulering af Rådhuspl., Kbh. (1942, 1.pr.); Aalborghallen (1945, 2.pr.); udv. af Kbh. Rådhus (1946, s.m. Jørgen Juul Møller, indk.); Atlas nyanlæg, Lundtofte (1946, 2.pr.); endv. kunstindustri, tryksager, udst., møbler, havekunst, tegn., akvareller. Skriftlige arbejder: Medforf. og -red. af: Murværk og jernbeton, 1938.

Literature

Arch. 1917-18, 119 (feriehuse); 1920, 269-79, 312 (Rosenborg Have); 1922, 228, 230f (Daells); 1924, 121, 126f (stadion), 244, 252f, 256 (Daells); 1926, 425-27 (Sdr.mark Krematorium); Ark. M. 1927, 117-19 (univ. i Jyll.); 1928, 57-59 (Husum Komm.sk.); 1930, 53-62 (Sdr.mark); 1932, 193-200; 1933, 17-20 (Husum Komm.sk.), 201-03 (eget hus), 226-28 (Ehlersv. 17); 1936, 235 (stadion, Gent.); 1937, 153-56 (Handelsbanken, Grøndalsafd.); 1938, 1-4 (Bloksbjerget 12), 5-7 (villa, Rungsted), 110f (sommerhus, Sejrøbugten), 141-56 (Overformynderi); 1939, 29-32 (hovedbibl., Kbh.), 153-56 (Gl. Kongevejsgården); 1945, 104-07 (Ålborghallen); 1946, 42 (Kbh. Rådhus); 1948, 44 (Mariebjerg); 1949, 187 (Århus Univ.); 1956, 83f; Ark. U. 1933, 18f (sk. i Gent.), 105-07 (Skt. Bendts Kirkepl.); 1935, 45 (Mariebjerg), 94 (sommerhus); 1936, 25 (C.W. Obel), 65 (betonhus, Brønshøj); 1939, 55f; 1946, 213 (Atlas); 1950, 25-31 (Chr. Xs hus), 180 (Dansetten); 1954, 145f (Auguste Perret); 1956, 83f, 153 (Tivolis Koncertsal); Ark. 1957, 274, 278, 301 (Bikuben); 1961, 271f; 1962, 356, 396, 448 (Lægeforen. Boliger); 1965, 182 (nekr.), 554; 1972, 572 (møbler); Havekunst 1953, 48 (mindesten); Wasmuths Monatshft. 1930, 273-76 (Sdr.mark); Tilskueren 1931, II, 161 (Husum Sk.); Nyt Tidsskr. for Kunstindustri 1931, 109-11; 1932, 136f; 1933, 96; 1934, 82 (møbler); Bygge og Bo 1936, III, 3, 9-11 (sommerhus, Gilleleje); Vore kirkegaarde, 1938, 61f; Årets Kunst, 1938, 42, 50; Steen Eiler Rasmussen: Nord. Baukunst, 1940; Det da. Apotek, 1944; Hakon Stephensen: Sådan var det, 1974, 78; M. Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982, 248f, 254f, 261, 267; Lisbeth Balslev Jørgensen i: Kat. Nord. klassicisme 1910-1930, 1982, 76; Huse i Gent., 1984; Lulu og Hannes Stephensen i: Architectura 7, 1985, 70, 72; Skala 23, 1990, 42 (Handelsbanken, Grøndalsafd.).

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.