Carl Schmidt

Weilbach information

Genealogy

Schmidt, Carl Heinrich Frantz, 1858-1923, maler og tegner. *27.4.1858 i Horsens, ?27.9.1923 i Kbh., urne smst. (Bispebjerg). Forældre: Litograf, fotograf Frederik Vilhelm S. og Marie Nissen. ~1° 5.8.1888 med Angelique Dagmar Matthiesen, *9.5.1858 i Slesvig, ?9.7.1933 i Kbh., datter af kgl. husfoged, branddir. Johan Peter M. og Angelique von Staffeldt. Ægteskabet opl. ~2° 27.12.1907 i Horsens med Ellen Vilhelmine Hansen, *17.9.1883 smst., ?3.2.1957 i Kgs. Lyngby, datter af skomager Lars H. og Paula Christine Hermann.

Biography

Carl Schmidt fik en professionel kunstneruddannelse og blandt sine samtidige studiekammerater regnedes han for en dygtig tegner med gode anlæg for komposition. Han havde historiske interesser, og dette afspejlede sig også i hans valg af motiver. I 1888 deltog han i konkurrencen om fortsættelsen af udsmykningen i festsalen i Københavns Universitets hovedbygning, der var påbegyndt af W. Marstrand og Carl Bloch. S. fortsatte imidlertid ikke sin karriere som maler, men ernærede sig som lærer i tegning ved skoler. Igennem dette arbejde fik han bestilling på at udføre anskuelsesbilleder til undervisning i historie, ligesom han også leverede illustrationer til Børnenes Bogsamling, udgivet af skolemanden og børnebogsforlæggeren Chr. Erichsen.

Education

Dimitt. fra Chr.V. Nielsens tegnesk.; Kunstakad. Kbh. juni 1878-jan. 1886; derefter Akad., Dresden.

Travels

Dresden Fra 1886.

Occupations

Tegner ved Ill. Tid., Kbh.; ansat som tegnelærer ved sk. i Kbh.; leverede ill. til børneromanserien Børnenes Bogsaml. efter 1896.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1885.

Artworks

Dameportræt (1885); Kysten ved Vedbæk; Hjalmar og Orvarodd efter tvekampen på Samsø, Af Orvarodds saga (karton, 1885); Fakkeltog ved prins Valdemars bryllup (tegn., 1885, Fr.borgmus.); Chr. IV og bonden (tegn., smst.); Udsigt over Classens Have (akvarel, 1888, Kbh. Bymus.). Træsnit og ætsninger: Ill. af hist. og aktuelle begivenheder efter tegn. forlæg, bl.a. motiver fra udstillingen i Kbh. 1888, portrætter af kgl. personer og da. kunstnere (Det kgl. Bibl., Billedsaml.); endv. exlibris.

Literature

Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1985.

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.